CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Rác thải & Tái chế > T?i ch? thi?t b? ?i?n gia d?ng

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Tái chế thiết bị điện gia dụng

Thông tin về tái chế các thiết bị điện gia dụng

Theo các đạo luật của Luật Tái chế Thiết bị Gia dụng năm 2001, dịch vụ vệ sinh thành phố không thể xử lý thải bỏ máy điều hòa không khí, TV, tủ lạnh và máy giặt. Vui lòng làm theo các bước được nêu dưới đây khi thải bỏ các vật dụng đó:Nếu có gì không rõ, vui lòng gọi cho Trung tâm vé tái chế đồ điện tử gia dụng (TEL 0120-319-640).

Các vật dụng thuộc Luật Tái chế Thiết bị Gia dụng
Máy điều hòa không khí (Dàn lạnh) Máy điều hòa không khí (Dàn nóng) Máy điều hòa không khí (Dàn lạnh)
Máy điều hòa không khí (Dàn nóng)
TV CRT TV màn hình phẳng (tinh thể lỏng/ plasma)

TV CRT, TV màn hình phẳng
(tinh thể lỏng/ plasma )

Ti vi màn hình phẳng (loại LCD / plasma)

Tủ lạnh và tủ đông Tủ lạnh
và tủ đông
Máy giặt và máy sấy Máy giặt và máy sấy Máy giặt
và máy sấy

ến Đầu Trang

Quy trình thải bỏ thiết bị điện đúng cách theo Luật Tái chế Thiết bị Gia dụng

(1) Khi thải bỏ thông qua các dịch vụ của nhà bán lẻ thiết bị điện

Bạn có thể yêu cầu cửa hàng nơi bạn mua máy điều hòa không khí, TV, tủ lạnh, máy giặt hoặc máy sấy quần áo hoặc cửa hàng nơi bạn mua thiết bị cũ lấy lại thiết bị. Bạn cũng có thể yêu cầu một nhà bán lẻ thiết bị điện hoặc một công ty thu gom rác (một công ty có quyền thu gom và vận chuyển rác thải thông thường).
(Cả hai tùy chọn sẽ liên quan đến việc trả Phí Tái chế cộng với phí thu gom và vận chuyển.)

(2) Khi tự vứt

(1) Vui lòng tìm hiểu về nhà sản xuất và kích thước của thiết bị điện mà bạn sẽ vứt. 

(2) Trả Phí Tái chế (risaikuru ryokin) tại bưu điện địa phương của bạn và nhận Chứng từ Thanh toán (harai komi shomeisho)
(Bạn sẽ phải trả phí xử lý thanh toán.)

(3) Mang thiết bị của bạn đến một địa điểm chấp nhận được quy định cùng với Vé Tái chế (risaikuru ken) được đính kèm với Chứng từ Thanh toán của bạn.
Vui lòng gọi cho Công ty cổ phần Nippon Express - Chi nhánh Hamamatsu (TEL 053-442-1665) để biết ngày giờ mang đi.

Các địa điểm Chấp nhận Quy định Số điện thoại

Nippon Tsuun, Inc., Trung tâm Phân phối Hamamatsu Chi nhánh Hamamatsu
(Naka-ku, Kanda-cho 1200)

ĐT: 053-442-1665

Phí Tái chế

Phí Tái chế sẽ thay đổi tùy theo các đặc điểm như kiểu dáng và kích thước của máy điều hòa không khí, TV, tủ lạnh, máy giặt hoặc máy sấy quần áo. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web của Hiệp hội Nhà bán lẻ Thiết bị ĐiệnLiên kết ngoài/ Một cửa sổ mới sẽ mở ra

Nếu có gì không rõ, vui lòng gọi cho Trung tâm vé tái chế đồ điện tử gia dụng (TEL 0120-319-640).

Đến Đầu Trang