CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Phòng chống Thảm họa > Danh s?ch ??a ?i?m S? t?n

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Danh sách Địa điểm Sơ tán

Danh sách Khu vực Sơ tán Khẩn cấp và Trung tâm Sơ tán

Khu vực Sơ tán Khẩn cấp (Hinan Basho. Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, bão lốc, hỏa hoạn do động đất)

Hãy sơ tán tới Khu vực Sơ tán Khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho bản thân khi thảm họa xảy đến. Đây là một trong những khu vực được bố trí để sử dụng khi xảy ra sạt lở đất, nước lũ dâng cao hoặc nhà ở có nguy cơ bị sập. Tùy thuộc vào loại thảm họa như bão lốc hay động đất, sẽ có những khu vực sơ tán khác nhau như sân trường, công viên hoặc quảng trường theo chỉ định từ trước của thành phố.

Trung tâm Sơ tán (Hinanjo)

Trung tâm Sơ tán là nơi người dân có thể trú ngụ trong trường hợp phải sơ tán do nhà bị sập hoặc hư hỏng, không thể tiếp tục sống ở đó được nữa. Sau khi xảy ra động đất, các Trung tâm Sơ tán sẽ được mở cửa cho phép người dân trú ngụ sau khi đã được xác nhận là nơi an toàn.

Khu vực Sơ tán Khẩn cấp (Tòa nhà Sơ tán Sóng thần (Hinan Biru))

Thành phố Hamamatsu có thỏa thuận với các chủ sở hữu tòa nhà để chỉ định một số tòa nhà làm Tòa nhà Sơ tán Sóng thần để trú ẩn khỏi sóng thần đang đến. Đây là những tòa nhà vững chắc nằm trong phạm vi hơn 2 km sóng thần trong Động đất Ansei Tokai (một trận động đất lớn trước đây).

Tòa nhà Sơ tán Sóng thần là gì? Tòa nhà Sơ tán Sóng thần là những tòa nhà mà mọi người có thể trú ẩn khi có sóng thần hoặc có thể sắp đến. Thành phố Hamamatsu có thỏa thuận với chủ sở hữu và quản lý tòa nhà.
Lưu ý: Tòa nhà Sơ tán Sóng thần không phải là Trung tâm Sơ tán cho những người bị mất nhà ở.

Đến Đầu Trang

Khu vực Sơ tán Khẩn cấp (Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, bão lốc, hỏa hoạn do động đất) 280 khu vực

Khu Naka / Khu Higashi / Khu Nishi / Khu Minami / Khu Kita / Khu Hamakita / Khu Tenryu

Khu vực Sơ tán Khẩn cấp (Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, bão lốc, hỏa hoạn do động đất) <Khu Naka (56)>

Tên Khu vực Sơ tán Địa điểm (1) Mưa lớn hoặc Bão lốc v.v. (2) Hỏa hoạn do động đất v.v.
Chubu Gakuen Hamamatsu (Trường Tiểu học/Trung học Cơ sở) 108-1 Matsushiro-cho, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Công viên Lâu đài Hamamatsu 100-2 Motoshiro-cho, Naka-ku - Chuo Shibafu Hiroba (Sân cỏ Trung tâm)
Tòa Thị chính Hamamatsu 103-2 Motoshiro-cho, Naka-ku - Bãi đỗ xe v.v.
Trường tiểu học Higashi 2-2-1 Chuo, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Hachiman 1533 Noguchi-cho, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Funakoshi 29-1 Funakoshi-cho, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Công viên Funakoshi 49-3 Funakoshi-cho, Naka-ku - Sân trong Công viên
Trường Tiểu học Nishi 70-1 Kamoe-cho, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Seibu 2-17-1 Kamoe, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Kamoe 4-1 Nishiiba-cho, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Phổ thông Hamamatsu Nishi 3-1 Nishiiba-cho, Naka-ku - Sân trường
Trường Tiểu học Agatai 2-5-1 Higashiiba, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Oiwake 1-9-1 Nunohashi, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Hirosawa 2-51-1 Hirosawa, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Hokubu 28-1 Fumioka-cho, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Shijimizuka 2-15-1 Shijimizuka, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Phổ thông Hamamatsu Kita 1-30-1 Hirosawa, Naka-ku - Sân trường
Trường Trung học Phổ thông Thành phố Hamamatsu 1-21-1 Hirosawa, Naka-ku - Sân trường
Công viên Wajiyama 3-10-1 Wajiyama, Naka-ku - Sân trường
Khuôn viên Hamamatsu Đại học Shizuoka 3-5-1 Johoku, Naka-ku - Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Takasago 450 Terajima-cho, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Ryuzenji 844 Ryuzenji-cho, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Nanbu 706 Ryuzenji-cho, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Futaba 2-5-1 Ebitsuka, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Sengen 2-12-1 Nishiasada, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Kosai 123 Kamidamachi, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Kita 192 Yamashita-cho, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Aioi 3-8-1 Mukojuku, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Sato 2-32-1 Sato, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Tobu 23-1 Aioi-cho, Naka-ku Hội trường -
Trường Tiểu học Johoku 1-23-1 Sumiyoshi, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Takadai 5-19-1 Sumiyoshi, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Izumi 1-16-1 Izumi, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Hagioka 5-12-1 Saiwai, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Aoigaoka 3-51-1 Takaokahigashi, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Mizuho 3-15-8 Takaokakita, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Kaisei 1-15-20 Takaokakita, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Aoinishi 2-25-1 Aoinishi, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Hanakawa 781 Hanakawa-cho, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Kỹ thuật Hamamatsu Johoku 5-16-1 Sumiyoshi, Naka-ku - Sân trường
Công viên Takaoka/Sân Gôn Takaoka Ryokuchi 1-4-1 Takaokahigashi, Naka-ku - Sân trong Công viên
Văn phòng Dịch vụ Nước Thành phố Hamamatsu Văn phòng Sumiyoshi 5-13-1 Sumiyoshi, Naka-ku - Bãi đỗ xe v.v.
Trường Tiểu học Hikuma 1-1-35 Hikuma, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Kamijima 1-21-1 Kamijima, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Hikuma 4-2-15 Hikuma, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Công viên Yotsuike 6-19-1 Kamijima, Naka-ku - Các Khu đất Trống (Jiyu Hiroba)
Trường Tiểu học Tomitsuka 1803 Tomitsuka-cho, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Tomitsukanishi 3541 Tomitsuka-cho, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Tomitsuka 460-1 Tomitsuka-cho, Naka-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Sanarudai 3-31-1 Sanarudai, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Sanarudai 3-32-1 Sanarudai, Naka-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Công viên Thể thao Hanakawa 724 Nishioka-cho, Naka-ku - Khu đất trống trong công viên
Công viên Tomitsuka 1221-1 Tomitsuka-cho, Naka-ku - Khu đất trống trong công viên
Công viên Noguchi 2-3-3 Chuo, Naka-ku - Khu đất trống trong công viên
Công viên Aoigaoka 5-101-5 Takaokahigashi, Naka-ku - Khu đất trống trong công viên
Công viên Tobu Yasuragi(Công viên Nazuka) 365 Nazuka-cho, Naka-ku - Khu đất trống trong công viên

Đến Đầu Trang

Khu vực Sơ tán Khẩn cấp (Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, bão lốc, hỏa hoạn do động đất) <Khu Higashi (22)>

Tên Khu vực Sơ tán Địa điểm (1) Mưa lớn hoặc Bão lốc v.v. (2) Hỏa hoạn do động đất v.v.
Trường Tiểu học Kasai 1050 Kasai-cho, Higashi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Toyonishi 1551 Toyonishi-cho, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Kasai 1055 Kasai-cho, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Yoshin 1351 Tenno-cho, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Yoshin 1405-1 Ichino-cho, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Yoshinkita 2715 Ichino-cho, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Wada 273-2 Yakushi-cho, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Tenryu 43 Ryuko-cho, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Wadahigashi 437-2 Anma-cho, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Công viên Anmagawa 181-2 Anshin-cho, Higashi-ku - Sân trong Công viên
Trường Tiểu học Nakanomachi 427-1 Nakanomachi, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Sekishi 1497-1 Sekishi-cho, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Sekishi 1200 Aritamakitamachi, Higashi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Nakagori 915 Nakagori-cho, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Ose 2218 Ose-cho, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Aritama 614 Aritamaminamimachi, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Nakagori 897 Nakagori-cho, Higashi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Kaba 5 Kodachi-cho, Higashi-ku - Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Maruzuka 1050 Maruzuka-cho, Higashi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Công viên Nakata 78 Nakata-cho, Higashi-ku - Khu đất trống trong công viên
Công viên Okaba 144 Okaba-cho, Higashi-ku - Khu đất trống trong công viên
Công viên Handa 5-18-1 Handayama, Higashi-ku - Khu đất trống trong công viên

Đến Đầu Trang

Khu vực Sơ tán Khẩn cấp (Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, bão lốc, hỏa hoạn do động đất) <Khu Nishi (51)>

