CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Hỗ trợ học tập

ここから本文です。

Update date:January 1, 2024

Hỗ trợ học tập

Hỗ trợ Giáo dục cho Trẻ em Không đến Trường

  • Thành phố Hamamatsu tích cực tham gia vào việc hỗ trợ giáo dục cho trẻ em không đăng ký đi học.Thành phố cung cấp thông tin và hỗ trợ thông qua hợp tác với NPO và các tổ chức tình nguyện, hiệp hội khu vực và công ty.
  • Có tư vấn tuyển sinh vào trường. Có phiên dịch tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và tiếng Anh. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

    Phòng hỗ trợ giáo dục