CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Phòng chống Thảm họa > Nh?ng ho?t ??ng Th?nh ph? Hamamatsu ?ang ti?n h?nh nh?m ph?ng ch?ng th?m h?a.

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Những hoạt động Thành phố Hamamatsu đang tiến hành nhằm phòng chống thảm họa.

Luyện tập thực hành & nhóm nghiên cứu phòng chống thảm họa

Thành phố Hamamatsu sẽ vui vẻ gặp gỡ các nhóm (và mọi loại nhóm đều được chào đón) là những người mong muốn tổ chức các nhóm nghiên cứu và luyện tập thực hành phòng chống thảm họa. Nội dung chính của các hoạt động này như sau:

  • Luyện tập thực hành sử dụng bình chữa cháy
  • Luyện tập chuyền xô nước
  • Mô phỏng động đất trên thiết bị di động
  • Hiển thị video
  • Trao đổi về động đất

Đến Đầu Trang

Cho mượn các video phòng chống thảm họa bằng tiếng Bồ Đào Nha

Đây là video do IPC World (Plc) sản xuất, sẽ hỗ trợ người dân nước ngoài ở Shizuoka tìm hiểu về Động đất Tokai và chuẩn bị cho trận động đất. Vui lòng sử dụng video để tăng sự hiểu biết của riêng bạn về các biện pháp phòng chống thảm họa.

Liên hệ

"Phòng Kiểm soát Khủng hoảng" Văn phòng Thành phố Hamamatsu

Văn phòng Khu "Phòng Xúc tiến Khu"

Đến Đầu Trang