CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Paksa > Mag-ingat sa aksidenteng pag-lunod!

ここから本文です。

Update date:June 1, 2023

Mag-ingat sa aksidenteng pag-lunod!

Taon-taon, madaming aksidenteng nalulunod sa Shizuoka Prefecture.
Mabilis ang agos ng Enshu Nada Beach at ang paglangoy dito ay lubos na mapanganib.
Ang aksidente sa paliligo ay nagmumula sa hindi pag-iingat at labis na pagtitiwala sa sarili tuwing mamamasyal sa dagat o kaya sa ilog.
Palaging mag suot ng life jacket kapag may balak mangisda, mamasyal sa dagat o sa ilog gamit ang mga bangka.
Sa karagdagan, ang paliligo habang nakainom ng alak ay lubos ding mapanganib. Kapag nakainom ng alak, huwag nang maligo sa dagat o sa ilog.
Tandaan nating maging alerto upang makaiwas sa aksidenteng paglunod.

 

< Delikado ang paglangoy na karatula >

sign