CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:September 29, 2022

Tìm kiếm theo Ban

Phòng Dịch vụ Khu Thành phố tại Văn phòng Khu ở Địa phương

Liên hệ về đăng ký cư trú, thông báo cho người có nhiều quốc tịch, thông báo khai sinh, vv

Địa chỉ / Số Điện thoại
Văn phòng Khu Naka 103-2 Motoshiro-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi

ĐT. 053-457-2125

(Về việc đăng ký cư trú / đăng ký con dấu)

ĐT. 053-457-2131

(Về việc thông báo đăng ký hộ tịch)
Văn phòng Khu Higashi 20-3 Ryutsu-motomachi, Chūō-ku, Hamamatsu-shi

TĐT. 053-424-0154

(Về việc đăng ký cư trú / đăng ký con dấu)

ĐT. 053-424-0159

(Về việc thông báo đăng ký hộ tịch)
Văn phòng Khu Nishi 1-31-1 Yuto, Chūō-ku, Hamamatsu-shi ĐT. 053-597-1115
Văn phòng Khu Minami 600-1 Enoshima-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi

ĐT. 053-425-1348

(Về việc đăng ký cư trú / đăng ký con dấu)

ĐT. 053-425-1352

(Về việc thông báo đăng ký hộ tịch)

Văn phòng Khu Kita 305 Hosoe-cho Kiga, Hamana-ku, Hamamatsu-shi

ĐT. 053-523-1116

(Về việc đăng ký cư trú / đăng ký con dấu)

ĐT. 053-523-2856

(Về việc thông báo đăng ký hộ tịch)
Văn phòng Khu Hamakita 3000 Kibune, Hamana-ku, Hamamatsu-shi

ĐT. 053-587-1111

(Về việc đăng ký cư trú / đăng ký con dấu)

ĐT. 053-587-1112

(Về việc thông báo đăng ký hộ tịch)
Văn phòng Khu Tenryu 481 Futamata-cho Futamata, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi ĐT. 053-922-0019
Giờ

8:30–17:15
*Đóng cửa: cuối tuần, ngày lễ công cộng, kỳ nghỉ lễ Năm Mới (Ngày 29 tháng 12–Ngày 3 tháng 1)

Đến Đầu Trang

Phòng Xúc tiến Khu tại Văn phòng Khu Địa phương

Liên hệ về diễn tập phòng chống thiên tai, hội thảo đào tạo phòng chống thảm họa, mượn video tiếng Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho động đất, v.v.

Văn phòng Khu Naka 053-457-2210 Văn phòng Khu Higashi 053-424-0115
Văn phòng Khu Nishi 053-597-1112 Văn phòng Khu Minami 053-425-1120
Văn phòng Khu Kita 053-523-1112 Văn phòng Khu Hamakita 053-585-1141
Văn phòng Khu Tenryu 053-922-0011

Đến Đầu Trang

Tòa Thị chính Hamamatsu, Ban Nhà ở

Liên hệ về nhà ở thành phố, vv.

Điện thoại

ĐT. 053-457-2455

Giờ

8:30–17:15
 *Đóng cửa: cuối tuần, ngày lễ công cộng, kỳ nghỉ lễ Năm Mới (Ngày 29 tháng 12–Ngày 3 tháng 1)

Đến Đầu Trang

Ban Dịch vụ Nước Thành phố Hamamatsu, Trung tâm Dịch vụ Nước

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì với dịch vụ nước, vv.

Số điện thoại
ĐT (từ điện thoại cố định hoặc điện thoại di động) 053-476-8100
Miễn phí cuộc gọi 0120-09-1132
Giờ
Các ngày trong tuần: 8:00 - 19:00 (không kể Ngày 29 tháng 12 đến Ngày 3 tháng 1)
Cuối tuần và ngày lễ công cộng từ Ngày 10 tháng 3 đến Ngày 10 tháng 4 8:00–19:00 (không kể Ngày 29 tháng 12 đến Ngày 3 tháng 1)

Đến Đầu Trang

Tòa Thị chính Hamamatsu, Phòng Xúc tiến Y tế Cộng đồng

Kế hoạch hóa gia đình, các biện pháp kiểm soát sinh đẻ, kỷ luật/phát triển ngôn ngữ/phát triển trẻ em, xét nghiệm sàng lọc ung thư, tư vấn sức khỏe, tiêm chủng, sức khỏe răng miệng, và hỗ trợ người mắc bệnh khó chữa hoặc bệnh không chữa khỏi đượcv.v.

