CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

ここから本文です。

Update date:October 20, 2022

Pagresiklo ng "midori"

Pagresiklo ng "midori"

Nagreresiklo kami ng mga patay na bulaklak, dahon, at sanga (hanggang 1 m ang haba at 15 cm and diameter) mula sa mga kabahayan. (Pakiuwi ang mga pantali at lalagyang ginamit niyo sa pag-iipon ng mga ito)

Collecting station Address Petsa ng pangongolekta Mga katanungan
Heiwa Final Disposal Nishi-ku Hiramatsu-tyo 77 Lunes - Biyernes 8:30 hanggang 16:00
Sa mga kaso ng Golden Week holiday panahon at New Year, kontakin ang pag-install.
053-487-1131
Hamakita cleaning center Hamakita-ku Ngashima 954 Lunes - Biyernes 8:30 hanggang 16:00
Sa mga kaso ng Golden Week holiday panahon at New Year, kontakin ang pag-install.
053-586-8686
South cleaning office Minami-ku Enoshima-tyo 1715 Lunes - Biyernes 8:30 hanggang 16:00
Ika-1, ika-3 at ika-5 na Linggo ng bawat buwan 8:30 hanggang 16:00
Sa mga kaso ng Golden Week holiday panahon at New Year, kontakin ang pag-install.
053-425-3680
Hosoe Recycle station of midori Kita-ku Hosoe-tyo Nakagawa 870-3 Ikalawa at Ikaapat na Linggo ng bawat buwan,
8:30 hanggang 16:00
Dibisyon ng Promosyon para sa Pagbawas ng Basura
053-453-6192
Tenryu waste disposal Factory Tenryu-ku Ogawa 558-3 Lunes - Biyernes 8:30 hanggang 16:00
Sa mga kaso ng Golden Week holiday panahon at New Year, kontakin ang pag-install.
053-983-2121
Misakubo-sakuma Clean Center Tenryu-ku Misakubo-tyo Okuryouke 2258 Lunes - Biyernes 8:30 hanggang 16:00
Sa mga kaso ng Golden Week holiday panahon at New Year, kontakin ang pag-install.
053-987-1957

Sa Pinakataas na Pahina

Bago ilabas ang basura

maari ba itong i-recycle?

Bago ito itapon, isipin muna kung maaari pa itong gamitin sa kung ano man.

Ayusin at muling gamitin

Gamitin ang flea market at recycle shop

Ibigay sa taong may gusto

Sa Pinakataas na Pahina