CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang >  Phúc lợi > Dịch vụ Công tác Xã hội cho Công dân Cao tuổi

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Dịch vụ Công tác Xã hội cho Công dân Cao tuổi

Bảo hiểm y tế người cao tuổi giai đoạn sau

Bảo hiểm y tế người cao tuổi giai đoạn sau được hình thành như một hệ thống y tế cho người cao tuổi.

Người thụ hưởng

Công dân có bảo hiểm y tế

a. người 75 tuổi trở lên hay

b. tuổi từ 65 đến 74 bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần có xác nhận của thị trưởng

Người thụ hưởng có thể hưởng các dịch vụ như khám bệnh, thuốc men, cung cấp vật liệu điều trị y tế, điều trị y tế và chi phí y tế cho các hoạt động. Có hệ thống “thanh toán chăm sóc y tế chi phí cao” và “thanh toán một phần”. Mang theo thẻ Bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi giai đoạn sau đến cơ sở y tế thích hợp.

Liên hệ

"Ban Hưu trí & Bảo hiểm Y tế Quốc gia" Văn phòng Thành phố Hamamatsu

Đến Đầu Trang

Hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn

Các cá nhân trên 40 tuổi đóng phí cho bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng (kaigo hoken). Những người tham gia hệ thống bảo hiểm này được chăm sóc điều dưỡng trong trường hợp họ cần được chăm sóc như vậy trong tương lai. Chi phí bảo hiểm được xác định bởi thu nhập cá nhân. Khi một người cần được hỗ trợ hoặc chăm sóc điều dưỡng, cá nhân bị ảnh hưởng hoặc thành viên gia đình có thể đến tòa thị chính địa phương hoặc văn phòng phường và đăng ký tình trạng “chỉ định cần chăm sóc điều dưỡng” (yō kaigo nintei) chính thức. Các cá nhân đủ điều kiện có đủ tư cách để hưởng các quyền lợi điều dưỡng, bao gồm dịch vụ Trợ giúp Tại nhà, Dịch vụ Trong ngày và Lưu trú Ngắn hạn. Ngoài ra còn có dịch vụ cho mượn thiết bị chăm sóc điều dưỡng cần thiết cho các cá nhân đủ điều kiện.

Liên kết bảo hiểm chăm sóc dài hạn

Người được bảo hiểm đầu tiên:

công dân từ 65 tuổi trở lên

Người được bảo hiểm thứ hai:

công dân ở độ tuổi từ 40 đến 64 có tham gia chính sách bảo hiểm y tế

Người thụ hưởng chăm sóc điều dưỡng

Người được bảo hiểm đầu tiên:

Công dân được chứng nhận cần sự hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày như mặc quần áo và cởi quần áo (cần hỗ trợ)
Công dân được chứng nhận luôn luôn cần sự chăm sóc. (cần được chăm sóc điều dưỡng)

Người được bảo hiểm thứ hai:

Hỗ trợ/chăm sóc điều dưỡng cho những người từ 40 đến 64 tuổi mắc bệnh do tuổi tác.

Để được giải đáp thêm, xin vui lòng liên hệ với phòng ban liên quan.

Ban Phúc lợi, Tòa Thị chính Hamamatsu

Đến Đầu Trang

Các dịch vụ phúc lợi khác dành cho người cao tuổi

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ phúc lợi cho người cao tuổi, xin vui lòng liên hệ với Ban Phúc lợi cho Công dân Cao tuổi, Tòa Thị chính Hamamatsu

"Ban Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn" Văn phòng Thành phố Hamamatsu

Đến Đầu Trang