Địa chỉ / Số Điện thoại
Kế hoạch hóa gia đình, các biện pháp kiểm soát sinh sản,
phát triển trẻ em / phát triển ngôn ngữ / kỷ luật
ĐT 053-453-6117
Xét nghiệm sàng lọc ung thư, tư vấn sức khỏe ĐT 053-453-6125
Tiêm chủng ĐT 053-453-6119
Sức khỏe răng miệng ĐT 053-453-6129
Hỗ trợ người mắc bệnh khó chữa hoặc bệnh không chữa khỏi được ĐT 053-453-6116

Địa chỉ: 2-11-2, Kamoe, Chūō-ku, Hamamatsu-shi

Đến Đầu Trang

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hamamatsu, Ban Vệ sinh & Vệ sinh Công cộng

Hỏi về các thủ tục dành cho các lữ quán (nhà trọ truyền thống), thợ cắt tóc nữ, thẩm mỹ viện v.v., các hoạt động kinh doanh thực phẩm và an toàn thực phẩm, biện pháp phòng ngừa và biện pháp đối phó với các bệnh truyền nhiễm v.v.

Địa chỉ / Số Điện thoại
Về các thủ tục dành cho các lữ quán, thợ cắt tóc nữ, thẩm mỹ viện v.v., ĐT 053-453-6112
Về các hoạt động kinh doanh thực phẩm và an toàn thực phẩm ĐT 053-453-6114
Về các biện pháp phòng ngừa và biện pháp đối phó với các bệnh truyền nhiễm ĐT 053-453-6118

Địa chỉ: 2-11-2, Kamoe, Chūō-ku, Hamamatsu-shi

Đến Đầu Trang

Phòng Tăng cường Sức khỏe tại Văn phòng Phường Địa phương

Liên hệ thắc mắc liên quan đến khám sàng lọc ung thư, kiểm tra sức khỏe trẻ em, tư vấn sức khỏe, trẻ sơ sinh, cặp vợ chồng, đời sống, v.v.

Địa điểm / Số Điện thoại:
Văn phòng Khu Naka ĐT. 053-457-2890 Văn phòng Khu Higashi ĐT. 053-424-0122
Văn phòng Khu Nishi ĐT. 053-597-1174 Văn phòng Khu Minami ĐT 053-425-1590
Văn phòng Khu Kita ĐT. 053-523-3121 Văn phòng Khu Hamakita ĐT. 053-585-1120
Văn phòng Khu Tenryu ĐT. 053-922-0075

Đến Đầu Trang

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Khu Địa phương, vv.

Liên hệ về kiểm tra sức khỏe khi mang thai, kiểm tra sức khỏe cho trẻ em, Cẩm nang Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, tư vấn về phát triển thể chất, tinh thần và sức khỏe của trẻ và bé, cai sữa, vv.

Địa chỉ / Số Điện thoại
Văn phòng phường Naka Ban xây dựng sức khoẻ 103-2 Motoshiro-cho, Chūō-ku ĐT 053-457-2890
Trung tâm phúc lợi và y tế trung ương 596 Itayamachi, Chūō-ku ĐT 053-413-5577
Văn phòng Khu Higashi, Bộ phận Xúc tiến Y tế 20-3 Ryutsu-motomachi, Chūō-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-424-0122
Văn phòng Khu Nishi, Bộ phận Xúc tiến Y tế 1-31-1 Yuto, Chūō-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-597-1174
Văn phòng Khu Minami, Bộ phận Xúc tiến Y tế 600-1 Enoshima-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-425-1590
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Inasa (Khu Kita) 616-5 Inasa-cho Iinoya, Hamana-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-542-0857
Văn phòng phường Hamakita Ban xây dựng sức khoẻ 3000 Kibune, Hamana-ku ĐT 053-585-1120
Văn phòng Khu Tenryu, Bộ phận Xúc tiến Y tế 481 Futamata-cho Futamata, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-922-0075

Đến Đầu Trang

Tòa Thị chính Hamamatsu, Ban Quản lý Khủng hoảng

Liên hệ về diễn tập phòng chống thiên tai, hội thảo đào tạo phòng chống thảm họa, mượn video tiếng Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho động đất, v.v.

