CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Phòng chống Thảm họa

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Phòng chống Thảm họa

Trung tâm Hỗ trợ Thảm họa Đa ngôn ngữ (PDF)

Video Biện pháp Phòng chống Thảm họa

Kế hoạch Thực hiện Sơ tán – Phiên bản Khu và Bản đồ Phòng chống Thảm họa (Tiếng Anh/Tiếng Bồ Đào Nha)

Khu Naka

• Kế hoạch Thực hiện Sơ tán – Phiên bản Khu Naka (PDF)
Phụ lục Kế hoạch Thực hiện Sơ tán (PDF)
• Bản đồ Phòng chống Thảm họa
[Hikuma / Johoku / Kita / Higashi / Chuo] [Agatai / Ekinan / Koto] [Johoku / Tomitsuka / Sanarudai] [Aoi / Takaoka / Hagioka / Takadai]

Khu Higashi

• Kế hoạch Thực hiện Sơ tán – Phiên bản Khu Higashi (PDF)
Phụ lục Kế hoạch Thực hiện Sơ tán (PDF)
• Bản đồ Phòng chống Thảm họa
[Kaba / Nagakami] [Wada / Nakanomachi] [Kasai / Toyonishi / Yutaka-cho] [Handa / Aritama / Sekishi]

Khu Nishi

• Kế hoạch Thực hiện Sơ tán – Phiên bản Khu Nishi (PDF) 
Phụ lục Kế hoạch Thực hiện Sơ tán (PDF)
• Bản đồ Phòng chống Thảm họa
[Maisaka] [Shinohara] [Yuto / Kohitomi[Irino / Ohiradai / Shitoro] [Kakuro / Kamigaya / Okubo] [Isami / Ohitomi] [Waji / Sakuradai / Koto] [Shonai / Murakushi / Kanzanji]

Khu Minami

• Kế hoạch Thực hiện Sơ tán – Phiên bản Khu Minami (PDF)
Phụ lục Kế hoạch Thực hiện Sơ tán (PDF)
• Bản đồ Phòng chống Thảm họa
[Shirawaki / Mishima / Terawaki] [Goto / Enoshima / Enshuhama] [Kawawa / Shimoe / Nagata] [Hogawa / Yasumatsu / Ishihara] [Iida / Shingai / Otsuka] [Kami / Shinzu]

Khu Kita

• Kế hoạch Thực hiện Sơ tán – Phiên bản Khu Kita (PDF) 
Phụ lục Kế hoạch Thực hiện Sơ tán (PDF)
• Bản đồ Phòng chống Thảm họa
[Hosoe-cho Kiga] [Hosoe-cho Nakagawa / Kanasashi] [Mikatahara] [Miyakoda / Shinmiyakoda] [Southern Inasa (Iinoya / Kawana)] [Northern Inasa (Shibukawa / Kurumeki)] [Western Mikkabi] [Eastern Mikkabi]

Khu Hamakita

• Kế hoạch Thực hiện Sơ tán – Phiên bản Khu Hamakita (PDF)
Phụ lục Kế hoạch Thực hiện Sơ tán (PDF)
• Bản đồ Phòng chống Thảm họa
[Kibune / Nishimisono / Higashimisono / Takabatake] [Uchino / Somejidai / Hirakuchi] [Nakaze / Toyoyasu / Kamijima] [Negata / Oro / Miyaguchi] [Yondaichi / Hainoki / Oidaira] [Aratama / Shinpara / Miyaguchi]

Khu Tenryu

• Kế hoạch Thực hiện Sơ tán – Phiên bản Khu Tenryu (PDF)
Phụ lục Kế hoạch Thực hiện Sơ tán (PDF)
• Bản đồ Phòng chống Thảm họa
[Đông Tenryu (Tatsukawa / Funagira)] [Tây Tenryu (Kamiatago / Shimoatago)][Đông Tatsuyama] [Tây Tatsuyama] [Bắc Sakuma] [Bắc Sakuma] [Bắc Haruno] [Bắc Haruno] [Bắc Misakubo] [Bắc Misakubo]

Email Phòng Chống Thảm họa

  • Dịch vụ gửi thư email về động đất, thảm họa, vv. PCLiên kết ngoài/ Một cửa sổ mới sẽ mở ra / Di động

Động đất là gì?

Truyền thông Cảnh báo

Nếu có một trận động đất xảy ra đột ngột...

Những vật dụng cần mang theo khi sơ tán

Danh sách Địa điểm Sơ tán

Cách thức lấy thông tin liên quan đến thảm họa.

Hãy hợp sức cùng nhau thoát khỏi thảm họa một cách an toàn và cứu hộ lẫn nhau.

Sơ cứu

Sử dụng điện thoại trong thời gian xảy ra thảm họa

Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Lời khuyên từ Sở Cứu hỏa

Những hoạt động Thành phố Hamamatsu đang tiến hành nhằm phòng chống thảm họa.

Thông tin Khác

Đến Đầu Trang

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.