CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Rác thải & Tái chế > Quy tắc Xử lý Rác Cơ bản

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Quy tắc Xử lý Rác Cơ bản

Hãy tuân thủ các quy tắc khi xử lý rác

1. Rác sẽ được xử lý tại điểm thu gom rác quy định lân cận ở địa phương bạn.

Nếu bạn không biết vị trí của điểm thu gom rác ở địa phương bạn thì hãy hỏi hàng xóm của bạn.

2. Kiểm tra Lịch Thu gom Rác để biết ngày vứt rác quy định.

*Vui lòng nhấp vào khu bạn đang sống

Khu Naka / Khu Higashi / Khu Nishi / Khu Minami / Khu Kita / Khu Hamakita / Khu Tenryu

Lịch Thu gom Rác được gửi đến mọi nhà vào đầu Tháng 2. Ở tòa thị chính, văn phòng khu địa phương và trung tâm hợp tác cộng đồng cũng có lịch thu gom rác.
Lịch Thu gom Rác ở mỗi khu dân cư khác nhau. Trước khi vứt rác, vui lòng kiểm tra Lịch Thu gom Rác được sử dụng cho khu vực bạn sống.

3. Vui lòng vứt rác trước 8:30 sáng vào ngày thu gom quy định.

Đừng vứt rác vào đêm hôm trước.

4. Để riêng và phân loại rác cẩn thận.

Các loại rác bao gồm Rác Đốt được, Rác Không Đốt được, Bao bì và Hộp Nhựa, Vật liệu có thể tái chế (Chai thủy tinh, Lon, Chai PET), Các vật dụng Đặc biệt và Rác Cần Liên hệ.

5. Sử dụng túi đựng rác được Thành phố Hamamatsu quy định.

Có thể mua túi đựng rác quy định của Thành phố Hamamatsu tại các cửa hàng.

6. Tham khảo ý kiến và phối hợp với hàng xóm của bạn để làm theo các quy tắc.

Đến Đầu Trang

Nếu bạn gặp rắc rối với việc xử lý rác

Mỗi khu và mỗi vùng có quy trình vứt rác riêng. Vui lòng liên hệ với bộ phận phụ trách để biết thêm chi tiết.

Khu Naka/Khu Higashi Trung tâm Nhận Thu gom Hokubu ĐT: 053-431-5385
Khu Nishi/Khu Kita Nhà máy Đốt Rác Heiwa ĐT: 053-487-1131
Khu Minami Nhà máy Đốt Rác Minami ĐT: 053-425-3680
Khu Hamakita Nhà máy Môi trường Hamakita ĐT: 053-586-8686
Khu Tenryu Nhà máy Môi trường Tenryu ĐT: 053-983-2121
Khu Tenryu (Khu vực Misakubo/Sakuma) Trung tâm Vệ sinh Misakubo & Sakuma ĐT: 053-987-1957

Đến Đầu Trang