CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

ここから本文です。

Update date:January 1, 2024

Dibisyon ng Administratibong Distrito (Pagbabago sa mga natitirang distrito) 

Nagbago ang bilang at pangalan ng mga distrito/ward sa Lungsod ng Hamamatsu 

Mula Enero 1, 2024, nagbago ang bilang at pangalan ng mga distrito/ward sa Lungsod ng Hamamatsu
Ang distrito ng Tenryu ay hindi magbabago.
Para sa nais mag-print at magbasa, pakitingnan ang bersyong PDF sa ibaba.

Hanggang Disyembre 31,2023 Mula Enero 1, 2024
Naka-ku

Chūō-ku

Higashi-ku
Nishi-ku
Minami-ku
Kita-ku(lugar ng Mikatahara *)
Kita-ku(lugar ng Mikatahara na bukod sa nakatalang distrito sa ibaba*)

Hamana-ku

Hamakita-ku
Tenryū-ku

* Lugar ng Mikatahara: Hatsumi-cho,Mikatahara-cho,Higashi Mikatahara-cho ,Toyooka-cho,Miyuki-cho,Ohara-cho,Nearai-cho

Until December 31, 2023 (7 Wards) From January 1, 2024 (3 Wards)
map

Nagbago din ang paraan ng pagsusulat ng mga address

Ang mga pangalan ng ward para sa mga address maliban sa Tenryu Ward ay nagbago.
Ang pagsusulat ng zip code, pangalan ng bayan, at address ng kalye ay hindi magbabago.

Hanggang Disyembre 31,2023 Mula Enero 1, 2024
(Halimbawa) 103-2 Motoshiro-cho, Naka-ku, Hamamatsu City (Halimbawa) 103-2 Motoshiro-cho, Chuo-ku, Hamamatsu City

 

  • Hindi mo na kailangang baguhin ang iyong address sa iyong Residence Card/Allien Card,Sertipiko sa paninirahan/juminhyo at Lisensya sa pagmamaneho. Gamitin ito tulad ng dati.
  • Ang  pagpapalit  ng  iyong  address  sa  iyong  My  Number  Card  ay  hindi kinakailangan,gamitin ito tulad ng dati.
  • Para sa iba pang mga bagay na may kaugnayan sa pamumuhay at pabahay, karamihan sa mga ito ay hindi nangangailangan ng mga pamamaraan sa pagbabago ng address. 

Nagbabago ang mga pangalan ng kasalukuyang ward office at collaboration center

Walang pagbabago sa bilang ng lugar at lokasyon kung saan maaring mag proseso ng mga nasabing serbisyo.

Hanggang Disyembre 31,2023 Mula Ener 1,2024

Ward Office
(kuyakusho)

Naka Ward Office

Ward Office

(Kuyakusho)

Chūō Ward Office
Hamakita Ward Office Hamana Ward Office
Tenryū Ward Office Tenryū  Ward Office
Higashi Ward Office

Administrative Center

(Gyōsei center)

Higashi Administrative Center
Nishi Ward Office Nishi Administrative Center
Minami Ward Office Minami Administrative Center
Kita Ward Office Kita Administrative Center

Community
Collaboration
Center

(Kyōdō center)

Maisaka C.C. Center

Branch Office

(Shisho)

Maisaka Branch Office
Inasa C.C. Center Inasa Branch Office
Mikkabi C.C. Center Mikkabi Branch Office
Haruno C.C. Center Haruno Branch Office
Sakuma C.C. Center Sakuma Branch Office
Misakubo C.C. Center Misakubo Branch Office
Tatsuyama C.C. Center Tatsuyama Branch Office

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa

Hamamatsu City Office, Ward Reorganization Promotion Division

TEL:053-457-2123

E-mail:ksh@city.hamamatsu.shizuoka.jp

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?