CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

ここから本文です。

Update date:June 20, 2022

Nasusunog na basura

Mga nasusunog na basura na di hihigit sa 60cm ang laki

Petsa ng paglabas ng basura

(kulay ng petsa ng pangongolekta ng basura) Pink na araw sa “Kalendaryo ng magkahiwalay na koleksyon”

Paano dalhin palabas ang basura

Gumamit ng Hamamatsu city Household rubbish bags
*Paalala* Simula sa ika-1 ng Abril, hindi na pinapayagan ang paggamit ng plastik bilang basurahan.

Sa Pinakataas na Pahina

Halimbawa ng Nasusunog na basura

Sariwang basura Sariwang BasuraPigain ang natitirang mga katas.
Produktong gawa sa papel Produktong gawa sa papel
Mga hindi na maaaring gamitin muli tulad ng mga tisyu at nappy.
Kahoy Kahoy
Pinagputol-putol sa mga pirasong mas maikli sa habang 60cm at kapal na 5cm at magkakasamang itinali sa maliliit na bigkis.
*1 Kinolekta sa mga pasilidad sa lungsod, atbp.(Pagresiklo ng "midori")
Mantika Mantika
Hugasan at ibabad sa tubig ang mga bagay na gawa sa tela o papel kung maliit lang
*1 Kinolekta sa mga pasilidad sa lungsod, atbp.
Futon/karpet Futon/karpet
Pira-pirasuhin na hindi lalaki sa 60cm ang haba bago itapon. Maaari ring itapon bilang malalaking basura.
Tumawag kung ang itatapon at mahigit sa 60cm nang hindi pinuputol o hinahati.
Mga video cassette tape

Itapon bilang nasusunog na basura dahil kung itatapon ito bilang hindi nasusunog na basura, maaaring magkabuhol-buhol ang tape nito sa mga gumagalaw na bahagi ng makinarya.

Muwebles na gawa sa kahoy Pira-pirasuhin na hindi lalaki sa 60cm ang haba at pagbugkusin.
Plastik na lalagyan Itapon ang mga bagay na gawa sa matitigas na plastik tulad ng mga hanger, balde, or paso, helmet bilang basurang nasusunog

*1Pangongolekta ng tempura oil na gamit na

Kolektahin ang waste edible oil mula sa kabahayan (tempura oil of the plant system) sa mga panlungsod na pasilidad (cleaning, environmental establishment, ward office, collaboration center, fire department)
Mangyaring tumawag sa Dibisyon ng Promosyon para sa Pagbawas ng Basura (TEL053-453-6192) para sa mga detalye.

Sa Pinakataas na Pahina