CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Rác thải & Tái chế > C?m Di d?i R?c ho?c V?t li?u C? th? T?i ch? kh?i C?c ?i?m Thu gom.

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Cấm Di dời Rác hoặc Vật liệu Có thể Tái chế khỏi Các Điểm Thu gom.

1Tổng quan

Ngoại trừ thành phố và những người được thành phố yêu cầu, không ai được phép thu gom và vận chuyển rác và tài nguyên đã được vứt ra ở điểm tập kết rác trong thành phố. 
※Tài nguyên thu gom tập thể đã được vứt ở điểm tập kết rác bị cấm mang đi bởi những người không phải là người được hội tự trị, PTA, hoặc những đoàn thể liên quan yêu cầu.

2. Nếu vi phạm luật

Theo quy định, các hình phạt bao gồm công khai tên hoặc bị phạt tối đa 200.000 yên.

3. Mục đích

  • Để ngăn ngừa tình trạng thiếu hiểu biết về phân loại rác sinh hoạt
  • Để tạo một môi trường mà rác được thu gom một cách an toàn và không phải lo lắng
  • Để ngăn chặn rác rải rác tại các điểm thu gom và đảm bảo sạch sẽ
  • Để đảm bảo vứt bỏ rác đúng cách thông qua việc thành phố chịu trách nhiệm xử lý

4. Các vật dụng bị cấm lấy

  • Rác và vật liệu tái chế được thu gom tại các điểm thu gom (ví dụ: các vật dụng không đốt được bằng kim loại, lon)
  • Rác cần liên hệ (ví dụ: xe đạp, đồ điện gia dụng)
  • Vật liệu tái chế được thu gom theo nhóm (ví dụ: lon nhôm, bìa cứng, quần áo cũ)

Các vật dụng bị cấm lấy

 

Tờ Thông tin Cấm Di dời Rác (PDF794KB)

Đến Đầu Trang

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.