CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Rác thải & Tái chế > Tắc Xử lý  Rác Sinh hoạt

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Tắc Xử lý  Rác Sinh hoạt

1. Cách phân loại rác (10 loại )

(1) Rác Đốt được Vật liệu đốt được ngắn hơn 60 cm
Rác thô, đồ vật làm bằng da hoặc vải, sản phẩm nhựa, cây cỏ, v.v...

*Các vật dụng bẩn có  lô-gô cũng được phân loại thành "Rác Đốt được"
指定 袋
Đặt trong một túi đựng rác quy định
(2) Rác Không Đốt được Vật liệu không đốt được dài không quá 60cm
Thiết bị điện nhỏ, sản phẩm kim loại, sản phẩm thủy tinh hoặc gốm, v.v…
(3) Bao bì và Hộp Nhựa Làm sạch các vật dụng có lô-gô.
Hộp đựng thức ăn hoặc khay, túi nhựa, màng bọc nhựa (màng dính), nhãn trên chai PET, nắp chai, v.v...
*Những đồ bẩn sẽ được xử lý như "Rác Đốt được"!
(4) Chai (Trong suốt)

Chai thủy tinh trong suốt đựng đồ uống và thực phẩm

Lấy hết phần còn lại bên trong ra, rửa sạch trước khi vứt.

※Nắp kim loại vứt theo dạng "rác không cháy". Nắp nhựa vứt theo dạng "rác cháy".

白いコンテナ
Đặt trong thùng màu trắng
(5) Chai (Nâu)

Chai màu nâu đựng đồ uống/ thực phẩm

Lấy hết phần còn lại bên trong ra, rửa sạch trước khi vứt.

※Nắp kim loại vứt theo dạng "rác không cháy". Nắp nhựa vứt theo dạng "rác cháy".

茶色コンテナ
Đặt trong thùng màu nâu
(6) Chai (Các màu khác)

Các chai màu khác đựng đồ uống/ thực phẩm (xanh da trời, đen, xanh lá, v.v)

Lấy hết phần còn lại bên trong ra, rửa sạch trước khi vứt.

※Nắp kim loại vứt theo dạng "rác không cháy". Nắp nhựa vứt theo dạng "rác cháy".

黒色コンテナ
Đặt trong thùng màu đen
(7) Hộp đựng

Lon đựng đồ uống/ thực phẩm

Lấy hết phần còn lại bên trong ra, rửa sạch trước khi vứt.

※Nắp vứt theo dạng "rác cháy".

青いコンテナ
Vứt vào thùng màu xanh da trời hoặc túi lưới. 
(8) Chai PET Những loại có ký hiệu chai PET.

Rửa sạch bên trong rồi làm bẹp trước khi vứt.
※Nhãn và nắp vứt vào ngày có ký hiệu nhựa.
黄色いコンテナ
Đặt trong thùng màu vàng
(9) Các vật dụng Đặc biệt Bóng đèn huỳnh quang, pin khô, nhiệt kế thủy ngân, bật lửa, bình xịt コンテナ
Tách bóng đèn huỳnh quang khỏi các đồ vật khác và đặt vào thùng.
(10) Rác Cần Liên hệ Các đồ vật đủ điều kiện bao gồm các đồ vật được làm bằng vật liệu chắc chắn, các đồ vật cần xử lý đặc biệt khi vứt bỏ, đồ nội thất bằng gỗ không thể phân tách và các đồ vật dài hơn 60 cm.
Ví dụ: bàn là quần áo, nồi cơm điện, lò vi sóng, xe đạp, bàn làm việc, bàn, tủ ngăn kéo, v.v...
Vui lòng liên hệ với Trung tâm Tiếp nhận Rác (053-453-2288)

※Rác phát sinh tại các cửa hàng và nhà máy không được vứt tại điểm tập kết rác (nơi đổ rác).
Vui lòng nhờ nhà cung cấp đã được thành phố cấp phép vứt cho, hoặc tự mang đến cơ sở của thành phố. (Cả hai cách đều mất phí.)

※Vứt rác trái phép (vứt rác tùy tiện, không tuân thủ quy tắc khi đổ rác) là phạm tội. Hãy tuyệt đối dừng việc đó.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem "Cách vứt rác tài nguyên đúng cách (dành cho hộ gia đình)".

