CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Chủ đề > Việc điều chỉnh thông tin về tên quận v.v do việc tái cấu trúc quận sẽ được thực hiện liên tục.

ここから本文です。

Update date:January 1, 2024

Việc điều chỉnh thông tin về tên quận v.v do việc tái cấu trúc quận sẽ được thực hiện liên tục. 

Thành phố Hamamatsu đã thực hiện tái cấu trúc quận vào tháng 1/2024.
Việc điều chỉnh thông tin về tên quận v.v do việc tái cấu trúc quận sẽ được thực hiện liên tục.
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm. 

Về việc cải tổ lại các khu hành chính quận

お問い合わせ

浜松市役所企画調整部国際課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2359

ファクス番号:050-3730-1867