CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

ここから本文です。

更新日:2022年3月8日

 

Mamili ng kategorya

Mga site na makatutulong sa pangaraw-araw na buhay

Paghahanap ng ospital/pasilidad pang-medikal malapit sa inyo.

Makikita mo ang panganib ng mga landslide at pagbaha nang real time sa website ng Ahensyang Meteorolohikal.

Pagbibigay ng pangaraw-araw na kaalaman gamit ang iba-ibang wika. Pinrodyus ng: Konseho ng mga Lokal na Awtoridad para sa Relasyong Internasyunal

Available ang gabay para sa pamumuhay at pagtatrabaho sa Japan sa Madaling Japanese, Ingles, at Vietnamese. (Website ng Ministry of Justice)

Nirerekomendang mga Kawing

Hamamatsu, aking bayan! Pagpapakilala sa Hamamatsu
Mga Madalas na Katanungan Tignan ang mga kasagutan sa mga madalas na katanungan
Email ng Pagiwas sa Sakuna PC / Mobile Isang serbisyong nagpapadala ng mga email na may impormasiyon sa pangkagipitan, lokalidad atbp.

Kontak

Call Center ng Lingkurang Munisipal Tel 053-457-2111

Hapon lamang Lunes hanggang Biyernes 8:30-17:15 (Maliban sa Sabado, Linggo, pista at ika-29 ng Dis. Hanggang ika-29 Ene.)

Dibisiyon ng Kapakanang Internasyunal Tel 053-457-2359

para sa Portuges Lunes hanggang Biyernes 8:30-17:00 (Maliban sa Sabado, Linggo, pista at ika-29 ng Dis. Hanggang ika-29 Ene.)
Para sa Ingles Lunes hanggang Biyernes 8:30-16:30 (Maliban sa Sabado, Linggo, pista at ika-29 ng Dis. Hanggang ika-29 Ene.)