Tên Khu vực Sơ tán Địa điểm (1) Mưa lớn hoặc Bão lốc v.v. (2) Hỏa hoạn do động đất v.v.
Trường Tiểu học Kakuro 3490 Kamigaya-cho, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Kakuro 6633 Okubo-cho, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Kakuro 922 Kamihara-cho, Nishi-ku Cơ sở Tiện ích -
Trường Tiểu học Irino 8757 Irino-cho, Nishi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Irino 17059 Irino-cho, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Seitodai 1106 Nishikamoe-cho, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Ohiradai 3-6-1 Ohiradai, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Irino 9858 Irino-cho, Nishi-ku Cơ sở Tiện ích -
Trường Tiểu học Isami 5644 Isaji-cho, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Koto 4540 Sahama-cho, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Hội trường Sahama 1933-1 Sahama-cho, Nishi-ku Cơ sở Tiện ích -
Thư viện Hamayu 1750-394 Ohitomi-cho, Nishi-ku Cơ sở Tiện ích Bãi đỗ xe
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Isami 45 Isaji-cho, Nishi-ku Cơ sở Tiện ích -
Trường Tiểu học Waji 2005 Koto-cho, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Waji 6578 Waji-cho, Nishi-ku Cơ sở Tiện ích -
Trường Tiểu học Shinohara 10300 Shinohara-cho, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Shinohara 20200-1 Shinohara-cho, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Shinohara 20399-1 Shinohara-cho, Nishi-ku Cơ sở Tiện ích -
Shonai Gakuen (Trường Tiểu học/Trung học Cơ sở) 100 Shonai-cho, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Kitashonai 295-1 Shirasu-cho, Nishi-ku - Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Minamishonai 108-3 Showa-cho, Nishi-ku - Sân trường
Trường Tiểu học Murakushi 2551 Murakushi-cho, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Cộng đồng Shirasu 3850-1 Shirasu-cho, Nishi-ku Cơ sở Tiện ích -
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Shonai 14-5 Shonai-cho, Nishi-ku Cơ sở Tiện ích -
Trường Tiểu học Maisaka 76 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Nhà Trẻ Maisaka Dai-ichi 3885 Maisaka-cho Bentenjima, Nishi-ku Tòa nhà Trường học Sân trường
Nhà Trẻ Maisaka Dai-ni 2659-3 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Mẫu giáo Maisaka 2668-33 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Maisaka 4601 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Phòng tập thể dục Tổng hợp Maisaka 2623-32 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku Phòng thể chất -
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Maisaka 2701-9 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku Cơ sở Tiện ích -
Công viên Nagisaen 5005-1 Maisaka-cho Bentenjima, Nishi-ku Cơ sở Tiện ích Sân trong Công viên
Sân công viên Otomeen 3541 Maisaka-cho Bentenjima, Nishi-ku - Sân trong Công viên
Công viên Nishino Shimaura 2658-103 Maisaka-cho Bentenjima, Nishi-ku - Khu đất trống trong công viên
Nhà máy Xử lý Nước Maisaka Fukiage 2600-1 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku - Khu đất trống tại cơ sở tiện ích
Đền thờ Maisaka Kisa 1973 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku
1974-1 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku
- Khu đất trống tại cơ sở tiện ích
Công viên Inariyama 5167 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku - Khu đất trống trong công viên
Ga JR Tokai Bentenjima 3285-18 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku - Khu đất trống phía Tây
Đền Maisaka Yosenji 1907-1 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku - Khu đất trống tại cơ sở tiện ích
Công viên Maisaka Omotehamahigashi 2668-25 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku - Khu đất trống trong công viên
Nhà trẻ Maisaka Junai 5372 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku - Sân trường
Công viên Giải trí Maisaka Nagaike 5375 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku - Các Khu đất Trống
Sân Bóng mềm Chidorien 3212-10 Maisaka-cho Bentenjima, Nishi-ku - Các Khu đất Trống
Công viên Giải trí dành cho Trẻ em Kangetsuen 3257-1 Maisaka-cho Bentenjima, Nishi-ku - Các Khu đất Trống
Trường Tiểu học Yuto 7997-1 Yuto-cho Ubumi, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Yuto 9595 Yuto-cho Ubumi, Nishi-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Văn hóa Yuto 5427 Yuto-cho Ubumi, Nishi-ku Phòng Hội thảo (Nhà Văn hóa), v.v. -
Phòng tập thể dục Tổng hợp Yuto 9981-1 Yuto-cho Ubumi, Nishi-ku Phòng thể chất -
Trung tâm Cộng đồng Yuto Yamazaki 3549-1 Yuto-cho Yamazaki, Nishi-ku - Các Khu đất Trống
Công viên Seigan Chuo 3-37 Ohiradai, Nishi-ku - Khu đất trống trong công viên
Công viên Yuto Sogo 9984-1 Yuto-cho Ubumi, Nishi-ku - Khu đất trống trong công viên

Đến Đầu Trang

Khu vực Sơ tán Khẩn cấp (Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, bão lốc, hỏa hoạn do động đất) <Khu Minami (21)>

Tên Khu vực Sơ tán Địa điểm (1) Mưa lớn hoặc Bão lốc v.v. (2) Hỏa hoạn do động đất v.v.
Trường Tiểu học Shirawaki 431 Terawaki-cho, Minami-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Sunaoka 2512 Shirowa-cho, Minami-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Công viên Mishima Yozu 549-1 Yozu-cho, Minami-ku - Khu đất Đa chức năng
Trường Tiểu học Shinzu 777 Nippashi-cho, Minami-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Shinzu 748 Nippashi-cho, Minami-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Phòng tập thể dục Nippashi 1-2 Nippashi-cho, Minami-ku - Các Khu đất Trống
Trường Tiểu học Minaminohoshi 1148-1 Nishijima-cho, Minami-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
(Trước đây) Sân trường Tiểu học Goto 510 Nishijima-cho, Minami-ku - Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Enshuhama 2-9-1 Enshuhama, Minami-ku - Sân trường
Trường Tiểu học Kawawa 333 Higashimachi, Minami-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Toyo 700 Nishimachi, Minami-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Hogawa 206-1 Hogawa-cho, Minami-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Nanyo 80 Hogawa-cho, Minami-ku - Sân trường
Trường Tiểu học Hogawa Kita 1046-1 Zudaji-cho, Minami-ku - Sân trường
Công viên Hogawa 3082 Hongo-cho, Minami-ku - Khu đất trong Công viên (Jiyu Hiroba)
Trường Tiểu học Iida 978 Iida-cho, Minami-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Tobu 1038 Iida-cho, Minami-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Công viên Iida/Sân Otsuka 1876-1 Otsuka-cho, Minami-ku - Sân trong Công viên
Trường Tiểu học Kami 1748 Wakabayashi-cho, Minami-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Kami 700 Zora-cho, Minami-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Công viên Kami 920-2 Zora-cho, Minami-ku - Sân trong Công viên

Đến Đầu Trang

Khu vực Sơ tán Khẩn cấp (Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, bão lốc, hỏa hoạn do động đất) <Khu Kita (57)>

Tên Khu vực Sơ tán Địa điểm (1) Mưa lớn hoặc Bão lốc v.v. (2) Hỏa hoạn do động đất v.v.
Trường Tiểu học Mikatahara 682 Mikatahara-cho, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Toyooka 22 Toyooka-cho, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Hokusei 1305 Hatsuoi-cho, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Hatsuoi 1001-2 Hatsuoi-cho, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Mikatahara 196 Toyooka-cho, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Miyakoda 5609-2 Miyakoda-cho, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Miyakoda 5824-18 Miyakoda-cho, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Miyakodaminami 8756 Miyakoda-cho, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Takisawa 1520 Takisawa-cho, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Kiga 11529-1 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Nishikiga 9994-1 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Ime 3241 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường mẫu giáo Takadai 7172-701 Hosoe-cho Nakagawa, Kita-ku Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Nakagawa 2553 Hosoe-cho Nakagawa, Kita-ku - Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Hosoe 7300-1 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku - Sân trường
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Kamimachi 1007-2 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Cộng đồng Shimizu 31-2 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Ono 4-8 Hosoe-cho Ono, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Aburaden 1374-2 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Shimomura 9800-4 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Cộng đồng Nishikiga 10413-6 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Sunza 11100-1 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Cải tiến Cơ cấu Nông nghiệp Ime 3831-1 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Cải tiến Cơ cấu Nông nghiệp Oigaya 2362-24 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Cộng đồng Koto 7172-98 Ô-sê-ri Nakagawa, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Trú ẩn 1 899-4 Hosoe-cho Nakagawa, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Ishioka 523-2 Hosoe-cho Miwa, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Hoda 6915 Hosoe-cho Nakagawa, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Osakabe 6700-1 Hosoe-cho Nakagawa, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Trú ẩn 8 4947-2 Hosoe-cho Nakagawa, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Trú ẩn 9 5540 Hosoe-cho Nakagawa, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Hirooka 88-1 Hosoe-cho Hirooka, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Kureishi 7684-1 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Atogawa 8935 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Trú ẩn 7 2125-1 Hosoe-cho Miwa, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trường Tiểu học Iinoya 680 Inasa-cho Iinoya, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Inasananbu 426 Inasa-cho Yokoo, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Kanasashi 1369 Inasa-cho Kanasashi, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Phổ thông Hamamatsu Kohoku 1428 Inasa-cho Kanasashi, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Okuyama 1101-1 Inasa-cho Okuyama, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Thể thao Okuyama 1550-1 Inasa-cho Okuyama, Kita-ku Phòng thể chất Các Khu đất Trống
(Trước đây) Trường Tiểu học Idaira 580-2 Inasa-cho Idaira, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Kawana 470-1 Inasa-cho Kawana, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Inasahokubu 134-6 Inasa-cho Shihojo, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Shibukawa 3484 Inasa-cho Shibukawa, Kita-ku Tòa Nhà Hành chính Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Kurumeki 63-4 Inasa-cho Nishikurumeki, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Trú ẩn Inasa 5 3276-2 Inasa-cho Iinoya, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Trú ẩn Inasa 6 1727-1 Inasa-cho Iinoya, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Nishiyomura 622-6 Inasa-cho Tochikubo, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Kanasashi 1324-2 Inasa-cho Kanasashi, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Trường Tiểu học Mikkabihigashi 2266-2 Mikkabi-cho Tsuzuki, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Mikkabinishi 301-1 Mikkabi-cho Mikkabi, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Ona 1431 Mikkabi-cho Shimoona, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Hirayama 200 Mikkabi-cho Hirayama, Kita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Mikkabi 500-1 Mikkabi-cho Mikkabi, Kita-ku Cơ sở Tiện ích Bãi đỗ xe
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Khu vực Nagane 1372-9 Mikkabi-cho Fukunaga, Kita-ku - Bãi đỗ xe
Công viên Sogo Miyakoda 1-103-4 Shinmiyakoda, Kita-ku - Khu đất trống trong công viên

