CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Pag-iwas sa Sakuna

ここから本文です。

Update date:March 8, 2022

Pag-iwas sa Sakuna

Multilingual Support Center para sa Kalamidad (PDF)

Video kung saan may matututunan tungkol sa MgaPanukala upang makaiwas sa Kalamidad (Ingles)

Plano para sa paglikas evacuation District・Disaster prevention map(English・Portuguese)

Chūō-ku

Chūō-ku Plano para sa paglikas Evacuation(PDF)
Karagdagang edisyon (PDF)
・Disaster prevention map
Hikuma・Johoku・Kita・Higashi・Chuo】 【Agatai・Ekinan・Koto】 【Johoku・Tomitsuka・Sanarudai】 【Aoi・Takaoka・Hagioka・Takadai

Chūō-ku

Chūō-ku Plano para sa paglikas Evacuation(PDF)
Karagdagang edisyon (PDF)
・Disaster prevention map
Kaba・Nagakami】 【Wada・Nakanomachi】 【Kasai・Toyonishi・Yutaka-cho】 【Handa・Aritama・Sekishi

Chūō-ku

Chūō-ku Plano para sa paglikas Evacuation(PDF)
Karagdagang edisyon (PDF)
・Disaster prevention map
Maisaka】 【Shinohara】 【Yuto・Kohitomi】 【【Irino・Ohiradai・Shitoro】 【Kakuro・Kamigaya・Okubo】 【Isami・Ohitomi】 【Waji・Sakuradai・Koto】 【Shonai・Murakushi・Kanzanji

Chūō-ku

Minami –ku Plano para sa paglikas Evacuation(PDF)
Karagdagang edisyon (PDF)
・Disaster prevention map
Shirawaki・Mishima・Terawaki】 【Goto・Enoshima・Enshuhama】 【Kawawa・Shimoe・Nagata】 【Hogawa・Yasumatsu・Ishihara】 【Iida・Shingai・Otsuka】 【Kami・Shinzu

Kita-ku

Kita-ku Plano para sa paglikas Evacuation(PDF)
Karagdagang edisyon (PDF)
・Disaster prevention map
Hosoe –cho Kiga】 【Hosoe-cho Nakagawa・Kanasashi】 【Mikatahara】 【Miyakoda・Shinmiyakoda】 【Inasa Nanbu(Iinoya・Kawana)】 【Inasa Hokubu Shibukawa・Kurumeki】 【Mikkabi Seibu】 【Mikkabi Tobu

Hamana-ku

Hamana-ku Plano para sa paglikas Evacuation(PDF)
Karagdagang edisyon (PDF)
・Disaster prevention map
Kibune・Nishimisono・Higashimisono・Takabatake】 【Uchino・Somejidai・Hirakuchi】 【Nakaze・Toyoyasu・Kamijima】 【Negata・Oro・Miyaguchi】 【Yondaichi・Hainoki・Oidaira】 【Aratama・Shinpara・Miyaguchi

Tenryu-ku

Tenryu-ku Plano para sa paglikas Evacuation(PDF)
Karagdagang edisyon (PDF)
・Disaster prevention map
Tenryu Tobu(Tatsukawa・Funagira)】 【Tenryu Seibu(Kamiatago・Shimoatago)】 【Tatsuyama Tobu】 【Tatsuyama Seibu】 【Sakuma Hokubu】 【Sakuma Nanbu】 【Haruno Nanbu】 【Haruno Hokubu】 【Misakubo Hokubu】 【Misakubo Nanbu

Email sa Pag-iwas ng Sakuna

  • Serbisyong nagpapadala ng mga email tungkol sa mga pangkagipitang impormasyon, panglokal na impormasyon atbp. PCYoutube/Magbubukas ng panibagong window. / Mobile

Ano ang lindol?

Babalang Pangkomunikasyon

Kung biglaang may naganap na lindol...

Alamin ang mga dapat mong dalhin kapag lumilikas.

Listahan ng mga Refuge Lugar

Paano makakakuha ng mga impormasyong may kinalaman sa sakuna.

Magtulong-tulong tayo upang makalikas ng ligtas at mailigtas ang bawat isa.

Paunang Lunas

Paggamit ng telepono sa panahong ng sakuna

Paghahanda sa pinakamasama.

Payo mula sa Bumbero

Ano ang ginagawa ng lungsod ng Hamamatsu City para iwasan ang mga sakuna.

Iba pang impormasyon

Sa Pinakataas na Pahina

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.