CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Paksa > Pagpabakuna para sa mga batang may edad 5 hanggang 11 taon gulang (ika-1 at ika-2) laban sa covid-19

ここから本文です。

Update date:June 8, 2022

Pagpabakuna para sa mga batang may edad 5 hanggang 11 taon gulang (ika-1 at ika-2) laban sa covid-19

Maaring mabakunahang tao

Mga nakatugon sa lahat ng sumusunod na kondisyon

 • 5~11 taong gulang
 • Mga taong may resident card sa Hamamatsu City(katibayan na nakatira ka dito)

※Kapag naging 12 anyos pagkatapos mabakuhan ng ika-1 bakuna,sa ika-2 bakuna gagamit o tatanggap parin ng bakunang para sa mga bata.。

Uri ng bakuna・bilang kung ilang bakuna

Uri ng bakuna Ilang beses nabakuna Interbal ng pang 1 at pang ika-2 bakuna
Pfizer vaccine para sa mga bata 2 beses Karaniwan 3 linggo

Saan maaring tumanggap ng bakuna

Mga Ospital o Klinika

Para sa mass inoculation venue

 • Hamamatsu City Eastern Health and Welfare Center【hanggang Hunyo 5(Linggo)】
  (300 Aoyacho, Minami-ku, Hamamatsu City Ikiiki Plaza Tenryugawa 2nd floor)
 • Araw ng bakuna:Nakasulat sa ibaba ang petsa. Maaring matanggap ang ikalawang bakuna makalipas ang ika-3 linggo ng unang bakuna
Ika-1  Ika-2  Oras
Mayo 8 Mayo 29 10:00~13:00
Mayo 14 Hunyo 4 14:00~17:00
Mayo 15 Hunyo 5 10:00~13:00

 

 • Zaza City Hamamatsu(15 Kajimachi, Naka-ku, Hamamatsu City Zaza City Hamamatsu West Building 2nd floor)
 • Araw ng bakuna:Nakasulat sa ibaba ang petsa. Maaring matanggap ang ikalawang bakuna makalipas ang ika-3 linggo ng unang bakuna
Ika-1  Ika-2  Oras Umpisa ng Tanggapan ng reserbasyon
Hunyo 11 Hulyo 2 10:30~13:30 Mayo 22  9:00~
Hulyo 9 Hulyo 30 10:30~13:30 Hunyo 19  9:00~

※Ipapaalam namin sa inyo kapag handa na kami para sa mga plano sa hinaharap.

Daloy ng Pagbakuna

1. Pagtanggap ng tiket sa pagbabakuna

 • Mula sa Hamamatsu City Hall, ipinada kung saan ka nakatira(naka register na address sa iyong card na residente)noong Marso 4(Biyernes)ang tiket ng bakuna(Kailangang papel sa pagpabakuna)sa pamamagitan ng koreo. Magpapadala ng voucher sa isang 4 na taong gulang na bata sa buwan bago ang kanyang ika-5 taong kaarawan.
 • Kung hindi mo ito matanggap, mangyaring mag-apply gamit ang paraang inilarawan sa ibaba.
 1. Internet(Nihongo)
 2. Telepono Hamamatsu City Corona Ekslusibong numero 0120-319-567(0yen)
  ※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.
  ※Pagtawag sa umpisa salitang nihongo ang iyong maririnig
  ※Kapag narinig mo ang boses, pindutin ang numero ng telepono na nakasulat sa ibaba. Maaari kang makipag-usap sa isang interpreter
 • Ingles:「2」
 • Portugal:「3」
 • Iba pang wika:「4」(Mangyaring sabihin muna ang mga salita na gagamitin para sa tagasalin)

2. Paraan ng Reserbasyon

Paraan1 Kung nais magpabakuna sa Ospital o klinika

Tumawag ng direkta sa nasabing ospital

Paraan2 Nais magpabakuna sa mga mass inoculation venue

Magpareserba gamit ang tatlong paraan na nakasulat dito

 1. LINE(Nihongo)
 2. Internet(Nihongo)
 3. Telepono Hamamatsu City Corona Ekslusibong numero 0120-319-567(0yen)
  ※Maaring tumawag mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon
  ※Nihongo, English, Portugal, Filipino, Vietnam, Spain, at Chinese. Maaring magamit na wika sa pakikipag-usap.
  ※Pagtawag sa umpisa salitang nihongo ang iyong maririnig
  ※Kapag narinig mo ang boses, pindutin ang numero ng telepono na nakasulat sa ibaba.Maaari kang makipag-usap sa isang interpreter
  • Ingles:「2」
  • Portugal:「3」
  • Iba pang wika:「4」(Mangyaring sabihin muna ang mga salita na gagamitin para sa tagasalin)

3. Pagbakuna ng Vaccine

Sa araw ng bakuna dalhin ang mga sumusunod na bagay na nakasulat sa dito at pumunta sa lugar kung saan magpapabakuna.

 • Tiket ng bakuna(Kupon)
 • Paunang slip ng pagsusuri(bago magpunta sa lugar ng pagbakuna punan muna ito.)
 • ID ng Pagkakakilanlan(My Number Card, Residence Card, Drivers License, Health Inssurance Card )ng alin lamang sa mga ito.
 • Booklet ng gamot(sa mayroon lamang)
 • Handbook sa Kalusugan ng Ina at Anak

Atbp.

 • Dapat samahan ng mga magulang pagtatanga ng bakuna o kapag nabakunahan
 • Ang bagong bakuna sa corona at ang iba pang mga bakuna ay maaaring matanggap dalawang linggo pagkatapos ng mong mabakunahan.