CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Lao động > Cách Tìm Việc ở Nhật Bản

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Cách Tìm Việc ở Nhật Bản

Cơ quan Lao động An toàn Công cộng (Hello Work)

Phòng an ninh việc làm công là một tổ chức quốc gia giúp tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí. Bạn có thể tìm công việc phù hợp với nhu cầu của bạn trực tuyến tại trang web Hello Work.

Trang web Hello Work (trang web tiếng Nhật)Liên kết đến các trang web khác/Một cửa sổ mới sẽ mở ra.

Hello Work Hamamatsu

Góc Dịch vụ Phòng An ninh Việc làm Công cho Cư dân Nước ngoài

Hello Work Hamamatsu
Góc Dịch vụ Phòng An ninh Việc làm Công cho Cư dân Nước ngoài
(Có phiên dịch tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và tiếng Anh)
50-2 Asada-cho, Naka-ku ĐT: 053-457-5158

Giờ hành chính: Thứ hai–Thứ sáu 8:30–17:00
 Đóng cửa vào các ngày nghỉ lễ quốc gia.
Khi đến đăng ký dịch vụ tìm kiếm việc làm của chúng tôi, vui lòng mang theo Thẻ cư trú và hộ chiếu để có thể xác nhận tình trạng cư trú và thời gian của bạn.

Đến Đầu Trang

Quầy Hỗ trợ Tư vấn tuyển dụng người nước ngoài của thành phố Hamamatsu (trong Trung tâm cộng sinh đa văn hóa Hamamatsu)

Hỗ trợ tư vấn những người đang tìm việc, người gặp khó khăn trong công việc.

Thông tin Liên hệ
Trung tâm Liên văn hóa Hamamatsu
(Có thông dịch viên tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh)
ĐT: 053-458-2170
Giờ hành chính

Thứ Ba –Thứ bảy 9:00–17:30

Đến Đầu Trang