CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Basura & Pagre-resiklo > Pagbabawal sa paglabas ng basura at mga bagay na pwedeng iresiklo

ここから本文です。

Update date:April 1, 2023

Pagbabawal sa paglabas ng basura at mga bagay na pwedeng iresiklo

1. Buod

Ang basura at resources na ibinigay sa mga istasyon ng koleksyon ng basura sa lungsod ay hindi dapat kolektahin at dalhin ng mga tao maliban sa mga hiniling ng lungsod at lungsod.

* Pang Group koleksyon ng mga mapagkukunan na inisyu gamit ang mga site ng koleksyon ng basura ay ipinagbabawal mula sa pagiging kinuha ng mga tao maliban sa mga hinihiling ng mga lokal na residente' asosasyon, PDAs, atbp at ang mga organisasyong ito.

2. Paglabag

Maaari kang magbayad ng multang di hihigit sa 200,000 yen o humarap sa korte at marinig ang iyong buong pangalan sa paglilitis.

3. Layunin

  • Maiwasan ang pagbaba ng kamalayan ng mga tao sa paghihiwalay ng basura ayon sa uri
  • Mas ligtas at mas matiwasay na kapaligiran sa pagtatapon ng basura.
  • Maiwasan ang pagkalat ng mga basura sa collection sites at masiguro ang kalinisan ng paligid.
  • Masiguro ang tamang pagproseso bilang ang lungsod ang aako ng responsibilidad, at maitama ang pagtrato sa basura

4. Mga basurang di pwedeng dalhin palabas ng collection site

4.Mga basurang di pwedeng dalhin palabas ng <i>collection site</

  • Mga basurrang naidala na sa collection site (non-burnable metal, Can etc.)
  • Mga basurang kailangan ng pagtawag sa contact (bicycle, household electrical appliance)
  • Mga basurang naidala na sa collection site nang naka-grupo (canned aluminum, corrugated cardboard, clothes)

Leaflet for common knowledge which cannot take away

Sa Pinakataas na Pahina

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.