CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Rác Đốt được

Rác đốt được là những vật liệu có thể cháy dài không quá 60 cm.

Ngày thu gom

Màu ngày thu gom:★ Các ngày được đánh dấu màu hồng trên Lịch Thu gom rác.

Vứt bỏ

Đặt trong một túi rác quy định của Thành phố Hamamatsu và mang ra ngoài để thu gom.
*Chú ý*  Không sử dụng túi mua sắm bằng nhựa làm túi rác.

Đến Đầu Trang

Ví dụ về rác đốt được

Chất thải thô 生ごみ Đổ hết chất lỏng dư thừa.
Sản phẩm làm từ giấy 紙くず
Những thứ không thể tái chế như khăn giấy và tã lót.
Gỗ 木くず
Cắt thành miếng dài dưới 60cm và dày 5cm
và sau đó buộc lại với nhau thành bó nhỏ.
*Được thu gom tại các cơ sở của thành phố, v.v… (Tái chế xanh)
Dầu ăn 食べ物用に使う油
Nếu số lượng nhỏ, thấm bằng giấy hoặc vải và ném bỏ.
* 1 Được thu gom tại các cơ sở của thành phố, v.v…
Đệm/thảm ふとん・じゅうたん
Cắt thành miếng dài không quá 60cm trước khi vứt bỏ. Chỉ vứt bỏ vài miếng mỗi lần.
Cũng có thể vứt bỏ các vật dụng dài hơn 60 cm như rác quá khổ nếu chúng không được cắt thành các miếng nhỏ hơn.
Băng video và băng cassette

Hãy vứt theo dạng rác cháy.

Vứt bỏ như rác đốt được vì vứt bỏ như rác không đốt được có thể dẫn đến băng bên trong bị vướng vào các bộ phận chuyển động của máy móc.

Đồ gỗ nội thất Phân thành các mảnh ngắn hơn 60cm và sau đó buộc lại thành bó nhỏ. Chỉ vứt bỏ vài miếng mỗi lần.
Sản phẩm nhựa Vứt bỏ các vật dụng bằng nhựa cứng như móc treo quần áo, xô, chậu trồng cây, mũ bảo hiểm, v.v..., như rác đốt được.

*1

Thu gom dầu ăn đã qua sử dụng

Dầu ăn đã sử dụng tại nhà (dầu thực vật để chiên ngập) được thu gom tại 69 cơ sở trong thành phố (phòng xử lý rác hoặc phòng môi trường, văn phòng khu, trung tâm hợp tác cộng đồng, sở cứu hỏa, v.v...).
Để biết chi tiết, liên hệ với Bộ phận Xúc tiến Giảm thiểu Rác (ĐT: 053-453-6192).

Đến Đầu Trang