CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Lao động > C?ch L?m vi?c t?i Nh?t B?n

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Cách Làm việc tại Nhật Bản

Làm việc tại Nhật Bản yêu cầu bạn có giấy chứng nhận tư cách cư trú cho phép làm việc và mô tả công việc của bạn nằm trong các công việc được phép cho tư cách của bạn.

 

Giấy chứng nhận tư cách Cư trú Không Hạn chế về Công việc hoặc Ngành nghề

Những người thường trú, vợ/chồng hoặc con của công dân Nhật Bản, vợ/chồng hoặc con của người thường trú, hoặc có giấy chứng nhận tư cách cư trú cố định không có giới hạn về loại công việc họ có thể tham gia tại Nhật Bản. Những người có giấy chứng nhận tư cách cư trú như trên cũng được tự do thay đổi công việc.

Giấy chứng nhận tư cách Cư trú với Những người nước ngoài Có thể Làm việc Giới hạn trong Một số Loại Nghề nghiệp, Ngành nghề hoặc Nội dung Công việc Nhất định

Tư cách của những người như giáo sư, nghệ sĩ, nhà hoạt động tôn giáo, nhà báo, nhà đầu tư/quản lý doanh nghiệp, người làm việc liên quan đến dịch vụ pháp lý/kế toán, dịch vụ y tế, nhà nghiên cứu, giảng viên, kỹ sư, chuyên gia nhân văn/dịch vụ quốc tế, người được chuyển nhượng trong nội bộ công ty, người biểu diễn, lao động lành nghề và các hoạt động quy định tạo điều kiện cho các hoạt động được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt bao gồm các thỏa thuận ngày nghỉ khi làm việc và lao động nước ngoài nằm trong các chương trình đào tạo thuộc danh mục này.

Giấy chứng nhận tư cách Cư trú Với Những người Nước ngoài Không được Phép Làm việc mà Không có Giấy phép

Những người có tư cách cư trú là sinh viên đại học, sinh viên dự bị đại học, người phụ thuộc, nhà hoạt động văn hóa, khách thăm tạm thời hoặc thực tập sinh được yêu cầu phải xin giấy phép để tham gia vào các công việc làm thêm ngoài quy định trong giấy chứng nhận tư cách cư trú từ cục di chú trước khi làm việc.

Đến Đầu Trang

Công việc bán thời gian

Tư cách cư dân "du học":

Hoạt động khác với tư cách thị thực quy định cần phải được phê duyệt. Mỗi cư dân có thể làm việc tối đa 28 giờ/tuần theo quy định. Không được phép làm việc trong ngành công nghiệp giải trí cho người lớn.

Tư cách cư dân "đi học":

Hoạt động khác với tư cách thị thực quy định cần phải được phê duyệt. Mỗi cư dân có thể làm việc tối đa 4 giờ/ngày theo quy định. Không được phép làm việc trong ngành công nghiệp giải trí cho người lớn.

Tư cách cư dân "người phụ thuộc":

Nếu một hoạt động ngoài tư cách thị thực quy định được phê duyệt, mỗi cư dân có thể làm việc tối đa 28 giờ/ tuần theo quy định.

 

Để được giải đáp chi tiết, vui lòng liên hệ với Hello Work Hamamatsu.
ĐT 053-457-5158

Đến Đầu Trang