CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Cuộc gọi Khẩn cấp

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Cuộc gọi Khẩn cấp

Cảnh sát

Vui lòng gọi 110 nếu bạn gặp phải hoặc thấy tai nạn giao thông hoặc là nhân chứng hoặc là nạn nhân của một vụ phạm tội.

Hỏa hoạn / Xe cứu thương

Nếu hỏa hoạn khởi phát trong nhà bạn hoặc nếu bạn thấy hỏa hoạn ở đâu đó, hãy hét to “Kaji da”(cháy) để thông báo cho những người khác. Sau đó bấm ngay số 119 để gọi sở cứu hỏa.
Nếu cần điều trị cấp cứu do bệnh đột ngột, tai nạn giao thông, ngộ độc khí, bỏng nặng, v.v. hãy bấm số 119 để gọi xe cứu thương.
Đầu tiên, nêu rõ những gì đã xảy ra: cháy (kaji) hoặc cấp cứu (kyukyu). Sau đó nêu rõ tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn. Khi bạn cung cấp thông tin, hãy nói tiếng Nhật hoặc nhờ ai đó có thể nói tiếng Nhật.

Đến Đầu Trang