CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Chủ đề > TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 cho trẻ từ 5~11 tuổi (mũi 1, 2)

ここから本文です。

Update date:June 1, 2022

TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 cho trẻ từ 5~11 tuổi (mũi 1, 2)

Đối tượng

Là người thỏa mãn toàn bộ điều kiện sau

 • 5~11 tuổi
 • Là người có đăng ký cư trú tại TP Hamamatsu(giấy tờ chứng minh đang sống)

※Trẻ sau khi tiêm vắc xin mũi 1 xong và đã tròn 12 tuổi thì ở lần tiêm mũi 2 cũng sẽ tiêm vắc xin dành cho trẻ em.

Loại vắc xin/Số lần tiêm chủng 

Loại vắc xin Số lần tiêm chủng Khoảng cách giữa 2 lần tiêm thứ 1 và 2
Vắc xin của công ty Pfizer dành cho trẻ em 2 lần Thông thường là 3 tuần

Nơi tiêm chủng

Bệnh viện và phòng khám

Hội trường tiêm chủng tập trung

 • Trung tâm y tế phúc lợi khu vực phía đông TP Hamamatsu (Cho tới chủ nhật ngày 5/6)
  (Hamamatsushi Minamiku Aoyacho 300 Ikiiki Plaza Tenryugawa 2F)
 • Ngày tiêm chủng: những ngày có ghi ở bên dưới. Mũi 2 cách mũi 1 sau 3 tuần.
Mũi 1 Mũi 2 Thời gian
8/5 29/5 10:00~13:00
14/5 4/6 14:00~17:00
15/5 5/6 10:00~13:00

 

 • Zaza City Hamamatsu (Hamamatsushi Nakaku Kajimachi 15 Zaza City Hamamatsu Nishikan 2F)
 • Ngày tiêm chủng: những ngày có ghi ở bên dưới. Mũi 2 cách mũi 1 sau 3 tuần.
Mũi 1 Mũi 2 Thời gian Bắt đầu đặt lịch
11/6 2/7 10:30~13:30 22/5, từ 9:00 ~
9/7 30/7 10:30~13:30 19/6, từ 9:00 ~

※Chuẩn bị xong chúng tôi sẽ thông báo về kế hoạch sau thời gian trên.

Quy trình tiêm vắc xin

1. Nhận phiếu tiêm chủng

 • TP Hamamatsu đã gởi bưu điện phiếu tiêm chủng (là giấy cần thiết khi tiêm vắc xin) ngày 4/3 (thứ 6) đến địa chỉ đang sống (địa chỉ có trên giấy đăng ký cư trú). Đối với trẻ 4 tuổi, chúng tôi sẽ gửi phiếu tiêm vào tháng trước sinh nhật 5 tuổi của trẻ 
 • Nếu không nhận được giấy thì hãy đăng ký theo các hình thức dưới đây.
 1. Mạng Internet (Tiếng Nhật)
 2. Điện thoại    Tổng đài vắc xin Covid-19 0120-319-567(0 yên)
  ※Thời gian tiếp nhận điện thoại: 9:00-17:00
  ※Có thể nói bằng Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Philippin, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung.
  ※Khi gọi, đầu tiên bạn sẽ nghe thấy tiếng Nhật.
  ※Sau khi nghe thấy giọng nói, vui lòng bấm số theo như hướng dẫn dưới đây. Bạn sẽ có thể nói chuyện với thông dịch.
 • Tiếng Anh:「2」
 • Tiếng Bồ Đào Nha:「3」
 • Các ngôn ngữ khác:「4」(đầu tiên hãy nói ngôn ngữ mà bạn cần thông dịch)

2. Cách thức đặt lịch

Cách1 Khi muốn tiêm tại bệnh viện và phòng khám

Gọi điện thoại trực tiếp đến bệnh viện v..v.. để đặt lịch

Cách2 Khi muốn tiêm tại hội trường tiêm chủng tập trung

Đặt lịch thông qua 1 trong 3 cách viết dưới đây

 1. LINE(tiếng Nhật)
 2. Mạng Internet(tiếng Nhật)
 3. Điện thoại Tổng đài vắc xin Covid-19 0120-319-567(0 yên)
  ※Thời gian tiếp nhận điện thoại: 9:00-17:00
  ※Có thể nói bằng Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Philippin, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung.
  ※Khi gọi, đầu tiên bạn sẽ nghe thấy tiếng Nhật.
  ※Sau khi nghe thấy giọng nói, vui lòng bấm số theo như dưới đây. Bạn sẽ có thể nói chuyện với thông dịch.
  • Tiếng Anh:「2」
  • Tiếng Bồ Đào Nha:「3」
  • Các ngôn ngữ khác:「4」(đầu tiên hãy nói ngôn ngữ mà bạn cần thông dịch)

3. Tiêm vắc xin

Hãy mang những thứ ghi dưới đây, đến chỗ tiêm chủng để tiêm vào ngày tiêm vắc xin

 • Phiếu tiêm chủng
 • Phiếu kiểm tra y tế sơ bộ(viết sẵn trước khi đi đến chỗ tiêm chủng)
 • Giấy tờ tùy thân(thẻ mã số cá nhân my number, thẻ cư trú, thẻ bảo hiểm, v..v..)
 •  Sổ tay thuốc(chỉ những người có)
 • Sổ tay sức khỏe mẹ và bé

Ngoài ra

 • Hãy đưa người giám hộ (cha mẹ) đi cùng khi đi tiêm vắc xin.
 • Cả vắc xin Covid-19 và các loại vắc xin khác đều có thể tiêm được sau 2 tuần kể từ ngày đã tiêm vắc xin khác.