Đến Đầu Trang

Khu vực Sơ tán Khẩn cấp (Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, bão lốc, hỏa hoạn do động đất) <Khu Hamakita (19)>

Tên Khu vực Sơ tán Địa điểm (1) Mưa lớn hoặc Bão lốc v.v. (2) Hỏa hoạn do động đất v.v.
Trường Trung học Cơ sở Hamana 1762-1 Komatsu, Hamakita-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Hamana 1450 Komatsu, Hamakita-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Hamana 2789 Komatsu, Hamakita-ku Phòng thể chất -
Trường Tiểu học Uchino 1702 Uchino, Hamakita-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Kitahama 279-2 Nishimisono, Hamakita-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Kitahama Tobu 317 Kamizenji, Hamakita-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Kitahama 800 Yokosuka, Hamakita-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Kitahamakita 1588 Nishimisono, Hamakita-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Kitahamaminami 3010 Terajima, Hamakita-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Kibe 2646 Kibune, Hamakita-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Kitahamahigashi 1546 Zenji, Hamakita-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Công viên Misono Chuo 733 Nishimisono, Hamakita-ku - Quảng trường Đa chức năng
Trường Tiểu học Nakaze 3648-1 Nakaze, Hamakita-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Hamakita Hokubu 2961 Oro, Hamakita-ku Phòng thể chất & các Tòa nhà Trường học Sân trường
Trường Tiểu học Akasa 2790 Oro, Hamakita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Aratama 4847 Miyaguchi, Hamakita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Aratama 262 Miyaguchi, Hamakita-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Shinpara 2331 Shinpara, Hamakita-ku Phòng thể chất Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Oidaira 686 Oidaira, Hamakita-ku Tòa nhà Mẫu giáo Cũ Sân trường

Đến Đầu Trang

Khu vực Sơ tán Khẩn cấp (Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, bão lốc, hỏa hoạn do động đất) <Khu Tenryu (54)>

Tên Khu vực Sơ tán Địa điểm (1) Mưa lớn hoặc Bão lốc v.v. (2) Hỏa hoạn do động đất v.v.
Trung tâm Cộng đồng Kuma Fureai 1977-2 Kuma, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích -
Trường Tiểu học Kuma 2153 Kuma, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Cộng đồng Kamiatago Fureai 1555 Nishifujidaira, Tenryu-ku Phòng thể chất Các Khu đất Trống
Trường Tiểu học Kamiatago 1318 Nishifujidaira, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Cộng đồng Shimoatago Fureai 172-3 Kamino, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích -
Trường Tiểu học Shimoatago 762 Ryoshima, Tenryu-ku - Sân trường
(Trước đây) Trường Trung học Cơ sở Shimoatago 948 Kamino, Tenryu-ku Tòa nhà Trường học -
Sân Thể thao Shimoatago 948 Kamino, Tenryu-ku - Các Khu đất Trống
Trường Nhu cầu Đặc biệt Tenryu 201-2 Watarigashima, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Futamata 184-32 Futamata-cho Futamata, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích -
Trường Tiểu học Futamata 867-1 Futamata-cho Futamata, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Seiryu 525 Futama-cho Kajima, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Phổ thông Tenryu 601 Futamata-cho Futamata, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Quảng trường Tozai Trạm Tenryufutamata 137-8 Futamata-cho Akura, Tenryu-ku
100-3 Futamata-cho Akura, Tenryu-ku
- Quảng trường Tozai
Hội trường Tenryu Mibu 20-2 Futamata-cho Futamata, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích Bãi đỗ xe
Trung tâm Cộng đồng Komyu Fureai 2309-8 Yamahigashi, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích -
Trường Tiểu học Komyo 2550 Yamahigashi, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Kagamiyama 97-3 Tadarai, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Hikarigaoka 2701 Yamahigashi, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Công viên Thể thao Đập Funagira 2649 Funagira, Tenryu-ku - Sân trong Công viên
Trung tâm Cộng đồng Tatsukawa Fureai 772-1 Yokoyama-cho, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích -
Trường Tiểu học Yokoyama 547 Yokoyama-cho, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Sân Thể thao Tatsukawa 390 Yokoyama-cho, Tenryu-ku - Các Khu đất Trống
Trường Tiểu học Inui 993-1 Haruno-cho Horinouchi, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Kumakiri 211-1 Haruno-cho Ishiuchimatsushita, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Harunokita 242-2 Haruno-cho Sugi, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Keta 603-1 Haruno-cho Keta, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Haruno 380-2 Haruno-cho Keta, Tenryu-ku - Sân trường
Trường Trung học Phổ thông Tenryu Haruno 284 Haruno-cho, Horinouchi, Tenryu-ku Hội trường/Phòng Thể chất Sân trường
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Haruno 1467-2 Haruno-cho Miyagawa, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích -
Quảng trường Thể thao Haruno Inui 997-1 Haruno-cho Horinouchi, Tenryu-ku - Các Khu đất Trống
Quảng trường Thể thao Haruno Kumakiri 223-1 Haruno-cho Ishiuchimatsushita, Tenryu-ku - Các Khu đất Trống
Quảng trường Thể thao Haruno Keta 850-1 Haruno-cho Keta, Tenryu-ku - Các Khu đất Trống
Trường Tiểu học Urakawa 2819 Sakuma-cho Urakawa, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Cộng đồng Urakawa Fureai 2794-1 Sakuma-cho Urakawa, Tenryu-ku Phòng thể chất Các Khu đất Trống
(Trước đây) Trường Trung học Cơ sở Sakuma 2410 Sakuma-cho Sakuma, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Sakuma 50-1 Sakuma-cho Hanba, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Hội trường Lịch sử và Văn hóa dân gian 429-1 Sakuma-cho Sakuma, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích -
Trung tâm Cộng đồng Yamaka Fureai 2415-1 Sakuma-cho Ooi, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích Các Khu đất Trống
(Trước đây) Trường Tiểu học Shironishi 2874 Sakuma-cho Aizuki, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Trung tâm Cộng đồng Shironishi Fureai 1528-4 Sakuma-cho Okuryoke, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích -
Trường Trung học Cơ sở Sakuma & Trường Trung học Phổ thông Kohoku Khuôn viên Sakuma 683-1 Sakuma-cho Nakabe, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Trường Tiểu học Misakubo 2697-1 Misakubo-cho Okuryoke, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
(Trước đây) Trường Tiểu học Nishiura 5296-18 Misakubo-cho Okuryoke, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích Sân trường
Trường Trung học Cơ sở Misakubo 366 Misakubo-cho Jitogata, Tenryu-ku Phòng thể chất Sân trường
Hội trường Văn hóa Misakubo 3274-1 Misakubo-cho Okuryoke, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích Bãi đỗ xe
Phòng tập thể dục Tổng hợp Misakubo 241-3 Misakubo-cho Jitogata, Tenryu-ku - Bãi đỗ xe
(Trước đây) Trường Tiểu học Tatsuyama Dai-ichi 565-5 Tatsuyama-cho Omine, Tenryu-ku Tòa nhà Trường học Sân trường
Trung tâm Cộng đồng Người cao tuổi Tatsuyama 1279-3 Tatsuyama-cho Omine, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích Bãi đỗ xe
Trung tâm Xúc tiến Sức khỏe Tatsuyama 217-1 Tatsuyama-cho Tokura, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích Bãi đỗ xe
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Tatsuyama 711-2 Tatsuyama-cho Tokura, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích Bãi đỗ xe
Trung tâm Phúc lợi Người cao tuổi Tatsuyama 248-2 Tatsuyama-cho Shimohirayama, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích Bãi đỗ xe
Hội trường Văn hóa Rừng Tatsuyama 982-2 Tatsuyama-cho Sejiri, Tenryu-ku Cơ sở Tiện ích Bãi đỗ xe
(Trước đây) Trường Tiểu học Tatsuyamakita 926-37 Tatsuyama-cho Sejiri, Tenryu-ku Tòa nhà Trường học Sân trường

Đến Đầu Trang

Trung tâm Sơ tán (184)

Khu Naka / Khu Higashi / Khu Nishi / Khu Minami / Khu Kita / Khu Hamakita / Khu Tenryu / Tòa nhà Sơ tán Sóng thần

