CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Thông báo Khai sinh

Quầy Thông báo Khai sinh

Khi nộp Thông báo Khai sinh, tên của trẻ sơ sinh phải được viết bằng chữ kanji chuẩn (joyo kanji), kanji chính thức được sử dụng cho tên (jinmeiyo kanji), hiragana hoặc katakana.
Phải nộp Thông báo Khai sinh tại Nhật Bản ngay cả khi cả cha và mẹ đều là cư dân nước ngoài.

Địa điểm

Phòng Dịch vụ Khu Thành phố tại Văn phòng Khu ở Địa phương

Đến Đầu Trang

Khi Trẻ được Sinh ra ở Nhật Bản và Chỉ có Cha hoặc Chỉ có Mẹ là Công dân Nhật Bản

Thời gian

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày sinh (bao gồm cả ngày sinh).

Đối tượng

Cha hoặc Mẹ
Người uỷ quyền
* Nếu cha hoặc mẹ đã ký và đóng dấu vào Thông báo Khai sinh bằng con dấu cá nhân của mình (inkan), người uỷ quyền có thể nộp thay cho cha mẹ.
Nếu có thể, mẹ hoặc cha nên nộp thông báo trực tiếp.

Địa điểm

Phải nộp Thông báo Khai sinh cho toà thị chính thành phố hoặc thị trấn ở nơi đăng ký gia đình của mẹ hoặc cha, nơi sinh của trẻ hoặc thành phố nơi cư trú của mẹ hoặc cha.

Tài liệu để Nộp

Thông báo Khai sinh (shussho todoke)
(Trên cùng biểu mẫu với Giấy Khai sinh (shussho shomeisho) bạn sẽ nhận được từ bệnh viện.)

Giấy tờ Cần mang theo

  • Con dấu cá nhân của (những) người thông báo
  • Cẩm nang Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

Chi phí

Miễn phí

Đến Đầu Trang

Khi Trẻ được Sinh ra ở Nước ngoài và Một trong hai hoặc Cả Cha và Mẹ là Công dân Nhật Bản

Thời gian

Trong vòng 3 tháng kể từ ngày sinh. (Nếu không nộp Thông báo Khai sinh trong vòng 3 tháng, trẻ sẽ không thể nhận quốc tịch Nhật Bản, vì vậy hãy cẩn thận.)

Đối tượng

Cha hoặc Mẹ
Người uỷ quyền
* Nếu cha hoặc mẹ đã ký và đóng dấu vào Thông báo Khai sinh bằng con dấu cá nhân của mình (inkan), người uỷ quyền có thể nộp thay cho cha mẹ. Nếu có thể, mẹ hoặc cha nên nộp thông báo trực tiếp.

Địa điểm

Phải nộp Thông báo Khai sinh cho toà thị chính thành phố hoặc thị trấn ở nơi đăng ký gia đình của mẹ hoặc cha, đại sứ quán Nhật Bản có thẩm quyền đối với nơi sinh, hoặc thành phố nơi cư trú của mẹ hoặc cha.

Tài liệu để Nộp

Thông báo Khai sinh (shussho todoke) (có sẵn tại quầy tiếp tân)

Giấy tờ Cần mang theo

  • Thông báo Khai sinh và bản dịch tiếng Nhật (phải có tên và địa chỉ của người dịch và được đóng dấu bằng con dấu cá nhân của họ)
  • Con dấu cá nhân của (những) người thông báo
  • Cẩm nang Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

Chi phí

Miễn phí

* Khi nộp thông báo khai sinh cho đại sứ quán Nhật Bản, hãy liên hệ trực tiếp với đại sứ quán để biết thông tin chi tiết về thủ tục.

Đến Đầu Trang

Khi Trẻ được Sinh ra ở Nhật Bản với Cha Mẹ là Cặp vợ chồng Cư dân Nước ngoài hoặc Mẹ là Cư dân Nước ngoài Chưa kết hôn

Thời gian

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày sinh (bao gồm cả ngày sinh).

Đối tượng

Cha hoặc mẹ (Nếu mẹ là cư dân nước ngoài chưa kết hôn, chỉ có mẹ)
* Vui lòng gửi thông báo trực tiếp

Địa điểm

Nơi sinh của trẻ, hoặc văn phòng chính quyền của thành phố bạn đang cư trú

Tài liệu để Nộp

Thông báo Khai sinh (shussho todoke)
(Trên cùng biểu mẫu với Giấy Khai sinh (shussho shomeisho) bạn sẽ nhận được từ bệnh viện.)

Giấy tờ Cần mang theo

  • Con dấu cá nhân của (những) người thông báo
  • Cẩm nang Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

Chi phí

Miễn phí

* Thành phố cũng có thể cấp Giấy chứng nhận Thông báo Khai sinh (có tính phí), bắt buộc phải có tư cách cư trú (được chấp nhận tại Cục Di chú, Văn phòng Chi nhánh Hamamatsu)
* Bạn có thể được yêu cầu nộp bằng chứng quốc tịch.

Đến Đầu Trang

Thủ tục Lưu trú tại Nhật Bản

Trẻ em không có quốc tịch Nhật Bản phải xin giấy chứng nhận cư trú tại Cục Di chú, Văn phòng Chi nhánh Hamamatsu trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh.
* Vui lòng xem trang Thủ tục để Cư trú tại Nhật Bản để biết thêm thông tin.

Đến Đầu Trang

Thủ tục Thực hiện Cùng với Thông báo Khai sinh

Đến Đầu Trang

Thăm khám Tại nhà cho Trẻ Sơ sinh

Các bác sĩ y tế và nữ hộ sinh trong khu vực sẽ đến thăm khám tại nhà đối với những nhà có em bé sơ sinh và cung cấp cho cha mẹ thông tin về cách nuôi dạy trẻ và các dịch vụ nuôi dưỡng trẻ em hiện có.
Đừng quên ghi tên và cân nặng khi sinh của trẻ, số điện thoại của bạn và các thông tin khác trong Thông báo Khai sinh (một tấm bưu thiếp đi kèm với Cẩm nang Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em).

Đến Đầu Trang