CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Con dấu Cá nhân

Chúng tôi khuyên bạn nên tạo một con dấu cá nhân (inkan). Đôi khi bạn có thể nghe thấy con dấu cá nhân được gọi là hanko. Con dấu cá nhân có thể được tạo tại cửa hàng làm con dấu bất kỳ và được sử dụng giống như chữ ký. Con dấu đã đăng ký (jitsuin) được sử dụng cho các giấy tờ quan trọng, ví dụ như khi mua tài sản bất động sản, ô tô hoặc nhà ở. Cần phải đăng ký con dấu của bạn để sử dụng như một con dấu đã đăng ký.

Người Có thể Đăng ký Con dấu Cá nhân

Những người được đăng ký là cư dân của Hamamatsu và trên 15 tuổi.

Con dấu Cá nhân Có thể Được đăng ký

Con dấu cá nhân mà bạn có thể đăng ký tùy thuộc vào tên hiển thị trên thẻ cư trú của bạn hoặc giấy chứng nhận thường trú nhân đặc biệt. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây.
Bạn có thể đăng ký theo cách đánh vần katakana của tên thông thường hoặc tên đầy đủ của bạn. Tuy nhiên, bạn phải đăng ký trước cách đọc katakana tên đầy đủ hoặc tên thông thường của mình trong hồ sơ cư trú (juminhyo) tại Phòng Dịch vụ Thành phố Khu thuộc văn phòng khu ở địa phương của bạn.

Con dấu Cá nhân Có thể Được đăng ký

  Tên như được hiển thị trên thẻ
Chỉ gồm Bảng chữ cái Bảng chữ cái và Kanji
Quốc tịch Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Đài Loan Bảng chữ cái Bảng chữ cái hoặc Kanji
Tất cả các quốc tịch khác Bảng chữ cái hoặc Katakana  

Thủ tục Đăng ký Con dấu Cá nhân

Địa điểm

* Cư dân nước ngoài phải đến Phòng Dịch vụ Thành phố khu thuộc văn phòng khu ở địa phương.

Phòng Dịch vụ Thành phố

Đối tượng

Trực tiếp (xem bên dưới để biết chi tiết về cách sử dụng người ủy quyền)

Biểu mẫu Cần nộp

Đơn đăng ký Con dấu Cá nhân (inkan toroku shinseisho)

Giấy tờ Cần mang theo

・Con dấu cần đăng ký
・Giấy tờ tùy thân cá nhân (ví dụ: thẻ cư trú hoặc giấy chứng nhận thường trú nhân đặc biệt)

Chi phí

Miễn phí (tính phí 350 yên khi đăng ký lại)

Thời gian Xử lý

Cùng ngày

Lưu ý

* Không thể sử dụng ID có tên hoặc địa chỉ cá nhân khác nhau để xác nhận danh tính.
* Giấy tờ tùy thân cá nhân đã hết hạn sẽ không được chấp nhận.

Liên quan đến Người ủy quyền

Trong trường hợp không thể tránh khỏi phải đăng ký con dấu cá nhân qua người ủy quyền, thời gian đăng ký con dấu sẽ cần vài ngày.

Con dấu được đăng ký trong hai bước.
Bước 1: Nộp đơn Đăng ký Con dấu Cá nhân (inkan toroku shinseisho) và Thông báo Lựa chọn Người ủy quyền (dairinin sennin todoke)
Bước 2: Nộp mẫu trả lời (kaitosho) từ Mẫu Yêu cầu (shokaisho) được gửi từ văn phòng khu đến người muốn đăng ký.
* Đảm bảo nộp mẫu trả lời đến cùng nơi tiếp nhận mà bạn đã hoàn thành bước 1.

Các mục Cần mang theo Khi Đăng ký Thông qua Người ủy quyền

Con dấu cần đăng ký, con dấu cá nhân của người ủy quyền, Thông báo Lựa chọn Người ủy quyền (dairinin sennin todoke) đã đóng dấu và ký tên bởi cá nhân muốn đăng ký con dấu cá nhân
* Vui lòng thu thập trước các biểu mẫu cần thiết: Đơn đăng ký Con dấu Cá nhân (inkan toroku shinseisho) và Thông báo Lựa chọn Người ủy quyền.

 Đến Đầu Trang