CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Hamamatsu, aking bayan!

ここから本文です。

Update date:March 8, 2022

Hamamatsu, aking bayan!

Logo ng Lungsod

Gamit ang mga salitang “tubig” at “pagkalunti” bilang inspirasyon, dalawang bagay kung saan nagmumula ang buhay, isang logo kung saan pinagsama-sama ang mahahalagang bahagi ng kapaligiran ng bagong Lungsod ng Hamamatsu ang nilikha. Mula sa mayayabong na gubat sa hilaga, hanggang Lawa ng Hamana at ang magandang Dagat ng Enshu. Ang balanseng dibuho ng luntian at asul ay kumakatawan sa mga siklo ng kalikasan, gayundin sa makabagong tema ng ating bagong lungsod na maging isang “naka-piling na bayan na sumasabay sa kalikasan.” Ang puting alon ay kumakatawan sa mga alon ng Enshu. Kasabay rin nito, ang mga along ito rin ang nililikhang alon ng Hamamatsu sa buong mundo sa kaniyang pananaw na maging “isang lungsod kung saan ang masikhay na gawaing pang-ekonomiya, pang-kalinangan, at panlipunan ay kaalinsabay ng lokal na pagpapanatili ng kapaligiran.” Gayundin, inilalarawan ng mga along ito ang pag-unlad ng hamamatsu.

*Pinagtibay ang logo noong ika-1 ng Hulyo, 2005.

Bulaklak ng Lungsod: Mandarin orange blossom (Mikan)

Ang elegante at puting-puting bulaklak na ito ay namumukadkad sa unang bahagi ng tag-init at nagpupuno sa hangin ng nakahahalina nitong halimuyak. Dahil na rin sa natural na init sa Hamamatsu, naging kilala ang mikan sa buong Japan.

Puno ng Lungsod: Japanese pine (Matsu)

Ang mga itim na puno ay kadalasang tumutubo sa tabing-dagat habang nasa interyor ang mga pulang klase nito; ang matsu na Hapones para sa 'pine' ay ginamit rin sa pangalan ng lungsod. Mayroon ding ilang puno sa siyudad na may kakawing na kasaysayan; ang mga alamat na kadikit ng mga punong ito ay napagpasa-pasahan na ng maraming henerasyon.

Ibon ng Lungsod: Bush Warbler (Uguisu)

Ang mga ibong ito ay nagpaparami tuwing tag-init sa mga kabundukan; tuwing tag-lamig naman, sila ay naglipana sa mga liwasan at mga hardin sa kapatagan. Ang mga uguisu rin ay kilalang tagapagpaalala ng tag-sibol, at ang kanilang mga magagandang huni ay naging simbolo na rin ng pagiging musikal ng lungsod ng Hamamatsu.

*Ang pang-lungsod na bulaklak, puno, at ibon ay pinagtibay noong ika-28 ng Nobyember, 2006.

Pagkakatatag ng Lungsod

Ika-1 ng Hulyo, 1911

Pinansiya ng Lungsod

Kasama sa orihinal na badyet ng lungsod para sa taong 2016 ang kabuuang halaga na 585.8 billion yen at pangkalahatang pagtutuos na badyet na 295.2 billion yen.

Komersiyo

Ang kabuuang kita ng Hamamatsu noong 2012 ay humigit kumulang 2.4 trillion yen. Nagkaroon ng karagdagang pagsasaayos ang sentral na distritong komersyal ng lungsod sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga de-kulay na kalye, pagtatanim ng mga puno at pagsasaayos ng mga ilaw sa kalsada, gayundin ang pagdaraos ng mga kaganapang nilalahukan ng mga residente. Naging ideyal na tirahan ang Hamamatsu dahil sa mga kakaibang tindahan at mga lugar pang-kasiyahan na itinayo sa mga danay.

Industriya

Matagal nang industriyal ang katangian ng lungsod at ang kabuuang halaga ng mga nilikhang produkto at kargamento sa siyudad noong 2014 ay umabot sa humigit kumulang 2 trillion yen. Ang mga kagamitang pang-transportasyon, ang pinakamalaking industriya sa lungsod, ay nakaambag ng humigit kumulang 50% sa halagang ito. Ang industriya ng transportasyon sa Hamamatsu ay nagsimula sa mga motorsiklo, ngunit ngayo'y nagkaroon na rin ng mga kotse at bangkang de-motor. Umunlad din sa lungsod ang paggawa ng mga instrumentong pang-musika base sa mga sikat sa mundong piyano, atbp. Kilala rin sa mundo ang makabagong teknolohiyang ginagamit sa paggawa ng tela lalo na ang brand ng koton na Enshu. Ang mga produktong gawa sa Hamamatsu ay hindi lamang kinikilala sa Japan kundi sa buong mundo. Nitong mga nagdaang taon, ang Hamamatsu ay nagkaroon ng mabilis na pag-unlad sa larangan ng makabagong industriya. Halimbawa, ang mga kagamitang pang-medikal na gumagamit ng optic technology na ginagamit na ngayon sa mga makabagong paraan ng panggagamot ay ginagawa sa Hamamatsu.

Agrikultura

Ang lokal na agrikultura ay patuloy ring lumalago dahil sa tamang-tamang klima at napakaraming tubig sa paligid, gayundin ang posisyon ng lungsod sa pagitan ng dalawang pangunahing sentro ng komerisyo – ang Tokyo at Osaka. Noong 2006, pumwesto ang Hamamatsu sa pinakamalalaking prodyuser sa agrikultura sa Japan dahil sa kita nitong 54 bilyon yen. Naging mayabong din ang paghahalamang ginagawa sa mga greenhouse at hothouse dahil sa mahusay na kondisyon ng siyudad. Mataas din ang pagpapahalaga ng buong bansa sa mga produktong agrikultural ng Hamamatsu. Ang mga halamang pino-prodyus ng siyudad tulad ng celery, bokchoy, at gerbela ay ilan sa mga pinakamahusay sa buong Japan, at ang tsaa na pinatutubo sa mga nakapaligid na kabundukan ay kinikilala rin sa bansa.

pangisdaan

Ang Hamamatsu ay ang baseng pangisdaan ng Western Shizuoka Prefecture. Ang daungan ng Maisaka ay isa sa may pinakamalalaking huli ng whitebait sa bansa at ang produksyon ng kabibe at sugpo sa Lawa ng Hamana, sikat rin sa pagpaparami ng igat, ay mabilis na umaasenso. Kamakailan lang, naging kilala rin ang lugar sa mataas na kalidad ng blowfish (torafugu) mula sa baybayin ng Enshu, gayundin ng sweetfish (ayu) at red-spotted masu salmon (amago) mula sa ilog ng Tenryu.

Palagubatan

Humigit-kumulang 68% o 102,000 ektarya ng Hamamatsu ay kagubatan. Ang kagubatan ng Tenryu ay matagal nang kilala bilang pangunahing prodyuser ng makalidad na kahoy sa bansa. Ngunit dahil sa pagbaba ng presiyo ng tabla, lumiit din ang bilang ng mga manggagawa sa palagubatan. Nagbigay naman ito ng pagkakataong aralin ang kagubatan gamit ang perspektiba ng kalikasan at 'lokal na produksyon para sa lokal na paggamit.' Nagdulot rin ito ng makabagong pagtingin sa kahalagahan ng kagubatan sa preserbasyon ng tubig, pag-iwas sa sakuna, at pangkalahatang suporta sa buhay ng tao. Naging malinaw, dahil dito, na ang kagubatan ay dapat na pangalagaan.

Sa Pinakataas na Pahina