Trung tâm Sơ tán <Khu Naka (39)>

Tên Trung tâm Sơ tán Địa điểm
Hamamatsu Chubu Gakuen 108-1 Matsushiro-cho, Naka-ku
Trường tiểu học Higashi 2-2-1 Chuo, Naka-ku
Trường Trung học Cơ sở Hachiman 1533 Noguchi-cho, Naka-ku
Trường Tiểu học Funakoshi 29-1 Funakoshi-cho, Naka-ku
Trường Tiểu học Nishi 70-1 Kamoe-cho, Naka-ku
Trường Trung học Cơ sở Seibu 2-17-1 Kamoe, Naka-ku
Trường Tiểu học Kamoe 4-1 Nishiiba-cho, Naka-ku
Trường Tiểu học Agatai 2-5-1 Higashiiba, Naka-ku
Trường Tiểu học Oiwake 1-9-1 Nunohashi, Naka-ku
Trường Tiểu học Hirosawa 2-51-1 Hirosawa, Naka-ku
Trường Trung học Cơ sở Hokubu 28-1 Fumioka-cho, Naka-ku
Trường Trung học Cơ sở Shijimizuka 2-15-1 Shijimizuka, Naka-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Takasago 450 Terajima-cho, Naka-ku
Trường Tiểu học Ryuzenji 844 Ryuzenji-cho, Naka-ku
Trường Trung học Cơ sở Nanbu 706 Ryuzenji-cho, Naka-ku
Trường Tiểu học Futaba 2-5-1 Ebitsuka, Naka-ku
Trường Tiểu học Sengen 2-12-1 Nishiasada, Naka-ku
Trường Trung học Cơ sở Kosai 123 Kamidamachi, Naka-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Kita 192 Yamashita-cho, Naka-ku
Trường Tiểu học Aioi 3-8-1 Mukojuku, Naka-ku
Trường Tiểu học Sato 2-32-1 Sato, Naka-ku
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Tobu 23-1 Aioi-cho, Naka-ku
Trường Tiểu học Johoku 1-23-1 Sumiyoshi, Naka-ku
Trường Trung học Cơ sở Takadai 5-19-1 Sumiyoshi, Naka-ku
Trường Tiểu học Izumi 1-16-1 Izumi, Naka-ku
Trường Tiểu học Hagioka 5-12-1 Saiwai, Naka-ku
Trường Tiểu học Aoigaoka 3-51-1 Takaokahigashi, Naka-ku
Trường Tiểu học Mizuho 3-15-8 Takaokakita, Naka-ku
Trường Trung học Cơ sở Kaisei 1-15-20 Takaokakita, Naka-ku
Trường Tiểu học Aoinishi 2-25-1 Aoinishi, Naka-ku
Trường Tiểu học Hikuma 1-1-35 Hikuma, Naka-ku
Trường Tiểu học Kamijima 1-21-1 Kamijima, Naka-ku
Trường Trung học Cơ sở Hikuma 4-2-15 Hikuma, Naka-ku
Trường Tiểu học Tomitsuka 1803 Tomitsuka-cho, Naka-ku
Trường Tiểu học Tomitsukanishi 3541 Tomitsuka-cho, Naka-ku
Trường Trung học Cơ sở Tomitsuka 460-1 Tomitsuka-cho, Naka-ku
Trường Tiểu học Hanakawa 781 Hanakawa-cho, Naka-ku
Trường Tiểu học Sanarudai 3-31-1 Sanarudai, Naka-ku
Trường Trung học Cơ sở Sanarudai 3-32-1 Sanarudai, Naka-ku

↑ Đến Đầu Trang

Trung tâm Sơ tán <Khu Higashi (18)>

Tên Trung tâm Sơ tán Địa điểm
Trường Tiểu học Kasai 1050 Kasai-cho, Higashi-ku
Trường Tiểu học Toyonishi 1551 Toyonishi-cho, Higashi-ku
Trường Trung học Cơ sở Kasai 1055 Kasai-cho, Higashi-ku
Trường Tiểu học Yoshin 1351 Tenno-cho, Higashi-ku
Trường Trung học Cơ sở Yoshin 1405-1 Ichino-cho, Higashi-ku
Trường Tiểu học Yoshinkita 2715 Ichino-cho, Higashi-ku
Trường Tiểu học Wada 273-2 Yakushi-cho, Higashi-ku
Trường Trung học Cơ sở Tenryu 43 Ryuko-cho, Higashi-ku
Trường Tiểu học Wadahigashi 437-2 Anma-cho, Higashi-ku
Trường Tiểu học Nakanomachi 427-1 Nakanomachi, Higashi-ku
Trường Tiểu học Sekishi 1497-1 Sekishi-cho, Higashi-ku
Trường Trung học Cơ sở Sekishi 1200 Aritamakitamachi, Higashi-ku
Trường Tiểu học Nakagori 915 Nakagori-cho, Higashi-ku
Trường Tiểu học Ose 2218 Ose-cho, Higashi-ku
Trường Tiểu học Aritama 614 Aritamaminamimachi, Higashi-ku
Trường Trung học Cơ sở Nakagori 897 Nakagori-cho, Higashi-ku
Trường Tiểu học Kaba 5 Kodachi-cho, Higashi-ku
Trường Trung học Cơ sở Maruzuka 1050 Maruzuka-cho, Higashi-ku

↑ Đến Đầu Trang

Trung tâm Sơ tán <Khu Nishi (27)>

Tên Trung tâm Sơ tán Địa điểm
Trường Tiểu học Kakuro 3490 Kamigaya-cho, Nishi-ku
Trường Trung học Cơ sở Kakuro 6633 Okubo-cho, Nishi-ku
Trường Tiểu học Irino 8757 Irino-cho, Nishi-ku
Trường Trung học Cơ sở Irino 17059 Irino-cho, Nishi-ku
Trường Tiểu học Seitodai 1106 Nishi Kamoe-cho, Nishi-ku
Trường Tiểu học Isami 5644 Isaji-cho, Nishi-ku
Trường Trung học Cơ sở Koto 4540 Sahama-cho, Nishi-ku
Hội trường Sahama 1933-1 Sahama-cho, Nishi-ku
Trường Tiểu học Waji 2005 Koto-cho, Nishi-ku
Trường Tiểu học Shinohara 10300 Shinohara-cho, Nishi-ku
Trường Trung học Cơ sở Shinohara 20200-1 Shinohara-cho, Nishi-ku
Shonai Gakuen 100 Shonai-cho, Nishi-ku
Trường Tiểu học Murakushi 2551 Murakushi-cho, Nishi-ku
Trung tâm Cộng đồng Shirasu 3850-1 Shirasu-cho, Nishi-ku
Trường Tiểu học Ohiradai 3-6-1 Ohiradai, Nishi-ku
Thư viện Hamayu 1750-394 Ohitomi-cho, Nishi-ku
Nhà Trẻ Maisaka Dai-ichi 3885 Maisaka-cho Bentenjima, Nishi-ku
Trường Tiểu học Maisaka 76 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku
Nhà Trẻ Maisaka Dai-ni 2659-3 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku
Trường Mẫu giáo Maisaka 2668-33 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku
Trường Trung học Cơ sở Maisaka 4601 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku
Nagisaen 5005-1 Maisaka-cho Bentenjima, Nishi-ku
Phòng tập thể dục Tổng hợp Maisaka 2623-32 Maisaka-cho Maisaka, Nishi-ku
Trường Tiểu học Yuto 7997-1 Yuto-cho Ubumi, Nishi-ku
Trường Trung học Cơ sở Yuto 9595 Yuto-cho Ubumi, Nishi-ku
Trung tâm Văn hóa Yuto 5427 Yuto-cho Ubumi, Nishi-ku
Phòng tập thể dục Tổng hợp Yuto 9981-1 Yuto-cho Ubumi, Nishi-ku

↑ Đến Đầu Trang

Trung tâm Sơ tán <Khu Minami (14)>

Tên Trung tâm Sơ tán Địa điểm
Trường Tiểu học Shirawaki 431 Terawaki-cho, Minami-ku
Trường Tiểu học Sunaoka 2512 Shirowa-cho, Minami-ku
Trường Tiểu học Shinzu 777 Nippashi-cho, Minami-ku
Trường Trung học Cơ sở Shinzu 748 Nippashi-cho, Minami-ku
Trường Tiểu học Kawawa 333 Higashimachi, Minami-ku
Trường Trung học Cơ sở Toyo 700 Nishimachi, Minami-ku
Trường Tiểu học Hogawa 206-1 Hogawa-cho, Minami-ku
Trường Trung học Cơ sở Nanyo 80 Hogawa-cho, Minami-ku
Trường Tiểu học Hogawakita 1046-1 Zudaji-cho, Minami-ku
Trường Tiểu học Iida 978 Iida-cho, Minami-ku
Trường Trung học Cơ sở Tobu 1038 Iida-cho, Minami-ku
Trường Tiểu học Kami 1748 Wakabayashi-cho, Minami-ku
Trường Trung học Cơ sở Kami 700 Zora-cho, Minami-ku
Trường Tiểu học Minaminohoshi 1148-1 Nishijima-cho, Minami-ku

↑ Đến Đầu Trang

Trung tâm Sơ tán <Khu Kita (31)>

Tên Trung tâm Sơ tán Địa điểm
Trường Tiểu học Mikatahara 682 Mikatahara-cho, Kita-ku
Trường Tiểu học Toyooka 22 Toyooka-cho, Kita-ku
Trường Trung học Cơ sở Hokusei 1305 Hatsuoi-cho, Kita-ku
Trường Tiểu học Hatsuoi 1001-2 Hatsuoi-cho, Kita-ku
Trường Trung học Cơ sở Mikatahara 196 Toyooka-cho, Kita-ku
Trường Tiểu học Miyakoda 5609-2 Miyakoda-cho, Kita-ku
Trường Trung học Cơ sở Miyakoda 5824-18 Miyakoda-cho, Kita-ku
Trường Tiểu học Miyakodaminami 8756 Miyakoda-cho, Kita-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Takisawa 1520 Takisawa-cho, Kita-ku
Trường Tiểu học Kiga 11529-1 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku
Trường Tiểu học Nishikiga 9994-1 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku
Trường Tiểu học Ime 3241 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku
Trường mẫu giáo Takadai 7172-701 Hosoe-cho Nakagawa, Kita-ku
Trường Tiểu học Nakagawa 2553 Hosoe-cho Nakagawa, Kita-ku
Trường Trung học Cơ sở Hosoe 7300-1 Hosoe-cho Kiga, Kita-ku
Trường Tiểu học Iinoya 680 Inasa-cho Iinoya, Kita-ku
Trường Trung học Cơ sở Inasa Nanbu 426 Inasa-cho Yokoo, Kita-ku
Trường Tiểu học Kanasashi 1369 Inasa-cho Kanasashi, Kita-ku
Trường Trung học Phổ thông Hamamatsu Kohoku 1428 Inasa-cho Kanasashi, Kita-ku
Trường Tiểu học Okuyama 1101-1 Inasa-cho Okuyama, Kita-ku
Trung tâm Thể thao Okuyama 1550-1 Inasa-cho Okuyama, Kita-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Idaira 580-2 Inasa-cho Idaira, Kita-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Kawana 470-1 Inasa-cho Kawana, Kita-ku
Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Inasa Hokubu 134-6 Inasa-cho Shihojo, Kita-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Shibukawa 3484 Inasa-cho Shibukawa, Kita-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Kurumeki 63-4 Inasa-cho Nishikurumeki, Kita-ku
Trường Tiểu học Mikkabihigashi 2266-2 Mikkabi-cho Tsuzuki, Kita-ku
Trường Tiểu học Mikkabinishi 301-1 Mikkabi-cho Mikkabi, Kita-ku
Trường Tiểu học Ona 1431 Mikkabi-cho Shimoona, Kita-ku
Trường Tiểu học Hirayama 200 Mikkabi-cho Hirayama, Kita-ku
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Mikkabi 500-1 Mikkabi-cho Mikkabi, Kita-ku

