CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:September 29, 2022

Con dấu Cá nhân

Con dấu cá nhân (Inkan) còn được gọi là "hanko". Con dấu có vai trò giống như chữ ký và có thể được làm tại cửa hàng bán con dấu. Trong các hợp đồng quan trọng như khi mua ô tô, đất v.v. sẽ sử dụng con dấu (Jitsuin) đã đăng ký tại tòa thị chính thành phố. Việc đăng ký con dấu tại tòa thị chính được gọi là Đăng ký con dấu (Inkan Toroku) và con dấu đã đăng ký được gọi là "Jitsuin". Giấy chứng minh việc con dấu đã sử dụng để đăng ký là "Jitsuin" gọi là Giấy chứng nhận đăng ký con dấu.

Người Có thể Đăng ký Con dấu Cá nhân

Những người được đăng ký là cư dân của Hamamatsu và trên 15 tuổi.

Con dấu Cá nhân Có thể Được đăng ký

Có những con dấu không thể đăng ký được tùy thuộc vào cách bạn viết họ tên của mình trên thẻ cư trú hoặc giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt. Hãy xem bảng bên dưới. 
Đối với những người có tên thường gọi đang sử dụng ở Nhật Bản và tên đó  được ghi trên Giấy chứng nhận cư trú (Juminhyo) thì có thể đăng ký con dấu với tên thường gọi. Ngoài ra, những người không thuộc các quốc gia dùng chữ Hán (Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Đài Loan) cũng có thể đăng ký con dấu với họ tên được ghi bằng chữ katakana. Tuy nhiên, cần thực hiện thủ tục ghi tên thường gọi và họ tên bằng chữ katakana vào Giấy chứng nhận cư trú (Juminhyo) tại quầy tư vấn của Ban đời sống cư dân thuộc Văn phòng hành chính quận (kuyakusho). Khi đăng ký cần mang theo một số thứ cần thiết, vì thế vui lòng liên hệ trước để trao đổi.
Khi làm con dấu, vui lòng sử dụng một khối tên trở lên.

Con dấu Cá nhân Có thể Được đăng ký

  Tên như được hiển thị trên thẻ cư trú (Zairyu Kado)/ Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt
Chỉ gồm Bảng chữ cái Bảng chữ cái và Kanji
Quốc tịch Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Đài Loan Bảng chữ cái Bảng chữ cái hoặc Kanji
Tất cả các quốc tịch khác Bảng chữ cái hoặc Katakana  

※Những người có tên thường gọi thì có thể đăng ký bằng tên thường gọi.

Thủ tục Đăng ký Con dấu Cá nhân

Địa điểm

Ban đời sống cư dân Văn phòng hành chính quận, Trung tâm cộng tác, Trung tâm dịch vụ cư dân, Trung tâm Kết nối (Fureai)

※Việc thêm mới tên thường gọi hoặc tên ghi bằng katakana khi đăng ký con dấu chỉ thực hiện tại Ban đời sống cư dân Văn phòng hành chính quận

Thời gian làm việc: Ngày thường 8:30-17:15

Đối tượng

Trực tiếp (xem bên dưới để biết chi tiết về cách sử dụng người ủy quyền)

Biểu mẫu Cần nộp

Đơn đăng ký Con dấu Cá nhân (inkan toroku shinseisho)

Giấy tờ Cần mang theo

Con dấu sẽ đăng ký, giấy tờ tùy thân (thẻ cư trú, giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt, thẻ My Number, v.v)

Chi phí

Miễn phí (tính phí 350 yên khi đăng ký lại)

Giấy tờ được cấp

Thẻ cư dân (Giấy đăng ký con dấu)

※Sau khi đã đăng ký con dấu, vui lòng mang theo “Thẻ cư dân” khi đến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký con dấu tại quầy tư vấn của thành phố. 

Thời gian cần thiết

Nếu giấy tờ xác minh danh tính của bạn là thẻ cư trú, giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt, thẻ mã số cá nhân, bằng lái xe, v.v thì bạn có thể đăng ký ngay trong ngày.

Trường hợp bạn mang theo giấy tờ xác minh danh tính khác thì sẽ mất vài ngày làm thủ tục, bao gồm 2 bước giống như phần  「liên quan đến người uỷ quyền 」ở bên dưới.

Lưu ý

※Bạn có thể không đăng ký con dấu được nếu giấy tờ tùy thân có họ tên và địa chỉ khác.

※Không thể sử dụng các giấy tờ tùy thân đã hết hạn.

Liên quan đến Người ủy quyền

Sẽ mất một vài ngày nếu người ủy quyền làm thủ tục đăng ký.

Thủ tục cần có 2 bước thì việc đăng ký con dấu hoàn thành.

Bước 1: Nộp đơn Đăng ký Con dấu Cá nhân (inkan toroku shinseisho) và Thông báo Lựa chọn Người ủy quyền (dairinin sennin todoke)

※Người đăng ký con dấu vui lòng điền toàn bộ nội dung Giấy ủy quyền và đưa cho người ủy quyền.

Bước 2: Nộp Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin kiêm phiếu trả lời (giấy trả lời về việc bạn có ý định đăng ký hay không)  mà Văn phòng hành chính quận đã gởi tới. Khi đó, chúng tôi sẽ xác nhận các giấy tờ tùy thân (bản gốc) của người đăng ký và người ủy quyền đến quầy tư vấn.

※Người đăng ký con dấu vui lòng điền toàn bộ nội dung rồi đưa cho người ủy quyền.

Các mục Cần mang theo Khi Đăng ký Thông qua Người ủy quyền

Con dấu sẽ đăng ký, con dấu cá nhân của người ủy quyền, giấy ủy quyền đã được người đăng ký điền toàn bộ nội dung và đóng dấu bằng con dấu sẽ đăng ký

※Vui lòng đến lấy hồ sơ trước (Đơn xin đăng ký con dấu, giấy ủy quyền). Hoặc có thể tải xuống từ trang web của thành phố Hamamatsu.

※Nếu người đang đăng ký con dấu thay đổi con dấu của mình, vui lòng nộp cả Đơn hủy bỏ đăng ký con dấu.

 Đến Đầu Trang