CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Thuế > Thuế Địa phương

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Thuế Địa phương

Thuế Thành phố và Thuế Tỉnh

Những người đã đăng ký sống ở Hamamatsu vào Ngày 1 tháng một của một năm nhất định phải trả thuế thành phố và thuế tỉnh(shimin zei/ kenmin zei) được xác định từ thu nhập của họ năm trước. Chúng tôi yêu cầu nộp tờ khai thuế thành phố/tỉnh cho tòa thị chính trong khoảng thời gian từ 16 Tháng hai đến 15 Tháng ba.

Tuy nhiên, những người sau đây không cần phải nộp tờ khai:

  • (1) Cá nhân không có thu nhập trong năm trước
  • (2) Cá nhân có thu nhập duy nhất từ tiền lương của họ và chủ lao động đã báo cáo các khoản lương này cho thành phố
  • (3) Các cá nhân đã nộp Tờ khai Thuế Thu nhập Cuối cùng (Quốc gia)
  • (4) Các cá nhân được miễn thuế thành phố và thuế tỉnh

* Các cá nhân được miễn thuế thành phố và thuế tỉnh (ví dụ: những người đang nhận lương hưu vợ/chồng còn sống, lương hưu khuyết tật hoặc bảo hiểm thất nghiệp) không phải nộp tờ khai, nhưng họ có thể được yêu cầu nộp tờ khai cho các thủ tục liên quan đến thị thực.

Tính thuế

Thuế thành phố và thuế tỉnh bao gồm thuế thu nhập trên mỗi người và thuế thu nhập bình quân đầu người. Tổng số các khoản thuế này bằng với gánh nặng thuế của một cá nhân trong một năm.

(1)Tiền thuế thu nhập phải đóng: thuế này được tính từ mức thu nhập mà cá nhân nhận được trong năm trước.

Số tiền thu nhập chịu thuế hàng năm
 (Số tiền thu nhập hàng năm trong năm trước − Khoản khấu trừ thu nhập hàng năm)
× Thuế suất - Số tiền Khấu trừ Thuế = Tiền thuế Thu nhập Phải đóng
Thuế Cư dân Thành phố 8%
Thuế Cư dân Tỉnh 2%

(2)Tiền thuế thu nhập phải đóng: thuế này áp dụng cho những cá nhân có thu nhập trên một mức nhất định.

Loại thuế Số tiền Thuế
Thuế Cư dân Thành phố 3.500 yên
Thuế Cư dân Tỉnh 1.900 yên

Hình thức thanh toán

Có thể nộp thuế thành phố và thuế tỉnh bằng cách khấu trừ tự động từ tiền lương hoặc lương hưu của một cá nhân, hoặc bằng phiếu thanh toán hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Khấu trừ tự động từ tiền lương của một cá nhân (Thu Đặc biệt từ Tiền lương)

Thanh toán tự động được khấu trừ từ tiền lương của một cá nhân được thực hiện hàng tháng từ Tháng sáu cho đến Tháng năm năm sau.
* Bạn sẽ nhận được thông báo từ công ty của bạn.

Khấu trừ tự động từ lương hưu của một cá nhân (Thu Đặc biệt từ Lương hưu)

Thông báo nộp thuế sẽ được gửi từ tòa thị chính vào giữa tháng 6.

Số tiền thanh toán được khấu trừ từ thu nhập lương hưu của một cá nhân vào Tháng tư, Tháng sáu, Tháng tám, Tháng mười, Tháng mười hai và Tháng hai năm sau.

Phiếu thanh toán hoặc chuyển khoản ngân hàng (Thu Thông thường)

Những người không thanh toán bằng cách khấu trừ tự động sẽ nhận được thông báo thanh toán gửi từ Tòa Thị chính vào giữa Tháng sáu.
Thanh toán được thực hiện bốn lần một năm bằng các phiếu thanh toán hoặc chuyển khoản ngân hàng.
* Bạn cũng có thể thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc ngân hàng trực tuyến
Hạn chót thanh toán là Ngày 30 tháng sáu, Ngày 31 tháng tám, Ngày 31 tháng mười và Ngày 31 tháng một năm sau.

* Nếu hạn chót rơi vào Thứ bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ, ngày hết hạn sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Nếu di chuyển khỏi Hamamatsu

Những người rời khỏi Hamamatsu, thậm chí vào giữa năm, sẽ phải trả hết phần thuế còn lại cho Thành phố Hamamatsu. Cụ thể, trước khi rời đi, những người trở về nước sẽ phải trả hết thuế còn lại hoặc sắp xếp với tòa thị chính để một người nào đó nộp thay cho họ (đại diện thanh toán).

≪Vui lòng nộp đúng thời hạn thanh toán≫
Khi gia hạn giấy chứng nhận tư cách cư trú, các cá nhân sẽ được yêu cầu xác nhận rằng họ không còn nợ thuế. Vui lòng đảm bảo nộp thuế đúng thời hạn thanh toán.

