CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Basura & Pagre-resiklo > Bsurang pwedeng iresiklo, Group collection items

ここから本文です。

Update date:June 20, 2022

Bsurang pwedeng iresiklo, Group collection items

Tungkol sa group collection

Isinasagawa ito sa local children's association, sa PTA ng Elementarya at junior high school, at sa asosasyon ng mga residente.
Mga basurang kokolektahin, petsa ng pangongolekta, at paraan ng pangongolekta (tie up with paper string, or smash canned aluminum etc.) are different in the area. Please ask the group to collect.
Magyaring magtanong sa residenteng malapit sa iyong tahanan kung hindi niyo alam kung paanosumali sa local group collection.

Petsa ng paglabas ng basura

Depende sa lugar na tinitirhan.

Paano dalhin palabas ang basura

Pwedeng dalhin sa local group collection o sa lugar ng pagreresiklo (reproduction resources supplier).

Mga halimbawa ng basurang pwede para sa local group collection

Dyaryo / magasin Lumang damit Produktong aluminum
Dyaryo / magasin Tela Produktong aluminum
Corrugated cardboard Mga boteng pwedeng ibalik Iba pang papel
(paper packs, atbp.)
Corrugated cardboard Mga boteng pwedeng ibalik Iba pang papel (paper packs, atbp.)
Magasin, nareresiklong papel    
Magasin, nareresiklong papel    

Sa Pinakataas na Pahina

Tungkol sa mga lugar na pangongolekta ng recyclables

Nangongolekta kami ng mga nareresiklong basura (syaryo, magasin, papel, corrugated cardboard, lumang damit, mga puno at halaman) mula sa mga kabahayan sa mga pasilidad ng lungsod.

Collecting station Address Petsa ng pangongolekta Bagay na kinokolekta Mga katanungan
Papel sa dyaryo Papel sa magasin Corrugated cardboard Damit
West cleaning factory* Chūō-ku Shinohara-tyo 26098-1

Martes hanggang Linggo 9:00 until 16:00
Lunes (holiday lang pwede), maliban sa 29/Dec hanggang 3/Jan

Mangyaring makipag-ugnay sa amin sa panahon ng Golden Linggo at bagong taon pista opisyal.

053-440-5374
Heiwa Final Disposal Chūō-ku Hiramatsu-tyo 77 Lunes - Biyernes 8:30 hanggang 16:00 053-487-1131
Hamakita cleaning center Hamana-ku Nagashima 954 Lunes - Biyernes 8:30 hanggang 16:00
Sa mga kaso ng Golden Week holiday panahon at New Year, kontakin ang pag-install.
053-586-8686
Tenryu disposal facilities Tenryu-ku Ogawa 558-3 Lunes - Biyernes 8:30 hanggang 16:00
Sa mga kaso ng Golden Week holiday panahon at New Year, kontakin ang pag-install.
053-983-2121
Misakubo-sakuma clean center Tenryu-ku Misakubo-tyo Okuryouke 2258 Lunes - Biyernes 8:30 hanggang 16:00
Sa mga kaso ng Golden Week holiday panahon at New Year, kontakin ang pag-install.
053-987-1957
Genmoku Buntyosha Chūō-ku Genmoku-tyo 120-1 Lunes - Biyernes 9:00 hanggang 17:00
liban sa holiday, at 29/Disyembre hanggang 3/Enero
Dibisyon ng Promosyon para sa Pagbawas ng Basura
053-453-6192
South ward office Chūō-ku Enoshima-tyo 600-1 Araw-araw, 9:00 hanggang 17:00
liban sa 29/Disyembre hanggang 3/Enero
North ward office Hamana-ku Hosoe-tyo Kiga 305 Araw-araw, 9:00 hanggang 17:00
liban sa 29/Disyembre hanggang 3/Enero
Tenryu ward office Tenryu-ku Futamata-tyo Futamata 481 Araw-araw, 9:00 hanggang 17:00
liban sa 29/Disyembre hanggang 3/Enero
Misakubo Center pang Pakikipagtulungan Tenryu-ku, Misakubo-cho, Okuryouke 2980-1 Lunes hanggang Biyernes Alas 9 hanggang Alas 5 ng hapon
Hindi maaaring magdala sa holiday, at sa Disyember 29 hanngang Enero 3.
History at Folklore Hall Tenryu-ku, Sakuma-cho, Sakuma 429-1 Lunes hanggang Biyernes Alas 9 hanggang Alas 5 ng hapon
Hindi maaaring magdala sa holiday, at sa Disyember 29 hanngang Enero 3.
Urakawa Fureai Center Tenryu-ku, Sakuma-cho, Urakawa 2794-1 Lunes hanggang Biyernes Alas 9 hanggang Alas 5 ng hapon
Hindi maaaring magdala sa holiday, at sa Disyember 29 hanngang Enero 3.
Yamaga Fureai Center Tenryu-ku, Sakuma-cho, Ooi 2415-1 Lunes hanggang Biyernes Alas 9 hanggang Alas 5 ng hapon
Hindi maaaring magdala sa holiday, at sa Disyember 29 hanngang Enero 3.
Haruno Center pang Pakikipagtulungan Tenryu-ku, Haruno-cho, Miyakawa 1467-2 Araw-araw, 9 hanggang Alas 5 ng hapon
Hindi maaaring magdala sa holiday, at sa Disyember 29 hanngang Enero 3.

*Pwede ring kolektahin sa West cleaning factory ang mga sumusunod: latang gawa sa aluminyo, mga berde at kulay-kapeng bote, at mga bote bote ng beer (malaki at katamtaman)

*maliit na kagamitan sa bahay  o appliances, ginamit tempura langis, ginamit ink cartridges, at balahibo futon ay  nakokolekta at maaring i-recycled, mangyaring makipag-ugnay sa Garbage Pagbabawas Promotion Division (TEL053-453-6192) para sa koleksyon ng mga lokasyon.

Sa Pinakataas na Pahina