2. Vui lòng Sử dụng Túi đựng Rác Quy định của Thành phố Hamamatsu.

新しい指定ごみ袋のデザイン。Thiết kế của túi đựng rác quy định của Thành phố Hamamatsu.

Bỏ “Rác Đốt được”, “Rác không Đốt được” và “Bao bì và Hộp Nhựa (9-14) vào túi đựng rác quy định khi vứt rác.
*Có thể mua túi đựng rác quy định của Thành phố Hamamatsu tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

3. Cần Thanh toán Khi Xử lý Rác Cần Liên hệ

Những người vứt rác cần liên hệ (vật dụng làm bằng vật liệu chắc chắn, các vật dụng cần xử lý đặc biệt để thải bỏ, đồ gỗ không thể phân tách, vật dụng dài hơn 60cm, v.v...) phải trả phí dịch vụ. Có bốn mức phí dịch vụ: 310 yên, 620 yên, 930 yên và 1.240 yên.

[Quy trình vứt rác cần liên hệ]

(1) Vui lòng gọi cho Trung tâm Tiếp nhận Rác (053-453-2288) và nộp đơn.

Vui lòng xác nhận các thông tin sau khi bạn gọi.

  • Vui lòng thông báo cho trung tâm những gì bạn muốn vứt bỏ. Bạn có thể vứt bỏ tối đa 10 vật dụng mỗi lần.
  • Vui lòng xác nhận số tiền phí dịch vụ theo quy định.
  • Vui lòng xác nhận ngày xử lý.
  • Vui lòng xác nhận vị trí xử lý (trước nhà của bạn, điểm thu gom rác cho tòa nhà của bạn, bên cạnh đường, v.v...)
  • Vui lòng xác nhận số tiếp nhận (bắt buộc khi bạn vứt rác để xử lý) và ghi lại để bạn không quên. 

Bạn cũng có thể nộp đơn trực tuyến hoặc bằng fax.
Địa chỉ web cho ứng dụng trực tuyến
https://www.hamamatsu-renrakugomi.jp/gomi/
Số FAX: 053-454-1221

(2)Thanh toán phí dịch vụ và thu phiếu xác nhận thanh toán của bạn tại một cửa hàng tiện lợi, v.v…

  • Vui lòng thanh toán phí dịch vụ theo quy định của bạn tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào trong thành phố hoặc tại cơ sở của thành phố (văn phòng xử lý rác, văn phòng khu địa phương, v.v...)
  • Khi bạn đã thanh toán phí dịch vụ theo yêu cầu cho rác mà bạn muốn vứt bỏ, bạn sẽ nhận được "Phiếu Xác nhận Thanh toán". Bạn nhận được 1 phiếu cho mỗi 310 yên bạn trả.

Mẫu Phiếu Xác nhận Thanh toán

(3) Điền "Ngày Thu gom" và "Số Tiếp nhận" trên phiếu xác nhận thanh toán và dán vào thùng rác mà bạn muốn vứt bỏ.

Vui lòng đảm bảo bạn có số phiếu xác nhận thanh toán chính xác khi bạn vứt bỏ nhiều vật dụng là Rác Cần Liên hệ.
Bạn sẽ nhận được 1 phiếu xác nhận thanh toán khi bạn trả 310 yên, 2 phiếu khi bạn trả 620 yên, 3 phiếu khi bạn trả 930 yên và 4 phiếu khi bạn trả 1.240 yên. Vui lòng dán số phiếu xác nhận thích hợp cho phí dịch vụ trên mỗi đồ rác mà bạn muốn vứt bỏ.

(4) Đặt rác tại địa điểm được xác nhận ở bước (1) trước 8:30 sáng vào ngày thu gom.

  • Vui lòng đặt rác bạn muốn xử lý tại địa điểm được xác nhận ở bước (1) trước 8:30 sáng vào ngày thu gom.
  • Một nhân viên thành phố sẽ kiểm tra phiếu xác nhận thanh toán trước khi thu gom rác. Rác không có phiếu xác nhận thanh toán hoặc không đủ số lượng phiếu xác nhận thanh toán sẽ không được thu gom.

Thắc mắc

Phòng Xử lý Rác của Sở Môi trường Thành phố Hamamatsu 053-453-0011

Đến Đầu Trang

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.