Có gì Mới

Vui lòng chọn một loại

Trang web hữu ích cho cuộc sống hàng ngày của bạn
Tìm kiếm bệnh viện/cơ sở y tế gần nhà bạn.
Bạn có thể kiểm tra nguy cơ lở đất và lũ lụt theo thời gian thực trên trang web của Cơ quan Khí tượng.

Liên kết Đề xuất

Liên hệ

Tổng đài Dịch vụ Thành phố ĐT 053-457-2111

Chỉ bằng tiếng Nhật Thứ hai đến Thứ sáu 8:30-17:15 (Trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ công cộng và Ngày 29 tháng 12 đến Ngày 3 tháng 1)

Ban Quan hệ Quốc tế ĐT 053-457-2359

Đối với tiếng Bồ Đào Nha Thứ hai đến Thứ sáu 8:30-17:00 (Trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ công cộng và Ngày 29 tháng 12 đến Ngày 3 tháng 1)
Đối với tiếng Anh Thứ hai đến Thứ sáu 8:30-16:30 (Trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ công cộng và Ngày 29 tháng 12 đến Ngày 3 tháng 1)