Địa chỉ / Số Điện thoại

Địa chỉ: 103-2 Motoshiro-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi ĐT: 053-457-2537

Đến Đầu Trang

Hội đồng Giáo dục Thành phố Hamamatsu, Ban Tổng cục Giáo dục

Về thủ tục nhập học cho các trường tiểu học và trung học cơ sở

Địa chỉ / Số Điện thoại
Ban Giáo dục Tổng hợp 6F, 1-2-1, Chuo, Chūō-ku, Hamamatsu-shi ĐT. 053-457-2406

Đến Đầu Trang

Hội đồng Giáo dục Thành phố Hamamatsu, Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Toàn diện

Hướng dẫn về việc bắt đầu đi học (thông tin về hệ thống trường học), Tư vấn Giáo dục
*Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh (Vui lòng gọi trước nếu cần phiên dịch)

Địa chỉ / Số Điện thoại
Ban Phát triển Giáo dục 7F, 1-2-1, Chuo, Chūō-ku, Hamamatsu-shi ĐT. 053-457-2424
Giờ

Thứ hai–Thứ sáu (trừ ngày lễ công cộng, kỳ nghỉ lễ Năm Mới) 8:30–17:15

Đến Đầu Trang

Tòa Thị chính Hamamatsu, Ban Tổng cục Thuế

Liên hệ về việc thanh toán thuế thành phố, hoàn tiền/thanh toán chuyển khoản ngân hàng, thủ tục thuế xe máy và chứng chỉ thuế

Số điện thoại

ĐT. 053-457-2141

Đến Đầu Trang

Tòa Thị chính Hamamatsu Chi nhánh Genmoku, Ban Thuế Thành phố

Liên hệ về thuế cư trú cá nhân, thuế xe cơ giới, vv.

Số điện thoại

ĐT. 053-457-2144

Đến Đầu Trang

Chi nhánh thành phố Hamamatsu Genmoku, Phòng thuế tài sản

Liên hệ về thuế tài sản, vv

Số điện thoại

ĐT. 053-457-2157

Đến Đầu Trang

Tòa Thị chính Hamamatsu Chi nhánh Genmoku, Ban Phương thức Thu thuế

Liên hệ về việc nộp thuế, vv.

Số điện thoại

ĐT. 053-457-2259

Đến Đầu Trang

Tòa Thị chính Hamamatsu, Ban Xử lý Chất thải

Rác mà thành phố không thu gom, vv.

Số điện thoại

ĐT. 053-453-0011

Đến Đầu Trang

Trung tâm Liên văn hóa Hamamatsu

(Do Quỹ Hamamatsu về Trao đổi và Truyền thông Quốc tế quản lý)

Địa chỉ / Số Điện thoại
Địa chỉ 〒430-0916 Trung tâm CREATE Hamamatsu 4F, 2-1 Hayauma-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi
ĐT/Fax ĐT. 053-458-2170 / Fax. 053-458-2197
Giờ

9:00–17:30
*Chỉ đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ Năm Mới.

Đến Đầu Trang

Địa điểm bạn có thể thay đổi, lấy và gia hạn giấy phép lái xe

Liên hệ về việc thay đổi, lấy và gia hạn giấy phép lái xe

Trung tâm Cấp Giấy phép Lái xe Seibu 3220, Komatsu, Hamana-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-587-2000
Sở Cảnh sát Hamamatsu Chuo 5-28-1, Sumiyoshi, Chūō-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-475-0110
Sở Cảnh sát Hamamatsu Higashi 14-10, Aioi-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-460-0110
Sở cảnh sát Hamamatsu Nishi 3452-1, Oohitomicho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-484-0110
Sở cảnh sát Hamakita 3218, Komatsu, Hamana-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-585-0110
Sở cảnh sát Tenryu 8-3, Akura, Futamata-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-926-0110
Sở cảnh sát Hosoe 4640, Kiga, Hosoe-cho, Hamana-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-522-0110

Đến Đầu Trang

Văn phòng Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản

Tư vấn về các khoản lương hưu, thanh toán một lần khi rút tiền, vv.

Địa chỉ / Số Điện thoại
Văn phòng Dịch vụ Hưu trí Hamamatsu Nishi 302-1 Takamachi, Chūō-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-456-8511
Văn phòng Dịch vụ Hưu trí Hamamatsu Higashi 188 Tenryugawa-cho, Chūō-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-421-0192
Giờ

*Đóng cửa: cuối tuần, ngày lễ công cộng

Đến Đầu Trang

Tòa Thị chính Hamamatsu, Ban Sức khỏe & Phúc lợi cho Người khuyết tật

Liên hệ về các dịch vụ tài chính và hàng ngày dành cho người khuyết tật về thể chất và/hoặc trí tuệ, v.v.

