CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:January 1, 2024

Trung tâm Liên văn hóa Hamamatsu

Hoạt động của Trung tâm

Thành phố Hamamatsu tiến hành công cuộc phát triển thành phố mở cửa ra thế giới, để cả cư dân Nhật Bản và nước ngoài đều có thể sống cuộc sống không lo âu. Trung tâm liên văn hóa Hamamatsu cung cấp dịch vụ tư vấn đời sống hàng ngày đa ngôn ngữ, cũng như thực hiện nhiều hoạt động khác nhau nhằm hỗ trợ cộng đồng cư dân nước ngoài.
Vui lòng truy cập trang web ở đây để biết thêm thông tin.

Tư vấn / Đào tạo / Khóa học

Tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ

Vui lòng truy cập trang web ở đây để biết thêm thông tin.

Tư vấn Khủng hoảng

Số điện thoại Trực tiếp Hamamatsu Lifeline để Tư vấn bằng tiếng Bồ Đào Nha

Mỗi Thứ sáu 19:30-21:30 ĐT 053-474-0333

Tư vấn Chung về Xây dựng Cộng đồng Liên văn hóa

Vui lòng tham vấn chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến những vấn đề như cách tương tác hoặc cách tham gia các hoạt động có cư dân nước ngoài trong cộng đồng của bạn.

Đào tạo Công tác Xã hội Liên văn hóa

Chúng tôi cung cấp đào tạo cho những người hỗ trợ cư dân nước ngoài.

Cung cấp Thông tin

Chúng tôi cung cấp nhiều thông tin đa dạng về cuộc sống và làm việc hàng ngày.

Dịch vụ Giảng dạy Am hiểu Quốc tế

Chúng tôi sẽ cử giáo viên hướng dẫn để diễn thuyết về sự am hiểu quốc tế.

Trung tâm Hỗ trợ Thảm họa Đa ngôn ngữ

Khi một thảm họa lớn như động đất hoặc sóng thần xảy ra, trung tâm hỗ trợ thảm họa đa ngôn ngữ sẽ được thành lập để truyền phát những thông tin quan trọng bằng tiếng nước ngoài.
Vui lòng kiểm tra trang Facebook chính thức của HICE (Hamamatsu Foundation for International Communication and Exchange - Quỹ truyền thông và trao đổi quốc tế Hamamatsu)khi thảm họa xảy ra.

Liên hệ

Trung tâm liên văn hóa Hamamatsu, ĐT: 053-458-2170

Đến Đầu Trang