CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Trường học dành cho người nước ngoài

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Trường học dành cho người nước ngoài

Trường học dành cho người nước ngoài

Có những trường học được dạy bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. Ở Hamamatsu, có ba trường như vậy dành cho người nước ngoài. Tùy thuộc vào mỗi trường dành cho người nước ngoài, một số trường đại học và cao đẳng Nhật Bản cho phép học sinh tốt nghiệp làm bài kiểm tra đầu vào. Ngoài ra, có một số trường đại học và cao đẳng có chính sách tuyển sinh ưu tiên cho người nước ngoài.

Các trường học dành cho người nước ngoài ở Hamamatsu

Trường học dành cho người nước ngoài
Escola Algeria de Saber-Hamamatsu 2-24-3 Handayama, Higasi-ku, Hamamatsu
ĐT: 053-540-2022
Escola Alcance 2-1-20 Takaokakita, Chūō-ku,Hamamatsu
ĐT: 053-430-6340
Colegio Mundo de Alegria 9611-1 Yuto-cho Ubumi, Chūō-ku Hamamatsu
ĐT: 053-482-7666

Đến Đầu Trang