CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:January 1, 2024

Về việc cải tổ lại các khu hành chính quận (sự thay đổi về các quận hiện tại)

So lượng quận và tên quận của thành pho Hamamatsu đã thay đo i từ 1/1/2024. 

Quận Tenryu không thay đổi.
Nếu bạn muốn in ra để đọc, vui lòng xem phiên bản PDF bên dưới.

Cho tới 31/12/2023 Từ 1/1/2024 trở đi
Quận Naka

Quận Chuo

(Chūō-ku)

Quận Higashi
Quận Nishi
Quận Minami
Quận Kita (Khu vực Mikatahara*)
Quận Kita (Khu vực Mikatahara, ngoài khu vực *)

Quận Hamana

(Hamana-ku)

Quận Hamakita
Quận Tenryu(Tenryū-ku)

* Khu vực Mikatahara: Hatsuoi-cho, Mikatahara-cho, Higashimikata-cho, Toyooka-cho, Miyuki-cho, Ohara-cho, Nearai-cho

Cho tới 31/12/2023 (7 quận) Từ 1/1/2024 trở đi (3 quận)
map

Cách viết địa chỉ cũng thay đổi

Ngoài quận Tenryu thì tên các quận khác đã thay đổi.
Số bưu điện, tên khu phố (machi), banchi không thay đổi.

Cho tới 31/12/2023 Từ 1/1/2024 trở đi

(VD) Hamamatsu-shi Naka-ku Motoshiro-cho 103 - 2

(VD) Hamamatsu-shi Chūō-ku Motoshiro-cho 103 - 2

 

  • Không cần làm thủ tục thay đổi địa chỉ ghi trên thẻ lưu trú, giấy chứng nhận cư trú, bằng lái xe ô tô.
  • Thủ tục thay đổi địa chỉ trên thẻ mã số cá nhân hầu như là không cần thiết. Vậy nên hãy cứ để nguyên như vậy và sử dụng.
  • Những vấn đề khác liên quan đến việc sinh sống và nơi cư trú cũng hầu như không phải làm thủ tục thay đổi địa chỉ.

Tên các khu ủy ban quận và trung tâm hợp tác cộng đồng đã thay đổi

Số lượng địa điểm để làm thủ tục hay các dịch vụ thì không thay đổi.  

Cho tới 31/12/2023 Từ 1/1/2024 trở đi

Ủy ban quận

(Kuyakusho)

Ủy ban quận Naka

Ủy ban quận

(Kuyakusho)

Ủy ban quận  Chūō
Ủy ban quận Hamakita Ủy ban quận Hamana
Ủy ban quận Tenryu Ủy ban quận Tenryū
Ủy ban quận Higashi

Trung tâm hành chính

(Gyōsei center)

TTHC Higashi
Ủy ban quận Nishi TTHC Nishi
Ủy ban quận Minami TTHC Minami
Ủy ban quận Kita TTHC Kita

Trung tâm hợp tác cộng đồng

(Kyōdō center)

TTHTCĐ Maisaka

Chi nhánh

(Shisho)

Chi nhánh Maisaka
TTHTCĐ Inasa Chi nhánh Inasa
TTHTCĐ Mikkabi Chi nhánh Mikkabi
TTHTCĐ Haruno Chi nhánh Haruno
TTHTCĐ Sakuma Chi nhánh Sakuma
TTHTCĐ Misakubo Chi nhánh Misakubo
TTHTCĐ Tatsuyama Chi nhánh Tatsuyama

Nơi liên lạc

Tòa thị chính Hamamatsu – Trụ sở chính dự án xúc tiến cải tổ các quận

TEL:053-457-2123

E-mail:ksh@city.hamamatsu.shizuoka.jp

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?