↑ Đến Đầu Trang

Trung tâm Sơ tán <Khu Hamakita (17)>

Tên Trung tâm Sơ tán Địa điểm
Trường Trung học Cơ sở Hamana 1762-1 Komatsu, Hamakita-ku
Trường Tiểu học Hamana 1450 Komatsu, Hamakita-ku
Trường Tiểu học Uchino 1702 Uchino, Hamakita-ku
Trường Trung học Cơ sở Kitahama 279-2 Nishimisono, Hamakita-ku
Trường Trung học Cơ sở Kitahama Tobu 317 Kamizenji, Hamakita-ku
Trường Tiểu học Kitahama 800 Yokosuka, Hamakita-ku
Trường Tiểu học Kitahamakita 1588 Nishimisono, Hamakita-ku
Trường Tiểu học Kitahamaminami 3010 Terajima, Hamakita-ku
Trường Tiểu học Kibe 2646 Kibune, Hamakita-ku
Trường Tiểu học Kitahamahigashi 1546 Zenji, Hamakita-ku
Trường Trung học Cơ sở Hamakita Hokubu 2961 Oro, Hamakita-ku
Trường Tiểu học Nakaze 3648-1 Nakaze, Hamakita-ku
Trường Tiểu học Akasa 2790 Oro, Hamakita-ku
Trường Trung học Cơ sở Aratama 4847 Miyaguchi, Hamakita-ku
Trường Tiểu học Aratama 262 Miyaguchi, Hamakita-ku
Trường Tiểu học Shinpara 2331 Shinpara, Hamakita-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Oidaira 686 Oidaira, Hamakita-ku

↑ Đến Đầu Trang

Trung tâm Sơ tán <Khu Tenryu (38)>

Tên Trung tâm Sơ tán Địa điểm
Trường Tiểu học Kuma 2153 Kuma, Tenryu-ku
Trường Tiểu học Kamiatago 1318 Nishifujidaira, Tenryu-ku
Trung tâm Cộng đồng Kamiatago Fureai 1555 Nishifujidaira, Tenryu-ku
Trường Tiểu học Shimoatago 762 Ryoshima, Tenryu-ku
(Trước đây) Trường Trung học Cơ sở Shimoatago 948 Kamino, Tenryu-ku
Trường Tiểu học Futamata 867-1 Futamata-cho Futamata, Tenryu-ku
Trường Trung học Cơ sở Seiryu 525 Futama-cho Kajima, Tenryu-ku
Trường Trung học Phổ thông Tenryu 601 Futamata-cho Futamata, Tenryu-ku
Trường Tiểu học Komyo 2550 Yamahigashi, Tenryu-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Kagamiyama 97-3 Tadarai, Tenryu-ku
Trường Trung học Cơ sở Hikarigaoka 2701 Yamahigashi, Tenryu-ku
Trường Tiểu học Yokoyama 547 Yokoyama-cho, Tenryu-ku
Hội trường Tenryu Mibu 20-2 Futamata-cho Futamata, Tenryu-ku
Trường Nhu cầu Đặc biệt Tenryu 201-2 Watarigashima, Tenryu-ku
Trường Tiểu học Inui 993-1 Haruno-cho Horinouchi, Tenryu-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Kumakiri 211-1 Haruno-cho Ishiuchimatsushita, Tenryu-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Harunokita 242-2 Haruno-cho Sugi, Tenryu-ku
Trường Tiểu học Keta 603-1 Haruno-cho Keta, Tenryu-ku
Trường Trung học Phổ thông Tenryu Haruno 284 Haruno-cho Horinouchi, Tenryu-ku
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Haruno 1467-2 Haruno-cho Miyagawa, Tenryu-ku
Trường Tiểu học Urakawa 2819 Sakuma-cho Urakawa, Tenryu-ku
Trung tâm Cộng đồng Urakawa Fureai 2794-1 Sakuma-cho Urakawa, Tenryu-ku
(Trước đây) Trường Trung học Cơ sở Sakuma 2410 Sakuma-cho Sakuma, Tenryu-ku
Trường Tiểu học Sakuma 50-1 Sakuma-cho Hanba, Tenryu-ku
Trung tâm Cộng đồng Yamaka Fureai 2415-1 Sakuma-cho Ooi, Tenryu-ku
Trường Trung học Cơ sở Sakuma & Trường Trung học Phổ thông Kohoku Khuôn viên Sakuma 683-1 Sakuma-cho Nakabe, Tenryu-ku
Trung tâm Cộng đồng Shironishi Fureai 1528-4 Sakuma-cho Okuryoke, Tenryu-ku
Trường Tiểu học Misakubo 2697-1 Misakubo-cho Okuryoke, Tenryu-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Nishiura 5296-18 Misakubo-cho Okuryoke, Tenryu-ku
Trường Trung học Cơ sở Misakubo 366 Misakubo-cho Jitogata, Tenryu-ku
Hội trường Văn hóa Misakubo 3274-1 Misakubo-cho Okuryoke, Tenryu-ku
Phòng tập thể dục Tổng hợp Misakubo 241-3 Misakubo-cho Jitogata, Tenryu-ku
(Trước đây) Trường Tiểu học Tatsuyama Dai-ichi 565-5 Tatsuyama-cho Omine, Tenryu-ku
Trung tâm Cộng đồng Người cao tuổi Tatsuyama 1279-3 Tatsuyama-cho Omine, Tenryu-ku
Trung tâm Xúc tiến Sức khỏe Tatsuyama 217-1 Tatsuyama-cho Tokura, Tenryu-ku
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Tatsuyama 711-2 Tatsuyama-cho Tokura, Tenryu-ku
Trung tâm Phúc lợi Người cao tuổi Tatsuyama 248-2 Tatsuyama-cho Shimohirayama, Tenryu-ku
Hội trường Văn hóa Rừng Tatsuyama 982-2 Tatsuyama-cho Sejiri, Tenryu-ku

Đến Đầu Trang

Vai trò Trung tâm Sơ tán

Trung tâm Sơ tán sẽ được thành lập ở 184 địa điểm khác nhau, như phòng thể chất trong trường học. Đây là các địa điểm mà những người không còn khả năng sinh sống trong nhà của mình có thể sống tạm thời trong thời gian xảy ra thảm họa. Những khu vực này cũng cung cấp thực phẩm và đồ tiếp tế khác cho khu vực địa phương của họ. Những người vẫn có nhà để ở có thể đến nhận nhu yếu phẩm từ các Trung tâm Sơ tán.

Các Trung tâm Sơ tán được quản lý như thế nào?

Trung tâm Sơ tán sẽ được quản lý bởi người sơ tán. Ngay sau khi xảy ra rộng đất, đội phòng chống thảm họa, đơn vị phòng chống thảm họa địa phương và quản lý của các cơ sở sơ tán (trường học) sẽ hỗ trợ quản lý và vận hành Trung tâm Sơ tán. Mọi người cần hỗ trợ lẫn nhau và tuân thủ quy định trong thời gian ở Trung tâm Sơ tán.

Đến Đầu Trang

Khu vực Sơ tán Khẩn cấp (Tòa nhà Sơ tán Sóng thần)

Khu Naka / Khu Nishi / Khu Minami

Khu Naka
Tên Cơ sở Toàn nhà Địa chỉ Tầng Khu vực Sơ tán Diện tích (m2) Lưu ý
Trường Tiểu học Sengen Tòa nhà phía Bắc 2-12-1 Nishiasada 3 Hành lang tầng 3 và phòng học đặc biệt 135 Khóa vào ngày lễ và qua đêm
Trường Tiểu học Sengen Tòa nhà phía Nam 2-12-1 Nishiasada 3 Hành lang tầng 3 và phòng học chung 603 Khóa vào ngày lễ và qua đêm
Trường Trung học Cơ sở Kosai Tòa nhà phía Nam 123 Kamidamachi 3 Tầng 3 chung và phòng học đặc biệt, hành lang 582 Khóa vào ngày lễ và qua đêm
Tập đoàn Hamabo Tòa nhà Văn phòng Chính Hamamatsu 1195 Kamidamachi 4 Sân thượng tầng 3, tầng 4 (nhà ăn, phòng nghỉ, kho) 225 Tự động mở khóa sau trận động đất Cường độ 4 trở lên

