CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:October 20, 2022

Tái chế Cây xanh

Tái chế Cây xanh

Tái chế lá, hoa và cành cây (dài tối đa 1 m và dày 15 cm) từ nhà của bạn. (Mang về nhà dây và túi của bạn.)

Địa điểm Thu gom Địa chỉ Ngày Giờ Thu gom Liên hệ
Bãi xử lý cuối Heiwa Nishi-ku, Hiramatsu-cho 77 Thứ hai–Thứ sáu, 8:30 sáng–4:00 chiều
Để biết giờ trong Tuần lễ Vàng hoặc Kỳ nghỉ Năm mới, vui lòng liên hệ với cơ sở.
053-487-1131
Trung tâm Rác Hamakita Hamakita-ku, Nagashima 954 Thứ hai–Thứ sáu, 8:30 sáng–4:00 chiều
Để biết giờ trong Tuần lễ Vàng hoặc Kỳ nghỉ Năm mới, vui lòng liên hệ với cơ sở.
053-586-8686
Nhà máy xử lý rác Nambu Minami-ku, Enoshima-cho 1715 Thứ hai–Thứ sáu, 8:30 sáng–4:00 chiều
Mỗi  Chủ nhật thứ 1, thứ 3 và thứ 5 của tháng, 8:30 sáng–4:00 chiều
Để biết giờ trong Tuần lễ Vàng hoặc Kỳ nghỉ Năm mới, vui lòng liên hệ với cơ sở.
053-425-3680
Hosoe Trạm Tái chế Xanh Kita-ku, Hosoe-cho, Nakagawa 870-3 Chủ nhật thứ 2 và thứ 4, 8:30 sáng–4:00 chiều Bộ phận Xúc tiến Giảm thiểu Rác
053-453-6192
Nhà máy Xử lý Rác Tenryu Tenryu-ku, Ogawa 558-3 Thứ hai–Thứ sáu, 8:30 sáng–4:00 chiều
Để biết giờ trong Tuần lễ Vàng hoặc Kỳ nghỉ Năm mới, vui lòng liên hệ với cơ sở.
053-983-2121
Trung tâm Vệ sinh Misakubo & Sakuma Tenryu-ku, Misakubo-cho, Okuryoke 2258 Thứ hai–Thứ sáu, 8:30 sáng–4:00 chiều
Để biết giờ trong Tuần lễ Vàng hoặc Kỳ nghỉ Năm mới, vui lòng liên hệ với cơ sở.
053-987-1957

Đến Đầu Trang

Trước khi vứt rác

Có thể tái sử dụng vật dụng này không?

Hãy cố gắng nghĩ cách tái sử dụng các vật dụng trước khi vứt bỏ.

Hãy sửa chữa và sử dụng lại.

Mang đến khu chợ trời hoặc cửa hàng tái chế.

Cho ai đó cần đến nó.

Đến Đầu Trang