CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang >  Phúc lợi > Dịch vụ Xã hội cho Hộ gia đình Cha mẹ Đơn thân & Trẻ em

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Dịch vụ Xã hội cho Hộ gia đình Cha mẹ Đơn thân & Trẻ em

Trường mẫu giáo vv.

Hội đồng trẻ em sau giờ học

Trợ cấp cho Trẻ em

Quyền lợi này được cung cấp cho các hộ gia đình có trẻ em.

Người thụ hưởng

Người đang nuôi con có độ tuổi học sinh trung học cơ sở trở xuống

Trợ cấp được cấp cho tới Tháng ba đầu tiên sau khi đứa trẻ tròn 15 tuổi.

 

[Số tiền Trợ cấp]
Số tiền trợ cấp hàng tháng được dựa trên thu nhập của người nhận trợ cấp trong năm trước.

 

<Dành cho người có thu nhập dưới giới hạn thu nhập>

Tuổi của trẻ và thứ tự sinh Trợ cấp hàng tháng
cho mỗi trẻ
0–2 tuổi ¥15.000
Từ 3 tuổi đến
tuổi học sinh tiểu học
*Trẻ thứ nhất và thứ hai
dưới 18 tuổi
¥10.000
*Trẻ thứ ba trở lên
dưới 18 tuổi
¥15.000
Tuổi học sinh trung học cơ sở ¥10.000

* Lưu ý rằng khi đếm thứ tự sinh của người con được nhận trợ cấp con cái, chỉ đếm người con dưới 18 tuổi (tính đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau ngày sinh nhật 18 tuổi).

 

<Dành cho người có thu nhập vượt trên giới hạn thu nhập>
*Số tiền tiêu chuẩn cho tất cả mọi người.

Tuổi của trẻ Trợ cấp hàng tháng cho mỗi trẻ
Độ tuổi học sinh trung học cơ sở trở xuống ¥5.000

[Ngày Thanh toán Theo kế hoạch]
Các khoản thanh toán được lên kế hoạch để gửi vào ngày tiếp theo sau khi người nhận trợ cấp đã được phê duyệt.

Ngày 14 tháng 10 (thanh toán cho kỳ Tháng sáu–Tháng chín)
Ngày 14 tháng 2 (thanh toán cho kỳ Tháng mười–Tháng một)
Ngày 14 tháng 6 (thanh toán cho kỳ Tháng hai–Tháng năm)

* Nếu ngày 14 là vào Thứ bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ, khoản thanh toán sẽ được gửi vào ngày làm việc trước đó.

 

Liên hệ

Ban Phúc lợi Xã hội tại Văn phòng Khu ở Địa phương

Đến Đầu Trang

Trợ cấp Chi phí Y tế cho Trẻ sơ sinh

Phụ cấp chi phí bệnh viện cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Người thụ hưởng

Trẻ em tham gia bảo hiểm y tế chưa đến tuổi tiểu học

Nếu bạn nộp "Giấy chứng nhận Trợ cấp Chi phí Y tế Cho trẻ sơ sinh" và thẻ bảo hiểm y tế trẻ sơ sinh cho quầy tiếp tân tại cơ sở chăm sóc y tế, thời gian nằm viện là 500 yên mỗi ngày, còn mỗi lần khám ngoại trú là 500 yên (có thể phải trả thêm phí).

Liên hệ

Ban Phúc lợi Xã hội tại Văn phòng Khu ở Địa phương

Đến Đầu Trang

Trợ cấp Chi phí Y tế cho Học sinh Tiểu học/Trung học Cơ sở

Hỗ trợ chi phí phát sinh tại bệnh viện cho gia đình có học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Người thụ hưởng

Trẻ em từ lớp một tiểu học đến 18 tuổi có tham gia bảo hiểm y tế (tính đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau ngày sinh nhật 18 tuổi).