Số điện thoại

ĐT. 053-457-2863

Sổ tay sức khỏe và phúc lợi bệnh tâm thần, chi phí y tế hỗ trợ tự lập (bệnh nhân tâm thần ngoại trú) ĐT. 053-457-2213
Dịch vụ trợ giúp tại nhà, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ ban ngày ĐT. 053-457-2863
Về trợ cấp / hỗ trợ chi phí y tế hay dịch vụ hằng ngày khác ĐT. 053-457-2212

Đến Đầu Trang

Tòa Thị chính Hamamatsu, Ban Phúc lợi dành cho Người cao tuổi

Liên hệ về các dịch vụ phúc lợi xã hội cho người cao tuổi, vv.

Số điện thoại

ĐT. 053-457-2789

Đến Đầu Trang

Tòa Thị chính Hamamatsu, Ban Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn

Liên hệ về hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn, vv.

Số điện thoại

ĐT. 053-457-2374

Đến Đầu Trang

Tòa Thị chính Hamamatsu, Ban Hưu trí & Bảo hiểm Y tế Quốc gia

Liên hệ về hệ thống Bảo hiểm Y tế Quốc gia, Hệ thống Bảo hiểm Y tế Người cao tuổi Giai đoạn sau vv.

Số điện thoại

ĐT 053-457-2888

Đến Đầu Trang

Ban Phúc lợi Xã hội tại Văn phòng Khu ở Địa phương

(Dịch vụ dành cho trẻ em và hộ gia đình mẹ đơn thân) Liên hệ về Trợ cấp cho Trẻ em / Trợ cấp Chi phí Y tế cho Trẻ sơ sinh / Trợ cấp Chi phí Y tế cho gia đình có Học sinh Trường Tiểu học / Trung học cơ sở / Trung học phổ thông / cơ sở hỗ trợ sinh kế cho bà mẹ và trẻ em / Quỹ Phúc lợi cho Goá phụ và Mẹ Đơn thân, phúc lợi công cộng (trừ Khu Naka), tình nguyện viên phúc lợi và tình nguyện viên phúc lợi trẻ em, phòng tư vấn gia đình và trẻ em, tư vấn mẹ-con, tư vấn cho phụ nữ, nhập học trường mẫu giáo, vv.

Số điện thoại
Văn phòng Khu Naka ĐT. 053-457-2051 Văn phòng Khu Higashi ĐT. 053-424-0173
Văn phòng Khu Nishi ĐT. 053-597-1118 Văn phòng Khu Minami ĐT. 053-425-1460
Văn phòng Khu Kita ĐT. 053-523-3111 Văn phòng Khu Hamakita ĐT. 053-585-1121
Văn phòng Khu Tenryu ĐT. 053-922-0018
Giờ

8:30–17:15
*Đóng cửa: cuối tuần, ngày lễ công cộng, kỳ nghỉ lễ Năm Mới (Ngày 29 tháng 12–Ngày 3 tháng 1)

Đến Đầu Trang

Văn phòng Khu Naka, Ban Phúc lợi Công cộng

Liên hệ về phúc lợi công cộng (chỉ dành cho cư dân của khu Naka)

Số điện thoại

ĐT 053-457-2056

Giờ

8:30–17:15
*Đóng cửa: cuối tuần, ngày lễ công cộng, kỳ nghỉ lễ Năm Mới (Ngày 29 tháng 12–Ngày 3 tháng 1)

Đến Đầu Trang

Ban Bảo hiểm Y tế và Hỗ trợ Công dân Cao tuổi tại Văn phòng Khu Địa phương

Liên hệ về thông báo về Trợ cấp Thai sản Một Lần, Bảo hiểm Y tế Quốc gia, v.v.

Số điện thoại
Văn phòng Khu Naka ĐT. 053-457-2216 Văn phòng Khu Higashi ĐT. 053-424-0183
Văn phòng Khu Nishi ĐT. 053-597-1166 Văn phòng Khu Minami ĐT. 053-425-1582
Văn phòng Khu Kita ĐT. 053-523-2864 Văn phòng Khu Hamakita ĐT. 053-585-1125
Văn phòng Khu Tenryu ĐT. 053-922-0021
Giờ

8:30–17:15
*Đóng cửa: cuối tuần, ngày lễ công cộng, kỳ nghỉ lễ Năm Mới (Ngày 29 tháng 12–Ngày 3 tháng 1)

Đến Đầu Trang