CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Basura & Pagre-resiklo > Naireresiklong basura ("Bottle, Can, Plastic bottle")

ここから本文です。

Update date:September 29, 2022

Naireresiklong basura ("Bottle, Can, Plastic bottle")

Mga bote,Lata,PET Bottle

Petsa ng paglabas ng basura

(Kulay ng araw na kolektahin) ★ Ang araw sa dilaw-berdeng frame ng "Separate Collection Calendar"

Paano dalhin palabas ang basura

Hugasang mabuti at ilagay sa tamang kulay na lalagyan.

Sa Pinakataas na Pahina

Mga bote

Mga boteng walang kulay / Mga boteng brown Paraan ng pagtatapon
Bote ng inumin o pagkain Tanggalin ang takip
Tanggalin ang takip
Banlawan ng Tubig
Banlawan ng Tubig

Ilagay ang walang kulay at transparent na mga bote sa isang puting lalagyan

Ilagay ang brown bote sa brown na lalagyan.

Mga iba pang  na may kulay (asul, itim, berde) ay dapat ilagay sa isang itim na lalagyan.

Sa Pinakataas na Pahina

Lata

Lata ng pagkain /Lata ng Aerosol
Lata ng pagkain /Lata ng Aerosol  

Mga Lata
Mga Lata

Ilagay ito sa asul na lalagyan o lambat.

Sa Pinakataas na Pahina

Mga PET Bottle

Mga  PET bottle na may ganitong marka Paraan ng pagtatapon

* Ang mga label at takip ay ilalabas sa araw ng plastic mark. 

Mga gamit na may marka

Tanggalin lahat ng takip at labelTanggalin lahat ng takip at label
Banlawan ng tubigBanlawan ng tubig
Pitpitin at itaponPitpitin at itapon

Mga PET Bottle
Mga PET Bottle

Ilagay ito sa dilaw na lalagyan o lambat.

Sa Pinakataas na Pahina