CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Các vật dụng Đặc biệt

Vứt bỏ các Vật dụng Đặc biệt

Các vật dụng đặc biệt gồm ống đèn huỳnh quang, pin, nhiệt kế thủy ngân, bật lửa và bình xịt (bình khí để bàn).

Ngày thu gom

Màu ngày thu gom: ★Các ngày được đánh dấu màu xanh đậm trên Lịch Thu gom Rác.

Vứt bỏ

Đặt các vật dụng đặc biệt vào thùng đựng được sử dụng cho chai, lon hoặc chai PET ở điểm thu gom rác. Tách các ống đèn huỳnh quang vào thùng đựng riêng.

Đến Đầu Trang

Ống đèn huỳnh quang

Ống đèn huỳnh quang
Để tránh vỡ, hãy đặt ống đèn vào hộp của ống đèn thay thế hoặc bọc bằng giấy báo. Nếu ống đèn bị vỡ, hãy vứt bỏ như "Rác Không Đốt được".

box

Vứt vào thùng chỉ có đèn ống huỳnh quang.

Các loại pin:
Pin D, C, AA, AAA và N
Pin đồng xu và pin cúc áo
Pin sạc nhỏ (không bao gồm pin xe hơi)

電池(いろいろな種類の電池)

※Không thể vứt bình ắc quy ô tô. Hãy nhờ nhà cung cấp chuyên môn, chẳng hạn như cửa hàng bán bình ắc quy ô tô, v.v.

box

Vứt vào thùng không có đèn ống huỳnh quang.

Nhiệt kế thủy ngân

Huyết áp kế thủy ngân

水銀体温計
Đặt vào một chiếc hộp, v.v…
Bật lửa ライター
Sử dụng hết trước khi vứt bỏ.
Bình xịt
(bình khí để bàn)
スプレー缶
Sử dụng hết trước khi vứt bỏ.

Đến Đầu Trang