↑ Đến Đầu Trang

Khu Nishi
Tên Cơ sở Toàn nhà Địa chỉ Tầng Địa điểm Sơ tán Diện tích (m2) Lưu ý
Comfor   5215 Shitoro-cho 3 Lối đi tầng 3 18  
Menuett I   5234 Shitoro-cho 4 Lối đi tầng 3 –4 14  
Comfort Shitoro   5340 Shitoro-cho 4 Tầng 3 − 4, lối đi cầu thang bộ 12  
Trường Tiểu học Shinohara Tòa nhà phía Bắc 10300 Shinohara-cho 4 Phòng học chung tầng 3−4, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 1.661 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Florence   1144-18 Shinohara-cho 4 Lối đi tầng 3, tầng 4, phòng chờ tầng 4 269  
Tòa nhà Chusan   14171 Shinohara-cho 5 Lối đi tầng 3–5, sân thượng 106  
Nhà Dưỡng lão Shinohara   18345-28 Shinohara-cho 4 Lối đi tầng 3–4, hiên, sân thượng 978  
Trường Trung học Cơ sở Shinohara Tòa nhà phía Nam 20200-1 Shinohara-cho 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt, hành lang trên sân thượng 1.423 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Otto Andare   21581 Shinohara-cho 4 Lối đi tầng 3 –4 30  
Đài tưởng niệm Furuhashi Hironoshin Trung tâm Bơi lội Hamamatsu ToBiO   23982-1 Shinohara-cho 2 Hội trường, phòng tập thể dục, phòng thu, phòng trưng bày, v.v. 3.467 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Nhà máy Xử lý Rác Seibu Tòa nhà Nhà máy 26098-1 Shinohara-cho 5 Tầng 3–4 khu vực quan sát phía bắc và phía đông (2 địa điểm) 325 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Nhà máy Xử lý Rác Seibu Tòa nhà Quản lý 26098-1 Shinohara-cho 3 Khu tầng 3 Hội trường EV, hành lang kết nối 73 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Grand XIV Hamanako   4620 Murakushi-cho 8 Hành lang phòng khách tầng 3–8, sân sau tầng 3, hành lang, hội trường ăn của nhân viên và sân thượng (khu vực hút thuốc); phòng máy 2.100  
Ký túc xá Nhân viên Grand XIV   4671-1 Murakushi-cho 4 Lối đi tầng 3−4 160  
You-I Heights   531-1 Tsuboi-cho 3 Lối đi tầng 3 13  
St. Nine   876 Tsuboi-cho 3 Lối đi tầng 3 11  
Curacion   10634-1 Irino-cho 3 Lối đi tầng 3 32  
Cung điện Kawaguchi   14116-1 Irino-cho 3 Lối đi tầng 3 20  
Maison Frontosa   9727-2 Irino-cho 5 Lối đi tầng 3−5 75  
Maison Turquoise   9737 Irino-cho 4 Chiếu nghỉ cầu thang tầng 3−4 14  
Trường Trung học Phổ thông Hamamatsu Konan Tòa nhà Phòng học Chung 3791-1 Magori-cho 3 Phòng học chung tầng 3, sân thượng 1.194  
Trạm Cứu hỏa Nishi   4074-1 Magori-cho 2 Sân thượng 62 Thường khóa nhưng sẽ được mở khi cần sơ tán
Tháp Sơ tán Sóng thần Shinmachi   27 Maisaka-cho Hamada     105  
Tháp Sơ tán Sóng thần Nishimachi   2100 Maisaka-cho Maisaka     105  
Nhà Trẻ Maisaka Dai-ni   2659-3 Maisaka-cho Maisaka 2 Sân thượng 234 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Tháp Sơ tán Sóng thần Sunamachi   2668-201 Maisaka-cho Maisaka     150  
Tổ hợp Căn hộ Số 2 Hamaomote của Thành phố Dãy B 2668-238 Maisaka-cho Maisaka 3 Sân thượng 345 Entry: kick down panel
Tổ hợp Căn hộ Số 2 Hamaomote của Thành phố Dãy C 2668-238 Maisaka-cho Maisaka 3 Sân thượng 360 Entry: kick down panel
Tổ hợp Căn hộ Số 2 Hamaomote của Thành phố Dãy D 2668-238 Maisaka-cho Maisaka 3 Sân thượng 360 Entry: kick down panel
Tổ hợp Căn hộ Số 2 Hamaomote của Thành phố Dãy E 2668-238 Maisaka-cho Maisaka 3 Sân thượng 360 Entry: kick down panel
Tổ hợp Căn hộ Số 2 Hamaomote của Thành phố Dãy F 2668-238 Maisaka-cho Maisaka 3 Sân thượng 360 Entry: kick down panel
Tổ hợp Căn hộ Số 2 Hamaomote của Thành phố Dãy G 2668-238 Maisaka-cho Maisaka 3 Sân thượng 345 Entry: kick down panel
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Maisaka   2701-9 Maisaka-cho Maisaka 4 Tầng 3: toàn bộ tầng trừ phòng vô tuyến phòng chống thảm họa & phòng đối phó thảm họa: Tầng 4: toàn bộ tầng 1.952 Khóa vào ban đêm
Trường Trung học Cơ sở Maisaka   4601 Maisaka-cho Maisaka 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 1.569 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Tổ hợp Căn hộ Imagire của Thành phố 4602 Maisaka-cho Maisaka 4 Chiếu nghỉ cầu thang, sân thượng 426 Entry: kick down panel
Tổ hợp Căn hộ Imagire của Thành phố C 4602 Maisaka-cho Maisaka 3 Chiếu nghỉ cầu thang, sân thượng 395 Entry: kick down panel
Tổ hợp Căn hộ Imagire của Thành phố A 4602 Maisaka-cho Maisaka 4 Chiếu nghỉ cầu thang, sân thượng 417 Entry: kick down panel
Tháp Sơ tán Sóng thần Nagaike   5464 Maisaka-cho Maisaka     102  
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Cộng đồng Maisaka   601-8 Maisaka-cho Maisaka 2 Sân thượng 182 Entry: kick down panel
Trường Tiểu học Maisaka Tòa nhà phía Tây 76 Maisaka-cho Maisaka 3 Phòng học đặc biệt và hành lang tầng 3, sân thượng 951 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Tiểu học Maisaka Tòa nhà phía Nam 76 Maisaka-cho Maisaka 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 2.928 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Tổ hợp Căn hộ Fukiage Số 3 của Thành phố A 808 Maisaka-cho Maisaka 4 Chiếu nghỉ cầu thang tầng 3 và 4, sân thượng 212 Entry: kick down panel
Trung tâm Phòng chống Thảm họa Bentenjima   2733-1 Maisaka-cho Bentenjima 2 Sân thượng 186 Entry: kick down panel
Tòa nhà Bentenjima   2742 Maisaka-cho Bentenjima 4 Hành lang tầng 2−3, chiếu nghỉ cầu thang 210  
Công ty Xe máy Suzuki Trung tâm Đào tạo (Kangetsuen)   2925-1 Maisaka-cho Bentenjima 3 Hành lang tầng 2 và 3, cầu thang, chiếu nghỉ cầu thang 360  
Tháp Sơ tán Sóng thần Bentenjima   3212-10 Maisaka-cho Bentenjima     150  
KHU NGHỈ DƯỠNG HAMANAKO BENTEN THE OCEAN   3285-88 Maisaka-cho Bentenjima 13 Phòng máy tầng 4 (ngoài trời), sân thượng tầng 5, sân hiên tầng 13 và sân hiên sân thượng 1.160  
ARCO Hamanako Crescent 21   3371-2 Maisaka-cho Bentenjima 8 Hành lang tầng 3−7, toàn bộ tầng 8 717  
Mahora Maisaka   3481-26 Maisaka-cho Bentenjima 3 Sân thượng tầng 2 510  
Sunlake Mihama   3802 Maisaka-cho Bentenjima 4 Sân thượng 121  
Trung tâm Cộng đồng Ichiben   3888-2 Maisaka-cho Bentenjima 2 Sân thượng, tầng 2 190  
Shizuoka Pref. Viện Nghiên cứu Thủy sản (Wotto)   5005-1 Maisaka-cho Bentenjima 2 Phần tầng 2, tầng mở, tầng quan sát 676  
Asteion I   1-17-34 Yuto 4 Lối đi tầng 3−4 80  
Văn phòng Khu Nishi   1-31-1 Yuto 3 Sân thượng, hành lang, Hội trường EV, phòng chờ, phòng họp, v.v. 1.370  
Crest Stage Park Homes   3339-1 Yuto-cho Ubumi 10 Hành lang tầng 3-10 1.437  
Cosmos B   4863-331 Yuto-cho Ubumi 3 Lối đi tầng 3 15  
Ferio   4863-4 Yuto-cho Ubumi 5 Hai văn phòng tầng 5, sân thượng 190  
Tổ hợp Căn hộ Ryoke của Thành phố   4874-5 Yuto-cho Ubumi 4 Chiếu nghỉ cầu thang 23  
Cosmos A   4959-3 Yuto-cho Ubumi 3 Lối đi tầng 3 15  
Trung tâm Văn hóa Yuto Hội trường Lớn, Tòa nhà Văn hóa 5427 Yuto-cho Ubumi 3 8 phòng (phòng hội nghị nhỏ, vừa, lớn và đặc biệt, phòng 301 & 302, phòng tổng vụ chung 1 & 2), lối đi 649 Khóa vào ban đêm
Trường Tiểu học Yuto Tòa nhà Hành chính và Phòng học 7997-1 Yuto-cho Ubumi 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt và hành lang 1.531 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Tiểu học Yuto Tòa nhà phía Bắc 7997-1 Yuto-cho Ubumi 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt và hành lang 621 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Tiểu học Yuto Tòa nhà phía Nam 7997-1 Yuto-cho Ubumi 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt và hành lang 621 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Trung học Cơ sở Yuto Tòa nhà phía Bắc 9595 Yuto-cho Ubumi 3 Phòng học đặc biệt tầng 3 và hành lang 989 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Trung học Cơ sở Yuto Sân Thể thao Trong nhà 9595 Yuto-cho Ubumi 3 Ghế khán giả và lối đi 400 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Trung học Cơ sở Yuto Tòa nhà phía Nam 9595 Yuto-cho Ubumi 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt và hành lang 1.172 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Daiwa Resort Co. Ltd.
THE HAMANAKO
  4396-1 Yuto-cho Yamazaki 13 Các khu vực theo chỉ dẫn của nhân viên khách sạn -  
Nhà Làng Shinohara Dãy 1 17276-2 Shinohara-cho 4 Chiếu nghỉ cầu thang tầng 3−4 cầu thang và lối đi 122  
Nhà Làng Shinohara Dãy 2 17276-2 Shinohara-cho 4 Chiếu nghỉ cầu thang tầng 3−4 cầu thang và lối đi 122  
Nhà Làng Shinohara Dãy 3 17276-2 Shinohara-cho 4 Chiếu nghỉ cầu thang tầng 3−4 cầu thang và lối đi 122  
Nhà Làng Shinohara Dãy 4 17276-2 Shinohara-cho 4 Chiếu nghỉ cầu thang tầng 3−4 cầu thang và lối đi 122  
Nhà Làng Shinohara Dãy 5 17276-2 Shinohara-cho 4 Chiếu nghỉ cầu thang tầng 3−4 cầu thang và lối đi 122  
Nhà Làng Shinohara Dãy 6 17276-2 Shinohara-cho 4 Chiếu nghỉ cầu thang tầng 3−4 cầu thang và lối đi 122  
Trường Mẫu giáo Hamana   76 Maisaka-cho Hamada 2 Sân thượng 257  
Tháp Sơ tán Sóng thần Nakamachi   300-7 Maisaka-cho Chojushinden     150  
Tháp Sơ tán Sóng thần Magori-cho   5336 Magori-cho     150  
Đồi Sơ tán Sóng thần Công viên Bentenjima   3064-1 Maisaka-cho Bentenjima     800  

