Có gì Mới

Vui lòng chọn một loại

Trang web hữu ích cho cuộc sống hàng ngày của bạn
Tìm kiếm bệnh viện/cơ sở y tế gần nhà bạn.

Liên kết Đề xuất

Liên hệ

Tổng đài Dịch vụ Thành phố ĐT 053-457-2111

Chỉ bằng tiếng Nhật Thứ hai đến Thứ sáu 8:30-17:15 (Trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ công cộng và Ngày 29 tháng 12 đến Ngày 3 tháng 1)

Ban Quan hệ Quốc tế ĐT 053-457-2359

Đối với tiếng Bồ Đào Nha Thứ hai đến Thứ sáu 8:30-17:00 (Trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ công cộng và Ngày 29 tháng 12 đến Ngày 3 tháng 1)
Đối với tiếng Anh Thứ hai đến Thứ sáu 8:30-16:30 (Trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ công cộng và Ngày 29 tháng 12 đến Ngày 3 tháng 1)