Nếu bạn nộp "Thẻ chứng nhận người hưởng trợ cấp chi phí y tế cho gia đình có học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông" và thẻ bảo hiểm y tế học sinh cho quầy tiếp tân tại cơ sở chăm sóc y tế, thời gian nằm viện là 500 yên mỗi ngày, còn mỗi lần khám ngoại trú là 500 yên (có thể phải trả thêm phí). Không áp dụng (sẽ không trả phụ cấp) vào ban đêm (ngoài giờ làm việc).

Liên hệ

Ban Phúc lợi Xã hội tại Văn phòng Khu ở Địa phương

Đến Đầu Trang

Trợ cấp Chăm sóc trẻ em

Dịch vụ này cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp đỡ trẻ em trong các gia đình có cha hoặc mẹ không sống chung với gia đình vì nhiều lý do.

Người thụ hưởng

Gia đình cha mẹ đơn thân đang nuôi dưỡng trẻ em không thể sinh sống cùng cha hoặc mẹ, và ở độ tuổi dưới 18 tuổi trước ngày 31 tháng 3 năm (tính đến ngày 31 tháng 3). Đây là dịch vụ có thẩm tra khả năng tài chính trước khi trợ cấp.

Nếu có một trẻ, bạn sẽ được cấp tối đa 43.160 yên mỗi tháng tùy theo thu nhập của bạn. Với người con thứ hai, tối đa có thể nhận thêm 10.190 yên. Từ người con thứ ba trở đi, tối đa nhận thêm 6.110 yên đối với mỗi con.

Liên hệ

Ban Phúc lợi Xã hội tại Văn phòng Khu ở Địa phương

Đến Đầu Trang

Trợ cấp Phúc lợi cho Cha mẹ Khuyết tật hoặc Goá bụa

Dịch vụ này cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp đỡ trẻ em trong các gia đình mà một trong hai cha mẹ đã chết hoặc bị tàn tật do bệnh tật, thảm họa, tai nạn giao thông hoặc nguyên nhân khác.

Người thụ hưởng

Người đang nuôi trẻ em ở độ tuổi dưới 18 tuổi trước ngày 31 tháng 3 có cha hoặc mẹ đã mất hoặc bị tàn tật. Đây là dịch vụ có thẩm tra khả năng tài chính trước khi trợ cấp.

Họ sẽ được cấp 10.000 yên mỗi tháng với mỗi trẻ.
Ngoài ra, đối với người có con từ năm 1 tiểu học đến năm 3 trung học cơ sở thì sẽ được hỗ trợ tiền vào dịp chúc mừng lên cấp, dịp chúc mừng nhập học, dịp chúc mừng tốt nghiệp, khi tham quan thực tế của nhà trường.

Liên hệ

Ban Phúc lợi Xã hội tại Văn phòng Khu ở Địa phương

Đến Đầu Trang

Quỹ Phúc lợi cho Cha mẹ Đơn thân và Goá phụ

Giúp các gia đình cha mẹ đơn thân trở nên độc lập về tài chính bằng cách cho vay tiền để trả học phí cho con cái, vv.

Người thụ hưởng

・Gia đình có mẹ đơn thân hoặc gia đình có cha đơn thân.
・Phụ nữ tự nuôi con và hiện chưa kết hôn.

Liên hệ

Ban Phúc lợi Xã hội tại Văn phòng Khu ở Địa phương

Đến Đầu Trang

Trường Mẫu giáo

Tổ chức nuôi dạy những đứa trẻ thiếu cha hay mẹ, vv., hoặc cần được bảo vệ đặc biệt.

Dành cho ai

Trẻ nhỏ hơn 2 tuổi.

Liên hệ

Văn phòng Hướng dẫn Trẻ em Thành phố Hamamatsu ĐT. 053-457-2703

Đến Đầu Trang

Trường Mẫu giáo Trẻ em

Tổ chức nuôi dạy những đứa trẻ thiếu cha hay mẹ, vv., hoặc cần được bảo vệ do môi trường.

Dành cho ai

Trẻ em từ 2–17 tuổi.

Liên hệ

Văn phòng Hướng dẫn Trẻ em Thành phố Hamamatsu ĐT 053-457-2703

Đến Đầu Trang