*Địa chỉ của các tòa nhà cao tầng và vùng đất cao là số khu vực của các địa điểm đó (banchi).

Đến Đầu Trang

Khu Minami
Tên Cơ sở Toàn nhà Địa chỉ Tầng Địa điểm Sơ tán Diện tích (m2) Lưu ý
Trung tâm Lọc Nước Chubu Tòa nhà Xử lý Bùn 1825 Uriuchi-cho 3 Phòng máy, sân thượng 400  
Biệt thự TC   197-1 Uriuchi-cho 3 Lối đi tầng 3 7  
Herencia   203-1 Uriuchi-cho 5 Lối đi tầng 3−5 82  
Velmaison Iio   586 Uriuchi-cho 3 Lối đi tầng 3 11  
Sukoyaka Melody   820 Uriuchi-cho 4 Lối đi tầng 3−4 24  
Tháng ba Sukoyaka   911 Uriuchi-cho 3 Lối đi tầng 3 10  
TKM   964-1 Uriuchi-cho 3 Lối đi tầng 3 13  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố Midori 4 1-23-2 Enshuhama 9 Cầu thang trong nhà, Hội trường EV 208  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama thuộc Quận Tòa nhà Số 1 1-11 Enshuhama 4 Cầu thang tầng 3−4 34  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama thuộc Quận Tòa nhà Số 2 1-11 Enshuhama 4 Cầu thang tầng 3−4 26  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama thuộc Quận Tòa nhà Số 3 1-11 Enshuhama 4 Cầu thang tầng 3−4 34  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama thuộc Quận Tòa nhà Số 5 1-11 Enshuhama 4 Cầu thang tầng 3−4 34  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama thuộc Quận Tòa nhà Số 7 1-11 Enshuhama 4 Cầu thang tầng 3−4 34  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama thuộc Quận Tòa nhà Số 10 1-11 Enshuhama 4 Cầu thang tầng 3−4 22  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố Hikari 3 1-1-1 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 58  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố D1 1-15 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 23  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố C4 1-16 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 19  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố C3 1-17 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 24  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố C2 1-18 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang, sân thượng 205 Entry: kick down panel
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố C1 1-19 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 19  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố Hikari 8 1-2-1 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 46  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố Midori 5 1-23-3 Enshuhama 4 Lối đi tầng 3−4 72  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố Hikari 5 1-2-4 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 35  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama thuộc Quận Tòa nhà Số 14 3-1 Enshuhama 6 Cầu thang và hành lang tầng 3-6 208  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama thuộc Quận Tòa nhà Số 15 3-1 Enshuhama 10 Cầu thang và hội trường thang máy tầng 3−10 209  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama thuộc Quận Tòa nhà Số 19 3-1 Enshuhama 6 Cầu thang và hành lang tầng 3-6 195  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama thuộc Quận Tòa nhà Số 21 3-1 Enshuhama 10 Cầu thang và hội trường thang máy tầng 3−10 206  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố C5 4-11 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 19  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố D2 4-12 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 23  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố Nami 8 4-15-1 Enshuhama 6 Lối đi tầng 3−6 306  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố Nami 7 4-16-7 Enshuhama 6 Lối đi tầng 3−6, sân thượng 804 Entry: kick down panel
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố C9 4-4 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 13  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố C8 4-5 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 13  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố C7 4-6 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 13  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố C10 4-7 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 13  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố C6 4-8 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 19  
Tổ hợp Căn hộ Enshuhama của Thành phố D3 4-9 Enshuhama 4 Chiếu nghỉ cầu thang 23  
CASAMARCO   2-28-10 Enshuhama 3 Lối đi tầng 3 24  
(Trước đây) Trường Tiểu học Enshuhama   2-9-1 Enshuhama 4 Phòng học chung tầng 3−4, phòng học đặc biệt và hành lang; sân thượng 2.675 Luôn khóa
Bờ sông Kunpu   70-1 Kawawa-cho 3 Lối đi tầng 3 35  
Bờ sông Kawawa   72-2 Kawawa-cho 4 Chiếu nghỉ cầu thang tầng 3−4 8  
Trường Trung học Cơ sở Konan Tòa nhà phía Nam 1266-3 Enoshima-cho 4 Phòng học chung tầng 3−4, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 2.437 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Văn phòng Khu Minami   600-1 Enoshima-cho 3 Sân thượng, hội trường tầng 3 1.229  
Trung tâm Hợp tác Phúc lợi Hamamatsu (Ensemble Enoshima)   600-1 Enoshima-cho 6 Tầng 3–6: tiền sảnh, hành lang phía nam và bắc; tầng 6: phòng giải trí, phòng họp, phòng thay quần áo nam và phòng tắm nam 609 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Trung học Phổ thông Hamamatsu Enoshima Tòa nhà phía Nam 630-1 Enoshima-cho 3 Phòng học chung tầng 3, sân thượng 715 Entry: kick down panel
Aeris II   2384-3 Takatsuka-cho 4 Lối đi tầng 3 36  
Harvest VII   4509-1 Takatsuka-cho 5 Lối đi tầng 3−5 46  
Công ty TNHH Công nghiệp Kurabe Trụ sở Chính   4830 Takatsuka-cho 3 Hội trường ăn tầng 3, sân thượng 689  
Aeris   4835-1 Takatsuka-cho 6 Lối đi tầng 3−6 179  
Tháp Sơ tán Sóng thần Sanshin-cho   43-1 Sanshin-cho     150  
Tập đoàn Công nghiệp Yamate   515-1 Sanshin-cho 3 Tầng làm việc tầng 3 1.943  
Consoleille   258 Mishima-cho 3 Lối đi tầng 3 21  
Makinoki-kan Utari   338 Mishima-cho 3 Lối đi tầng 3 14  
Casa Sanyu   491 Mishima-cho 3 Lối đi tầng 3 25  
Tiffanynine   674-2 Mishima-cho 3 Lối đi tầng 3 18  
Tiffanyone   674-3 Mishima-cho 3 Lối đi tầng 3 31  
Phòng Phía nam Mishima   788-1 Mishima-cho 3 Lối đi tầng 3 12  
Sukoyaka Duranty   95-1 Mishima-cho 3 Lối đi tầng 3 19  
Tổ hợp Căn hộ Hogawa của Thành phố Tòa nhà Số 1 391-1 Sanjino-cho 4 Cầu thang tầng 3−4 28  
Tổ hợp Căn hộ Hogawa của Thành phố Tòa nhà Số 2 391-1 Sanjino-cho 4 Cầu thang tầng 3−4 19  
Tổ hợp Căn hộ Hogawa của Thành phố Tòa nhà Số 3 391-1 Sanjino-cho 4 Cầu thang tầng 3−4 28  
Nhà Tập thể Sunrise A   367 Terawaki-cho 3 Lối đi tầng 3 26  
Nhà Tập thể Sunrise B   367 Terawaki-cho 3 Lối đi tầng 3 26  
Nhà Phía nam NANREI   399-2 Terawaki-cho 3 Lối đi tầng 3 27  
Trường Tiểu học Shirawaki Tòa nhà phía Bắc 431 Terawaki-cho 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 1.413 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Tiểu học Shirawaki Tòa nhà phía Nam 431 Terawaki-cho 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 1.326 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Thị trấn Phía nam I   767 Terawaki-cho 3 Lối đi tầng 3 22  
Thị trấn Phía nam II   769 Terawaki-cho 3 Lối đi tầng 3 22  
Trường Tiểu học Kami Tòa nhà phía Bắc 1748 Wakabayashi-cho 4 Phòng học chung tầng 3−4, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 1.864 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Tiểu học Kami Tòa nhà phía Nam 1748 Wakabayashi-cho 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 1.819 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Integra A   1154-1 Kozawari-cho 4 Sân thượng 75  
CasaCampana   1275-1 Kozawari-cho 3 Lối đi tầng 3 13  
Nhà Dưỡng lão Đặc biệt Seikoen dành cho Người cao tuổi   1300-1 Kozawari-cho 4 Ban công tầng 3−4, sân thượng 2.042  
Tổ hợp Căn hộ Kozawatari của Thành phố Chidori 1363 Kozawari-cho 4 Chiếu nghỉ cầu thang 14  
Tòa nhà Bệnh viện Mikatahara B   2195-2 Kozawari-cho 4 Hội trường đa năng tầng 3−4, hành lang kết nối, phòng họp, v.v. 458  
Pelargos   753 Kozawari-cho 3 Lối đi tầng 3 32  
Biệt thự M   1179 Nippashi-cho 3 Lối đi tầng 3 23  
Biệt thự Cosmos   495 Nippashi-cho 7 Lối đi tầng 3−7 72  
Nippashi Tot Joy   678 Nippashi-cho 3 Lối đi tầng 3, sân thượng 225  
Aisance II   708-1 Nippashi-cho 5 Lối đi tầng 3−5 44  
Aisance   732 Nippashi-cho 5 Lối đi tầng 3−5 85  
Trường Trung học Cơ sở Shinzu Tòa nhà phía Bắc 748 Nippashi-cho 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 762 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Trung học Cơ sở Shinzu Tòa nhà phía Nam 748 Nippashi-cho 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 1.120 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Tiểu học Shinzu Tòa nhà phía Bắc 777 Nippashi-cho 4 Phòng học chung tầng 3−4, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 1.403 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Tiểu học Shinzu Tòa nhà phía Nam 777 Nippashi-cho 4 Phòng học chung tầng 3−4, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 1.725 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Trung học Cơ sở Toyo Tòa nhà phía Bắc 700 Nishi-cho 4 Phòng học chung tầng 3−4, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 1.122 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Trung học Cơ sở Toyo Tòa nhà phía Nam 700 Nishi-cho 3 Phòng học đặc biệt tầng 3, hành lang và sân thượng 1.524 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Nhà Dưỡng lão Đặc biệt Nishijima Ryo dành cho Người cao tuổi   101 Nishijima-cho 3 Lối đi tầng 3 215  
