CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Lao động > Quy?n c?a Ng??i lao ??ng

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Quyền của Người lao động

Người lao động nước ngoài và các quyền của họ được bảo vệ theo Luật Tiêu chuẩn Lao động và các quy định liên quan khác giống như người lao động Nhật Bản.

Liên lạc với Phòng Giám sát Tiêu chuẩn Lao động trong các trường hợp sau:

  • Tôi bị thương tại nơi làm việc, nhưng công ty không bồi thường cho tôi các chi phí y tế.
  • Chủ lao động của tôi không trả lương như đã hứa.
  • Tôi đột nhiên bị sa thải, nhưng chủ lao động của tôi không cho tôi bất kỳ khoản trợ cấp thôi việc nào.

Thông tin Liên hệ

Phòng Giám sát Tiêu chuẩn Lao động ở Hamamatsu 8F Hamamatsu Godo Chosha, 1-12-4, Chuo,Naka-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-456-8147

Đến Đầu Trang