CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Thuế

Cần nhiều các cơ sở và dịch vụ công cộng để duy trì lối sống của chúng ta, chẳng hạn như thực thi pháp luật, chữa cháy, đường và công viên. Để cung cấp các cơ sở và dịch vụ như vậy cần rất nhiều tiền và mọi người đều chi trả những chi phí này. Những khoản thanh toán này được gọi là thuế.
Tại Nhật Bản, thuế được chia thành hai loại: thuế quốc gia và thuế địa phương. Thuế địa phương bao gồm thuế cư trú, trong đó có thuế thành phố và thuế quận. Loại thuế này tài trợ cho công việc của các quận và thành phố địa phương của chúng tôi và được thu từ các cư dân trong các khu vực đó. Điều quan trọng là phải hiểu rõ về thuế để chúng ta có thể tạo ra một thành phố dễ sống.

Thuế Quốc gia

Thuế Thu nhập

Tờ khai Thuế Thu nhập Cuối cùngĐiều chỉnh Thuế Cuối NămCách Đọc Bản kê Thuế giữ lại

Thuế Tiêu thụ

Thuế Địa phương

Đến Đầu Trang