CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Bảo hiểm Lao động

Có 2 loại bảo hiểm lao động

Bảo hiểm Bồi thường Tai nạn Lao động
(rosai hoken)

Khi một công nhân bị thương khi đang làm việc, bị bệnh rõ ràng do các điều kiện liên quan đến công việc hoặc gặp tai nạn trên đường đi đến hoặc đi về từ chỗ làm, sẽ có thể nhận được các khoản trợ cấp bồi thường nếu đáp ứng một số yêu cầu.

Thông tin Liên hệ

Vui lòng liên hệ với Phòng Giám sát Tiêu chuẩn Lao động phụ trách nơi làm việc của bạn.

Phòng Giám sát Tiêu chuẩn Lao động ở Hamamatsu
* Có phiên dịch tiếng Bồ Đào Nha
8F Hamamtsu Godo Chosha, 1-12-4, Chuo,Naka-ku, Hamamatsu-shi ĐT: 053-456-8147
Giờ hành chính

Thứ Hai–Thứ Sáu 9:00–12:00 13:00–16:00

Bảo hiểm Việc làm

Bảo hiểm việc làm cung cấp trợ cấp thất nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định khi một người lao động mất việc cho đến khi tìm được một công việc khác.

Tham gia Bảo hiểm Việc làm

Về nguyên tắc, tất cả những người làm việc tại Nhật Bản, ngoại trừ một số người lao động bán thời gian và ngắn hạn, đều phải tham gia bảo hiểm việc làm.

Điều kiện để Nhận Trợ cấp Thất nghiệp

・Nhận thư nghỉ việc có đề cập đến bảo hiểm thất nghiệp từ chủ lao động của bạn (rishokuhyo)
・Sẵn sàng làm việc lại, có khả năng làm việc đó và ở trong tình huống bạn có thể làm việc

* Bạn phải nộp đơn tại văn phòng Hello Work giám sát khu vực có địa chỉ được liệt kê trên Thẻ cư trú của bạn.

 

Thông tin Liên hệ

Hello Work (Phòng An ninh Việc làm công)
50-2 Asada-cho, Naka-ku, Hamamatsu
Để biết thông tin về việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hãy gọi ĐT: 053-457-5153
Để biết thông tin về việc nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, hãy gọi ĐT: 053-457-5154

Đến Đầu Trang