CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Rác thải & Tái chế > Vật liệu và Vật dụng Tái chế được Các Nhóm Cư dân Khu phố Thu gom

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Vật liệu và Vật dụng Tái chế được Các Nhóm Cư dân Khu phố Thu gom

Thu gom Theo Nhóm

Thu gom theo nhóm được thực hiện bởi các nhóm trẻ em địa phương, PTA của các trường tiểu học hoặc trung học cơ sở, hiệp hội cư dân khu phố, v.v...
Các vật dụng được thu gom, ngày thu gom và phương pháp thu gom (có nên buộc giấy bằng dây, có nên đập lon, v.v...) khác nhau tùy theo khu vực do đó hãy tham khảo nhóm tại địa phương của bạn.
Khi bạn không biết nhóm cư dân khu phố ở địa phương của bạn là gì, hãy hỏi hàng xóm.

Ngày thu gom

Khác nhau cho mỗi khu vực lân cận

Vứt bỏ

Vứt bỏ tại điểm thu gom theo nhóm ở địa phương của bạn hoặc mang đến trung tâm tái chế.

Ví dụ về các vật dụng được các nhóm cư dân khu phố thu gom

Báo Quần áo cũ Lon nhôm
Báo Vải Lon nhôm
Bìa cứng Chai có thể đổi Các sản phẩm giấy khác
(thùng giấy, v.v...)
Bìa cứng Chai có thể đổi Các sản phẩm giấy khác (thùng giấy, v.v …) 
Tạp chí, giấy linh tinh    
Tạp chí, giấy linh tinh    

Đến Đầu Trang

Điểm Thu gom Vật liệu Tái chế

Các vật liệu tái chế trong gia đình (báo, tạp chí, giấy linh tinh, bìa cứng, quần áo cũ áo, thực vật, v.v...) được các cơ sở của thành phố thu gom.

   

Địa điểm Thu gom Địa chỉ Ngày Giờ Thu gom Các vật dụng thu gom Liên hệ
Báo Tạp chí,
 Giấy linh tinh
Bìa cứng Quần áo cũ
Nhà máy Xử lý Rác Seibu* Nishi-ku, Shinohara-cho 26098-1

Thứ ba–Chủ nhật, 9:00 sáng–4:00 chiều.
Không thu gom vào Thứ hai (trừ ngày lễ) hoặc Ngày 29 tháng mười hai-Ngày 3 Tháng một

Vui lòng liên hệ trước vào các dịp Tuần lễ vàng và cuối năm đầu năm.

053-440-5374
Bãi xử lý cuối Heiwa Nishi-ku, Hiramatsu-cho 77 Thứ hai–Thứ sáu, 8:30 sáng –4:00 chiều 053-487-1131
Trung tâm Rác Hamakita Hamakita-ku, Nagashima 954 Thứ hai–Thứ sáu, 8:30 sáng–4:00 chiều
Để biết giờ trong Tuần lễ Vàng hoặc Kỳ nghỉ Năm mới, vui lòng liên hệ với cơ sở
053-586-8686
Nhà máy Xử lý Rác Tenryu Tenryu-ku, Ogawa 558-3 Thứ hai–Thứ sáu, 8:30 sáng–4:00 chiều
Để biết giờ trong Tuần lễ Vàng hoặc Kỳ nghỉ Năm mới, vui lòng liên hệ với cơ sở
053-983-2121
Trung tâm Vệ sinh Misakubo & Sakuma Tenryu-ku, Misakubo-cho, Okuryoke 2258 Thứ hai–Thứ sáu, 8:30 sáng–4:00 chiều
Để biết giờ trong Tuần lễ Vàng hoặc Kỳ nghỉ Năm mới, vui lòng liên hệ với cơ sở
053-987-1957
Văn phòng Chi nhánh Genmoku Naka-ku, Genmoku-cho 120-1 Thứ hai–Thứ sáu, 9:00 sáng–5:00 chiều
Không thu gom vào ngày lễ, Ngày 29 tháng mười hai-Ngày 3 tháng một
Bộ phận Xúc tiến Giảm thiểu Rác
 053-453-6192
Văn phòng Khu Minami Minami-ku, Enoshima-cho 600-1 Hàng ngày 9:00 sáng–5:00 chiều
Không thu gom vào Ngày 29 tháng mười hai-Ngày 3 tháng một
Văn phòng Khu Kita Kita-ku, Hosoe-cho, Kiga 305 Hàng ngày 9:00 sáng–5:00 chiều
Không thu gom vào Ngày 29 tháng mười hai-Ngày 3 tháng một
Văn phòng Khu Tenryu Tenryu-ku, Futamata-cho, Futamata 481 Hàng ngày 9:00 sáng–5:00 chiều
Không thu gom vào Ngày 29 tháng mười hai-Ngày 3 tháng một
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Misakubo Tenryu-ku, Misakubo-cho, Okuryoke 2980-1 Thứ hai–Thứ sáu, 9:00 sáng–5:00 chiều
Không thu gom vào ngày lễ, Ngày 29 tháng mười hai-Ngày 3 tháng một
Phòng Lịch sử và Văn hóa Dân gian Sakuma Tenryu-ku, Sakuma-cho, Sakuma 429-1 Thứ hai–Thứ sáu, 9:00 sáng–5:00 chiều
Không thu gom vào ngày lễ, Ngày 29 tháng mười hai-Ngày 3 tháng một
Trung tâm Cộng đồng Urakawa Fureai Tenryu-ku Sakuma-cho, Urakawa 2794-1 Thứ hai–Thứ sáu, 9:00 sáng–5:00 chiều
Không thu gom vào ngày lễ, Ngày 29 tháng mười hai-Ngày 3 tháng một
Trung tâm Cộng đồng Yamaka Fureai Tenryu-ku, Sakuma-cho, Oi 2415-1 Thứ hai–Thứ sáu, 9:00 sáng–5:00 chiều
Không thu gom vào ngày lễ, Ngày 29 tháng mười hai-Ngày 3 tháng một
Trung tâm Hợp tác Cộng đồng Haruno Tenryu-ku, Haruno-cho, Miyagawa 1467-2 Hàng ngày, 9:00 sáng–5:00 chiều
Không thu gom vào ngày lễ, Ngày 29 tháng mười hai-Ngày 3 tháng một

※Nhà máy Xử lý Rác Seibu cũng thu gom lon nhôm, chai thủy tinh 1,8 lít (nâu/xanh) và chai bia (lớn/trung bình).

※Chúng tôi cũng thu gom, tái chế các thiết bị gia dụng cỡ nhỏ, dầu chiên tempura đã qua sử dụng, hộp mực in đã qua sử dụng, chăn lông vũ. Vui lòng liên hệ với Bộ phận Xúc tiến Giảm thiểu Chất thải (TEL 053-453-6192) để biết địa điểm thu gom.

Đến Đầu Trang