CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Phòng chống Thảm họa > S? d?ng ?i?n tho?i trong th?i gian x?y ra th?m h?a

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Sử dụng điện thoại trong thời gian xảy ra thảm họa

Sử dụng điện thoại trong thời gian xảy ra thảm họa

Nếu một trận động đất xảy ra vào ban ngày khi toàn bộ gia đình vắng mặt và đang bận việc khác nhau, mọi người cần liên lạc để xác định xem ai cũng an toàn hay không. Trong thời gian xảy ra thảm họa, các đường dây điện thoại sẽ bị nghẽn mạng và trở nên khó thực hiện cuộc gọi. Ngoài ra, mức ưu tiên được dành cho các nhóm phòng chống thảm họa là những người truyền thông tin quan trọng, do đó việc sử dụng đường dây điện thoại thông thường có thể bị hạn chế. Trong những lúc như vậy, hãy sử dụng số điện thoại và dịch vụ dưới đây.

Sử dụng điện thoại công cộng màu xám hoặc màu xanh lá cây!

Ngay cả trong trường hợp khi điện thoại bình thường không hoạt động, việc thực hiện cuộc gọi từ điện thoại công cộng màu xám và màu xanh lá cây (không phải màu hồng) sẽ dễ dàng. Trong những thời điểm như vậy, dường như việc sử dụng đồng xu mười yên sẽ dễ dàng hơn so với gọi bằng thẻ điện thoại. Thẻ điện thoại sẽ không hoạt động khi bị mất điện.
Sử dụng điện thoại công cộng màu xám hoặc màu xanh lá cây!

Dịch vụ Tin nhắn Điện thoại khi Thảm họa [171]
(Một hệ thống xác định sự an toàn trong thời gian xảy ra thảm họa)

Đây là một hệ thống mà bạn có thể ghi và phát lại tin nhắn bằng cách quay số 171. Các hướng dẫn sử dụng hệ thống này như dưới đây.

Quay số để ghi / phát lại tin nhắn
Đang ghi 171 →1→ Quay số điện thoại nhà NTT của bạn
(bắt đầu bằng mã thành phố *)
→ Để lại tin nhắn
Phát lại tin nhắn 171 →2→ Quay số điện thoại nhà NTT của bạn
(bắt đầu bằng mã thành phố *)
→ Tin nhắn sẽ phát lại

*Mã thành phố Hamamatsu là 053.

Số lượng tin nhắn có thể ghi 1 - 10 (bạn sẽ được thông báo khi sử dụng dịch vụ.)
Độ dài tin nhắn Tối đa 30 giây
Thời gian lưu trữ tin nhắn 2 ngày
Điện thoại có thể sử dụng dịch vụ này Điện thoại NTT, điện thoại công cộng NTT, điện thoại di động và PHS

 

Dịch vụ Tin nhắn Điện thoại khi Thảm họa [171]

Đến Đầu Trang

Quyết định liên lạc khẩn cấp trước!

Tổ chức một cuộc họp phòng chống thảm họa trong gia đình và quyết định địa điểm các bạn sẽ gặp nhau, người sẽ chịu trách nhiệm về phương tiện và cách các bạn sẽ liên lạc khi thảm họa xảy ra. Việc quyết định một thành viên gia đình hoặc người thân sống bên ngoài khu vực thảm họa địa phương, là người mà tất cả những thành viên khác trong gia đình có thể nhớ đến với tư cách là đầu mối liên lạc trong trường hợp khẩn cấp là rất hữu ích. Ghi lại ai là người liên lạc khẩn cấp và luôn giữ bên mình thông tin chi tiết về họ.
* Quay số từ khu vực thảm họa ra bên ngoài khu vực thảm họa sẽ không gây ra vấn đề gì.

Đến Đầu Trang