CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Basura & Pagre-resiklo > Mga batayang panuntunan sa pagtatapon ng basura

ここから本文です。

Update date:September 29, 2022

Mga batayang panuntunan sa pagtatapon ng basura

Sundin ang limang panuntunan

1. Ang mga basura ay dapat itapon sa itinalagang lokal na lugar ng koleksyon sa inyong komunidad.

Magtanong sa mga kapitbahay kung sakaling hindi mo alam ang lokal na lugar ng koleksiyon.

※Ang iligal na pagtatapon ng basura ay isang krimen. Mangyarin Itigil natin ito.

2. Tingnan ang Kalendaryo ng Pangongolekta ng basura sa mga nakatakdang araw ng pagtatapon.

Piliin ang kalendaryo para lugar na iyong tinitirhan.
*Mangyari lamang na i- click ang ward sa

Naka Ward /  Higashi Ward /  Nishi Ward /  Minami Ward /  Kita Ward /  Hamakita Ward /  Tenryu Ward

Ipinamimigay namin ang separated collection calendar sa bawat pamilya simula noong Pebrero. Mayroon din nito sa city hall, sa ward office, at sa collaboration center have.
Iba-iba ang separated collection calendars depende sa lugar na tinitirhan. Mangyaring ikumpirma muna ang uri ng separated collection calendar na gagamitin bago magtapon ng basura

3. Ilabas ang mga basura bago mag-8:30 ng umaga sa nakatakdang araw ng koleksiyon.

Maaari kang maglabas ng hanggang 3 bag sa isang beses. Kung gusto mong maglabas ng marami, pakitingnan ang iskedyul ng  "Maraming basura".

4. Maingat na paghiwalayin at i-grupo ang inyong basura.

Gamitin ang lalagyan ng basura para sa mga tahanan sa lungsod ng Hamamatsu at saka ilabas ang mga basura.

5.Gamitin ang lalagyan ng basura para sa mga tahanan sa lungsod ng Hamamatsu at saka ilabas ang mga basura.

Mayroong nakatalagang anim na kategorya.

6.Kausapin ang mga kapit bahay at sundin ang mga patakaran.

Sa Pinakataas na Pahina

Makipag-ugnayan tungkol sa pagtatapon ng basura

Kung ikaw ay nakatira sa ibang lugar, tingnan at sunding maigi ang tsart sa paghihiwalay ng basura ng inyong lugar. Para sa iba pang detalye, tumawag sa:

Naka Ward / Higashi Ward Tanggapan ng pagkolekta sa Hokubu Tel 053-431-5385
Nishi Ward / Kita Ward Heiwa cleaning office Tel 053-487-1131
Minami Ward South cleaning office Tel 053-425-3680
Hamakita Ward Tanggapan ng Kapaligiran ng Hamakita Tel 053-586-8686
Tenryu Ward Tanggapan ng Kapaligiran ng Tenryu Tel 053-983-2121
Tenryu Ward(Rehiyon sa pagitan ng Misakubo at Sakuma) Misakubo-sakuma Clean Center Tel 053-987-1957

Sa Pinakataas na Pahina