CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

ここから本文です。

Update date:March 8, 2022

Hindi nasusunog na basura

Mga nasusunog na basura na di hihigit sa 60cm ang laki

Petsa ng paglabas ng basura

(kulay ng petsa ng pangongolekta ng basura) Asul na frame na araw sa “Kalendaryo ng magkahiwalay na koleksyon”

Paano dalhin palabas ang basura

Gumamit ng Hamamatsu city Household rubbish bags
*Paalala* Simula sa ika-1 ng Abril, hindi na pinapayagan ang paggamit ng plastik bilang basurahan.

Sa Pinakataas na Pahina

Halimbawa ng Hindi Nasusunog na basura

Mga oven toaster Hair dryers / radio-cassette decks Mga laruan
(baterya at mga gamit na gumagamit ng kuryente)
Mga oven toaster Hair dryers / radio-cassette decks Mga laruan(baterya at mga gamit na gumagamit ng kuryente)
Mga payong mga kaldero, mga kawali Baso/ Tasa / Seramik/ Salamin
Mga payong mga kaldero, mga kawali Baso/ Tasa / Seramik/ Salamin
Mga bote ng kosmetiks Mapanganib na kubyertos *
Mga bote ng kosmetiks mapanganib na kubyertos, glass

*Balutin ng papel o kaya'y ilagay sa kahon at isulat sa labas kung ano ang laman.

Sa Pinakataas na Pahina