CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Pangangalaga ng Bata

ここから本文です。

Update date:March 8, 2022

Pangangalaga ng Bata

Pagpaplano ng Pamilya

Pagkakaalam ng Pagbubuntis

Pang-araw araw na Buhay Habang Buntis

Pagiging Maingat Habang Buntis

Mga Kaugalian sa Pagkain tuwing Buntis

Notipikasyon sa Pagbubuntis

Araw-araw na pamumuhay pagkatapos ng panganganak.

Pag-aasikaso ng mga Sanggol

Pagbubutaw

Pagsisimulang Magbutaw

Pagpapatuloy ng Pagbubutaw

Disiplina para sa mga Bata

Debelopment at Kalusugan ng Bata

Mga Bakuna

Tala ng Hamasuku

Sa Pinakataas na Pahina

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.