CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Paksa > Mula 12 anyos pataas na bakuna para sa Covid-19(Pang 1 at ika 2 beses)

ここから本文です。

Update date:December 23, 2023

Mula 12 anyos pataas na bakuna para sa Covid-19(Pang 1 at ika 2 beses)

Maaring mabakunahang Tao

Mga nakakatugon sa lahat ng sumusonod na kondisyon

 • Edad 12 anyos pataas
 • Mga taong may resident card sa Hamamatsu City

Panahon na maaring makakatanggap ng bakuna

Hanggang Marso 31, 2024

Gastusin sa pagpa bakuna

Walang bayad

Daloy ng Pagpabakuna

1.Pagtanggap ng tiket sa pagpabakuna

 • Mula sa Hamamatsu City, ipapadala sa iyong tirahan (Naka register ang iyong tirahan)ang vaccination ticket(kakailanganing papeles sa pagpabakuna)sa pamamagitan ng koreo.
 • Kung ikaw ay karapat-dapat para sa pagbabakuna at walang tiket sa pagbabakuna, mangyaring sundin ang mga tagubilin sa ibaba upang mag-apply.
 1. Sa Internet(Nihongo)
  https://ttzk.graffer.jp/city-hamamatsu/smart-apply/apply-procedure-alias/aki-sessyuken
 2. Telepono Hamamatsu City Corona Ekslusibong numero 0120-319-567(0 yen)
  ※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.
  ※Kapag tumawag ka ang una mong maririnig na salita ay nihongo.
  ※Kapag narinig mo ang boses pindutin ang numero ng wikang nais mong ipasalin at wikang nais mong gamitin.
  • Ingles:「2」
  • Portuges:「3」
  • Para sa ibang wika pindutin ng numerong :「4」sabihin kung anong wika ang nais mong ipasalin

2.Paraan ng Reserbasyon

Direktang tumawag sa ospital.
Natapos na ang pangmalawakang pagbabakuna noong Disyembre 23, 2023.

3.Pagbakuna ng Vaccine

Sa araw ng pagpa bakuna, dalhin ang mga sumusunod na item a kung saan ka nag-book.

 • Vaccination Ticket
 • Slip ng paunang pagsusuri(Mangyaring fill-upan ang form bago pumunta sa vacination site.)
 • ID na Pagkakakilanlan(My Number Card, Residence Card,Drivers License, Health Insurance Card )ng alin lamang sa mga ito.
 • Booklet ng gamot(kusuri techo kung mayroon lamang)

Lugar ng pagbabakuna

Mga ospital at klinika

Ilang ospital at klinika lamang ang maaaring magpabakuna.

Mass inoculation venue

Natapos na ang pangmalawakang pagbabakuna noong Disyembre 23, 2023.

Uri ng Bakuna

 • Pfizer(Angkop sa Omicron stock XBB.1.5)

Atbp.

Para sa bagong impormasyon, mangyaring tignan ang mga website ng Hamamatsu City at Ministry of Health, Labor and Welfare.