Nhà Dưỡng lão Nishijima   103 Nishijima-cho 5 Hội trường trao đổi tầng 3−5, sân thượng 652  
Trường Tiểu học Minaminohoshi   1148-1 Nishijima-cho 3 Phòng học chung tầng 3−4, phòng học đặc biệt, hành lang và phòng thay đồ; sân thượng 2.930 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Nhà Dưỡng lão Đặc biệt Minamikaze dành cho Người cao tuổi   593 Kuraha-cho 3 Ban công tầng 3, sân thượng 665  
Trường Trung học Cơ sở Kami Tòa nhà phía Nam 700 Zora-cho 3 Phòng học chung tầng 3, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 1.862 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trường Trung học Cơ sở Kami Tòa nhà phía Bắc 700 Zora-cho 4 Phòng học đặc biệt tầng 3−4, hành lang và sân thượng 2.316 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C1 1372 Nakatajima-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang, sân thượng 201 Entry: kick down panel
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C2 1656-2 Nakatajima-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 33  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C3 1656-2 Nakatajima-cho 4 Chiếu nghỉ cầu thang 20  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C4 1656-2 Nakatajima-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 33  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C5 1656-2 Nakatajima-cho 4 Chiếu nghỉ cầu thang 20  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C6 1656-2 Nakatajima-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 33  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C7 1656-2 Nakatajima-cho 4 Chiếu nghỉ cầu thang 20  
Bệnh viện Trung tâm Suzukake   120-1 Tajiri-cho 6 Lối đi tầng 3−6 2.615  
Cuộc sống Hạnh phúc Sunaoka   1166-1 Tajiri-cho 4 Lối đi tầng 3−4, phòng học tiếng Nhật tầng 4, phòng kéo dài tầng 5 140  
Sunaokaryo Số 2   1182 Tajiri-cho 4 Lối đi tầng 3−4, phòng chung 380  
Biệt thự Alta   77-1 Tsumori-cho 3 Lối đi tầng 3 26  
Trường Tiểu học Kawawa   333 Higashimachi 4 Phòng học chung tầng 3−4, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 1.684 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Trung tâm Chăm sóc Shirawaki   1424 Shirowa-cho 4 Sân thượng 435  
Birdy Jr.   209-2 Shirowa-cho 3 Lối đi tầng 3 7  
Coop Birdy   209-3 Shirowa-cho 3 Lối đi tầng 3 24  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C8 2379-2 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang, sân thượng 466 Entry: kick down panel
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C10 2379-2 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 33  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C11 2379-2 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 44  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố D9 2379-2 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 35  
Trường Tiểu học Sunaoka   2512 Shirowa-cho 4 Phòng học chung tầng 3−4, phòng học đặc biệt, hành lang và sân thượng 2.178 Bị khóa vào ban đêm và ngày lễ
Tập thể Xây dựng Yoshikawa   2589-5 Shirowa-cho 3 Mái nhà 86  
Bệnh viện Hamamatsu Minami   26 Shirowa-cho 6 Tầng 5, sân thượng 799  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C28 2700-10 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 53  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C29 2700-10 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 40  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C30 2700-13 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 40  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C31 2700-13 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang, sân thượng 360 Entry: kick down panel
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C32 2700-13 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 40  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C33 2700-13 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 40  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C17 2700-2 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 22  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố D18 2700-2 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 23  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố D19 2700-2 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 23  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C20 2700-5 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 44  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C21 2700-5 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 35  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C22 2700-5 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 35  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C23 2700-5 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 35  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C24 2700-5 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 35  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C25 2700-5 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 35  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C26 2700-8 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 27  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C27 2700-8 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 40  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C12 2785-2 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 44  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C13 2785-2 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 44  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C15 2785-2 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 44  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố C16 2785-2 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 44  
Tổ hợp Căn hộ Nakatajima của Thành phố D14 2785-2 Shirowa-cho 5 Chiếu nghỉ cầu thang 35  
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Goto   242-1 Fukushima-cho 3 Phòng thư viện tầng 3, sân thượng văn phòng 402 Khóa vào ban đêm
Trường Trung học Phổ thông Hamamatsu Minami Tòa nhà phía Bắc 961 Yonezu-cho 4 Phòng học chung tầng 3−4 927  
Trường Trung học Phổ thông Hamamatsu Minami Tòa nhà phía Nam 961 Yonezu-cho 3 Phòng học và phòng học đặc biệt tầng 3 457  
Công viên Honmachi Hama Tháp Sơ tán Sóng thần   1280-10 Norieda-cho     150  
Nhà Làng Hamamatsu   1346 Yozu-cho 14 Lối đi tầng 3−14 1.044  
Trung tâm Chăm sóc Hogawa   24 Nezumino-cho 3 Lối đi tầng 3, sân thượng 502  
Công viên Ven biển Enshunada, Sân bóng chày   1706 Enoshima-cho 3 Gian hàng chính 1.746 Lối vào phía đông nam mở cửa 24 giờ một ngày
Trạm Quản lý Ga Shirowa   1739-1 Shirowa-cho 3 Sân thượng tầng 1, sân thượng tầng 2 và sân thượng tầng 3 527 Chìa khóa được cất trong hộp chìa khóa
Trường Cao đẳng Bách khoa Tokai Hamamatsu Tòa nhà 1 (Tòa nhà Hành chính) 693 Norieda-cho 4 Phòng học và hành lang tầng 3−4 864  
Trường Cao đẳng Bách khoa Tokai Hamamatsu Tòa nhà III (Tòa nhà Thí nghiệm) 693 Norieda-cho 3 Phòng học và hành lang tầng 3 800  
Nhà Dưỡng lão Đặc biệt Minamikaze dành cho Người cao tuổi 2   598 Kuraha-cho 3 Ban công và sân thượng tầng 3 665  
Cao nguyên Xanh Tsuchiya   682 Mishima-cho 3 Lối đi tầng 3 40  
Integra B   1156-2 Kozawatari-cho, Minami-ku 5 Sân thượng 86  
Integra C   1155-1 Kozawatari-cho, Minami-ku 5 Sân thượng 86  
Integra D   1215-2 Kozawatari-cho, Minami-ku 5 Sân thượng 129  
Integra 1   1266-1 Kozawatari-cho, Minami-ku 3 Lối đi tầng 3 13  
Công viên Ven biển Enshunada, Đồ Sơ tán Sóng thần   1313 Nakatajima-cho     1.000  
Đồi Sơ tán Sóng thần Khu vực Goto   510 Nishijima-cho     1.000  

Tệp PDF Tòa nhà Sơ tán Sóng thần (để in)PDF/ Một cửa sổ mới sẽ mở ra.

*Địa chỉ của các tòa nhà cao tầng và vùng đất cao là số khu vực của các địa điểm đó (banchi).

Đến Đầu Trang

Lưu chú khi Sơ tán

Vui lòng không đến bất kỳ khu vực nào không phải là Khu vực Sơ tán nếu không được phép.
Không có nguồn cung cấp thực phẩm tại các Tòa nhà Sơ tán Sóng thần, vì vậy vui lòng mang theo thức ăn khi bạn sơ tán.
Vui lòng cẩn thận để không gây hư hại ở cơ sở sơ tán. Nếu bạn vô tình gây hư hại, vui lòng thông báo cho chủ sở hữu.
Các cơ sở có thể khóa vào ban đêm hoặc trong các ngày lễ, tùy thuộc vào cơ sở. Vui lòng kiểm tra cột “lưu ý” trong tệp PDF.
Khi trạng thái cảnh báo sóng thần hay nguy cơ sóng thần được gỡ bỏ, vui lòng trở về nhà hoặc chuyển tới Trung tâm Sơ tán.

Đến Đầu Trang

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.