CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Thông tin về Cuộc sống Hàng ngày > Bố trí Kết nối Điện, Ga & Nước

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Bố trí Kết nối Điện, Ga & Nước

Bố trí Kết nối Điện, Ga & Nước

Khi bạn chuyển đến một căn hộ hoặc nhà thuê, bạn có thể yêu cầu đại lý bất động sản hoặc chủ sở hữu kết nối các tiện ích hoặc bạn có thể tự gọi.

Điện (denki)

Chubu Denryoku Văn phòng Hamamatsu 22-1 Kamoe-cho,
Naka-ku, Hamamatsu
ĐT 0120-985-250

Ga

Ga thành phố

Chubu Gas Chi nhánh Hamamatsu 200 Nishizuka-cho,
Higashi-ku, Hamamatsu
ĐT 053-465-1234

Ga Propan

Vui lòng liên hệ với công ty ga địa phương đối với ga propan.

*Các loại ga

Có hai loại ga có thể được sử dụng cho mục đích gia đình - ga thành phố và ga propan. Phụ thuộc vào khu vực bạn sống mà loại ga nào sẽ khả dụng cho gia đình bạn. Sử dụng các thiết bị không phù hợp với loại ga được cung cấp là rất nguy hiểm, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra trước với chủ nhà của bạn.

Nước

Phòng Dịch vụ Nước Thành phố Hamamatsu, Trung tâm Dịch vụ Nước

Đến Đầu Trang

Cách Thanh toán Tiện ích

Có hai phương thức thanh toán hóa đơn. Bạn có thể thanh toán các hóa đơn được gửi cho bạn trước ngày đáo hạn tại ngân hàng, bưu điện hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc bằng cách chuyển tiền tự động qua ngân hàng hoặc tài khoản tiết kiệm bưu điện của bạn.

Đến Đầu Trang

Lưu ý Bổ sung

Ga

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào về ga

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào về ga, hãy đóng van ga ngay lập tức, mở các cửa sổ và không sử dụng lửa trong nhà. Không chạm vào công tắc hoặc phích cắm của mọi thiết bị điện. Vì ga propan nặng hơn không khí, bạn có thể dùng chổi để quét khí ga.

Nước

Khi bạn chuyển chỗ ở

Vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Nước để thông báo rằng bạn sẽ chuyển khỏi nơi cư trú hiện tại của mình trước khi chuyển đi từ 2 ngày đến 1 tuần. Nếu bạn không liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Nước, bạn sẽ tiếp tục bị tính phí ngay cả khi bạn không sử dụng dịch vụ.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào về nước

Liên hệ với chủ nhà của bạn hoặc một trong những nơi sau đây.
(Rò rỉ nước, ngừng nước, nước màu lạ, có hạt trong nước, v.v.)

Liên hệ với Văn phòng Thông tin Nước và Nước thải

Phòng Dịch vụ Nước Thành phố Hamamatsu, Trung tâm Dịch vụ Nước

Đến Đầu Trang