CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang >  Phúc lợi > Dịch vụ Công tác Xã hội cho Người Khuyết tật

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Dịch vụ Công tác Xã hội cho Người Khuyết tật

Cẩm nang về Khuyết tật Thể chất

Những người khuyết tật về thể chất phải có cuốn cẩm nang này để được hưởng nhiều dịch vụ khác nhau.

Người thụ hưởng

Người khuyết tật các chức năng thị giác, thính giác, trạng thái cân bằng, tiếng nói, ngôn ngữ, nhai, chân tay, tim, thận, cơ quan hô hấp, bàng quang, trực tràng, ruột non, miễn dịch và gan

※Có dịch vụ được ưu đãi về thuế, giảm giá vé các phương tiện giao thông, điều trị nội trú/ngoại trú ở các cơ sở. Thủ tục đăng ký cần có đơn đăng ký, ảnh (4 cm x 3 cm) , con dấu cá nhân (sử dụng dấu màu đỏ), giấy tờ có thể xác nhận được số thẻ cá nhân và giấy tờ có thể xác nhận danh tính của mình.

Liên hệ

Trung tâm tư vấn phục hồi cho người khuyết tật thành phố Hamamatsu

Đến Đầu Trang

Cẩm nang về Thiểu năng Trí tuệ

Những người thiểu năng trí tuệ phải có cuốn cẩm nang này để hưởng nhiều dịch vụ khác nhau.

Người thụ hưởng

Người được đánh giá là chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm tư vấn trẻ em hoặc Trung tâm tư vấn phục hồi cho người khuyết tật

※Có dịch vụ được ưu đãi về thuế, giảm giá vé các phương tiện giao thông, điều trị nội trú/ngoại trú ở các cơ sở. Thủ tục đăng ký cần có ảnh (4 cm x 3 cm) và con dấu cá nhân (sử dụng dấu màu đỏ)

Liên hệ

Trung tâm tư vấn phục hồi cho người khuyết tật thành phố Hamamatsu

Đến Đầu Trang

Cẩm nang Sức khoẻ và Phúc lợi dành cho Người bị bệnh Tâm thần

Cuốn cẩm nang này cho phép những người bị bệnh tâm thần được hưởng nhiều dịch vụ khác nhau, với mục tiêu giúp họ trở nên độc lập và tham gia vào xã hội.

Người thụ hưởng

Người bị hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày và sinh hoạt xã hội do bệnh tâm thần

※Có dịch vụ được ưu đãi về thuế. Thủ tục đăng ký cần có chẩn đoán của bác sĩ hoặc giấy chứng nhận trợ cấp khuyết tật, ảnh (dài 4 cm x rộng 3 cm), con dấu cá nhân (sử dụng dấu màu đỏ).

Liên hệ

Trung tâm tư vấn phục hồi cho người khuyết tật thành phố Hamamatsu

Đến Đầu Trang

Các khoản Trợ cấp và Phụ cấp Tài chính Khác nhau

Người khuyết tật được cung cấp hỗ trợ tài chính để trang trải cho các chi phí y tế và cuộc sống hàng ngày để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. “Phụ cấp phí điều trị cho người khuyết tật nghiêm trọng [jyudo shinshin shogaisha iryohi josei]” Trả tiền cho một phần chi phí điều trị y tế tại bệnh viện.
Các dịch vụ khác là: "phí điều trị để hỗ trợ độc lập (chăm sóc tâm thần thường xuyên) [jiritsu shien iryohi (seishin tsuin)]", "phí điều trị để hỗ trợ độc lập (chăm sóc phát triển) [jiritsu shien iryohi (ikusei iryo)]," “điều trị phục hồi chức năng [kosei iryo]”, “trợ cấp dành cho người khuyết tật đặc biệt [tokubetsu shogaisha teate]”, “trợ cấp phúc lợi cho trẻ em khuyết tật [shogaiji fukushi teate]”, “trợ cấp chăm sóc trẻ em đặc biệt [tokubetsu jido fuyo teate]”, và “trợ cấp chăm sóc trẻ em bị khuyết tật nghiêm trọng của Thành phố Hamamatsu [Hamamatsu-shi jyudo shinshin shogaiji fuyo teate]”.

Liên hệ

Ban Sức khoẻ và Phúc lợi cho Người khuyết tật

Phòng Xúc tiến Y tế Công cộng (Chăm sóc Phát triển)

Ngoài ra còn có các dịch vụ giúp trả tiền vé vận chuyển, chi phí sửa chữa nhà, vv.

Đến Đầu Trang

Dịch vụ hàng ngày

Có dịch vụ mua dụng cụ (xe lăn, chân giả, máy trợ thính) cho người khuyết tật sử dụng tùy theo tình trạng khuyết tật và điều kiện sinh hoạt của họ. Chúng tôi cũng có sửa chữa và cho thuê. Ngoài ra còn có các dịch vụ trợ giúp tại nhà, dịch vụ lưu trú ngắn ngày và dịch vụ chăm sóc trong ngày.

Liên hệ

Ban Sức khoẻ và Phúc lợi cho Người khuyết tật

Phòng Xúc tiến Y tế Công cộng (Chăm sóc Phát triển)

Đến Đầu Trang