CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Thông tin về Cuộc sống Hàng ngày > Hiệp hội Tự quản Khu phố (jichikai)

ここから本文です。

Update date:September 29, 2022

Hiệp hội Tự quản Khu phố (jichikai)

Hiệp hội Tự quản Khu phố (jichikai)

Hiệp hội tự quản khu phố (jichikai) là các hiệp hội tự nguyện của những người trong từng cộng đồng tham gia vào các hoạt động khác nhau để phát triển cộng đồng của họ và cải thiện phúc lợi của cư dân. Họ làm việc hướng tới sự phát triển cộng đồng bằng cách tham gia vào các hoạt động được liệt kê dưới đây để khuyến khích mối quan hệ chặt chẽ giữa các khu phố, cũng như sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau. Các hiệp hội tự quản khu phố đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra cộng đồng thân thiện, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tham gia vào các hoạt động mà bạn có thể.

Hoạt động của Hiệp hội Tự quản Khu phố

Cải thiện & Làm đẹp Môi trường

  • Vệ sinh đường phố, rãnh nước và công viên địa phương. Cắt cỏ.
  • Bố trí và duy trì các địa điểm thu gom rác địa phương.
  • Thu gom lon, báo và chai thủy tinh có thể tái chế.

Đảm bảo An toàn Khu phố

  • Lắp đặt và bảo dưỡng đèn đường phòng chống tội phạm.
  • Chuẩn bị cho các thảm họa như động đất bằng cách đào tạo và tập trung vào sự tự chuẩn bị.*Cư dân địa phương sẽ là nguồn viện trợ chính sau khi động đất xảy ra.
  • Hỗ trợ chữa cháy

Hoạt động Văn hóa & Giải trí

  • Để xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa những cư dân địa phương, các hoạt động như ngày hội thể thao, lễ hội văn hóa, nhảy múa truyền thống và các sự kiện khác mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia sẽ được tổ chức.

Hoạt động Phúc lợi Xã hội

  • Hỗ trợ cho vay đối với các hoạt động gây quỹ và tình nguyện khác nhau.

Cung cấp Hỗ trợ cho Các Hiệp hội Khác nhau

  • Hỗ trợ các hiệp hội trẻ em và người già khác nhau.

Liên hệ & Hợp tác với Các Văn phòng Thành phố

  • Phân phối bản tin thành phố (Koho Hamamatsu), giấy tờ quảng cáo và thông tư.

Đến Đầu Trang

Hệ thống Hiệp hội Tự quản Khu phố

Từng khu vực trong thành phố đều có một hiệp hội tự quản khu phố gồm một chủ tịch tình nguyện, nhân viên chính thức và các thành viên. Khi tham gia hiệp hội tự quản, sẽ cần phải trả một khoản phí hiệp hội hàng tháng. Các hiệp hội ở một số khu vực yêu cầu các thành viên phải trả trước khoản phí trị giá vài tháng.
Trong các hiệp hội này, có hai nhóm nhỏ hơn được gọi là nhóm “kumi” và “han”, được quản lý bởi trưởng nhóm (kumi-cho) và trưởng đội (han-cho) tương ứng. Những trưởng nhóm và trưởng đội này thu phí hiệp hội từ các thành viên và cấp pháp thông tư.
Thông tư chứa thông tin cần thiết cho cư dân và các bìa cứng thông tư thường chứa nhiều thông báo khác nhau như thông tin về cắt cỏ, thu gom rác, hiệp hội trẻ em, PTA, trung tâm cộng đồng và các sự kiện trong khu vực, thông báo từ cảnh sát. Bạn sẽ chuyển thông tư cho hộ gia đình tiếp theo sau khi đọc thông tin. Nếu có sẵn nhiều cuốn sách nhỏ, bạn có thể lấy một cuốn. Thành viên hiệp hội tự quản nhận trách nhiệm lãnh đạo với nhiệm.

Đến Đầu Trang