Tờ khai Thuế Thành phố/Thuế Tỉnh

Vui lòng xem hướng dẫn cách điền vào tờ khai thuế thành phố/thuế tỉnh (shimin zei/kenmin zei shinkokusho) và điền vào đúng. (Hướng dẫn)

Giấy tờ

Tờ khai Thuế Thành phố/Thuế Tỉnh

Thông tin Liên hệ

Cục Thuế Thành phố ĐT: 053-457-2144

Đến Đầu Trang

Thuế Xe Cơ giới Hạng nhẹ

Thuế xe cơ giới hạng nhẹ (kei jidosha zei) là loại thuế áp dụng vào ngày 1 tháng tư cho tất cả các chủ sở hữu xe máy (gendoki-tsuki jitensha), xe cơ giới hạng nhẹ (kei jidosha) và xe hai bánh nhỏ (nirin no kogata jidosha) (ví dụ: xe máy, xe scooter).
Cần phải thanh toán vào cuối Tháng năm bằng cách sử dụng thông báo thanh toán.

* Bạn cũng có thể thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc ngân hàng trực tuyến

Xe máy

Loại Số tiền
50 cc trở xuống 2.000 yên
90 cc trở xuống 2.000 yên
125 cc trở xuống 2.400 yên

* Thủ tục đăng ký, thải bỏ và các thủ tục khác như cấp biển số xe được thực hiện ở Cục Thuế Thành phố tại Văn phòng Chi nhánh Genmoku (đối với khu Naka), tại Phòng Dịch vụ Thành phố tại Khu (đối với các khu Higashi, Nishi, Minami và Hamakita) hoặc tại Bộ phận Thuế của Phòng Thuế Tài sản (đối với các khu Kita và Tenryu).

Xe máy

Loại Số tiền
250 cc trở xuống 3.600 yên

* Thủ tục đăng ký, thải bỏ và các thủ tục khác như cấp biển số xe được thực hiện tại Hiệp hội Đại lý Xe Cơ giới Hạng Nhẹ.

Loại Số tiền
Trên 250 cc 6.000 yên

* Thủ tục đăng ký, thải bỏ và các thủ tục khác như cấp biển số xe được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký & Kiểm tra Ô tô Hamamatsu.

Xe Cơ giới Hạng Nhẹ (Bốn Bánh)

<Phương tiện có dung tích động cơ từ 66 cc trở xuống (biển số màu vàng)>

Loại Số tiền Xe đăng ký trước tháng 3 năm 2015 và chưa quá 13 năm Xe trên 13 năm
Sử dụng cho gia đình (chở khách) 10.800 yên 7.200 yên 12.900 yên
Sử dụng cho gia đình (vận chuyển hàng hóa) 5.000 yên 4.000 yên 6.000 yên

* Thủ tục đăng ký, thải bỏ và các thủ tục khác như cấp biển số xe được thực hiện tại Tổ chức Kiểm tra Xe Cơ giới Hạng Nhẹ.

Bạn phải thực hiện các thủ tục thích hợp để thay đổi đăng ký xe bất cứ khi nào bạn thay đổi địa chỉ, chuyển quyền sở hữu hoặc thải bỏ xe cơ giới hoặc xe máy. Điều này là do thuế phải được trả bởi chủ sở hữu đã đăng ký.

Thông tin Liên hệ

Cục Thuế Thành phố ĐT: 053-457-2077

Đến Đầu Trang

Thuế Xe Cơ giới

<Phương tiện có dung tích động cơ lớn hơn 66 cc (biển số màu trắng)>

Thuế xe cơ giới (jidosha zei) là loại thuế áp dụng vào Ngày 1 tháng tư cho tất cả các chủ sở hữu xe cơ giới. Cần phải thanh toán vào cuối Tháng năm bằng cách sử dụng thông báo thanh toán.

* Khi bạn hoàn tất các thủ tục thải bỏ (hủy đăng ký) cho chiếc xe của bạn sau Ngày 1 tháng tư, một khoản tiền tính theo tháng sẽ được hoàn trả cho bạn bắt đầu từ tháng tiếp theo. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn chưa nộp thuế xe cơ giới đầy đủ, số tiền chưa thanh toán sẽ được lấy từ số tiền hoàn trả của bạn trước khi bắt đầu thanh toán hoàn trả. Ngoài ra, nếu bạn thải bỏ xe mà không hoàn thành các thủ tục thải bỏ, hoặc nếu bạn chỉ thay tên mà xe cơ giới đã đăng ký, bạn sẽ không được hoàn lại tiền.

Xe cơ giới chở hành khách

Loại Số tiền
1,0L trở xuống 29.500 yên
1,5L trở xuống 34.500 yên
2,0L trở xuống 39.500 yên
2,5L trở xuống 45.000 yên

Thông tin liên hệ để biết thông tin thuế xe:

Phòng Thuế Tỉnh Shizuoka 1-12-1 Chuo, Naka-ku ĐT: 053-458-7132

Để đăng ký, thải bỏ và làm các thủ tục khác như cấp biển số xe:

Phòng Đăng ký & Kiểm tra Ô tô Hamamatsu 11-1 Ryutsumoto-machi, Higashi-ku ĐT: 050-5540-2052

Đến Đầu Trang

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.