CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

 Phúc lợi

Tất cả chúng ta đều muốn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Thành phố cung cấp các dịch vụ phúc lợi cho người già, công dân gặp khó khăn về thể chất, hộ gia đình chỉ có mẹ con và những công dân khác cần hỗ trợ ở nhiều nơi khác nhau.

Dịch vụ Công tác Xã hội cho Công dân Cao tuổi

Dịch vụ Công tác Xã hội cho Người Khuyết tật

Dịch vụ Xã hội cho Hộ gia đình Cha mẹ Đơn thân & Trẻ em

Các liên hệ và Dịch vụ Công tác Xã hội Khác